Всі рекомендації

Статус виконання рекомендацій

Рекомендації Стан Виконання Установа відповідальна за виконання Строки виконання
Лікування та ведення випадку
Специальные рекомендации
       

7. Пацієнтам має надаватися підтримка задля підвищення їхньої прихильності до лікування та поліпшення його результатів, зокрема шляхом: а) надання транспорту і харчових/гігієнічних наборів; б) призначення комбінованих препаратів з фіксованими дозами; в) ширшого залучення загальної лікувальної мережі до проведення DOT.

Частково

а) Надання мотиваційних продуктових наборів здійснюється Товариством Червоного Хреста України в рамках реалізації гранту 9-го раунду Глобального фонду із 2011 р. Мета проекту: забезпечення медико-соціальної підтримки хворим на туберкульоз, які мають ризик переривання лікування (10% від загальної кількості хворих на ТБ 1-3 кат.) та всім хворим на мультирезистентний туберкульоз, які лікуються за кошти Глобального Фонду (2012 р. - 800 пацієнтів (близько 12% від всіх зареєстрованих МР ТБ хворих), 2013 р. - 960 пацієнтів, 2014 -3136 пацієнтів , 2015 р. - 3810 пацієнтів). В 2011 р. до проекту було залучено перші 6 регіонів України (Дніпропетровська, Донецька, Львівська, Миколаївська, Харківська, м. Київ), із 2012 р. в проект введено ще 8 регіонів (АР Крим, Запорізька, Київська, Луганська, Одеська, Херсонська області та м. Секастополь), у 2013 р. до проекту долучено решту 13 регіонів (Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська,Івано-Франківська, Полтавська, Рівненьська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області). Соціальний супровід МР ТБ пацієнтів було розпочато у 2013 р. Соціальний супровід решти пацієнтів, які не підпадають під критерії проекту в межах гранту ГФ, має здійснюватися за фінансової підтримки місцевих бюджетів та організовуватися відомствами із соціального захисту. Даний компонент лікування не втілюється у повному обсязі.
б) З 2009 року призначаються комбіновані препарати, які отримують на безкоштовній основі від Глобального лікарського фонду. Централізовані закупки комбінованих препаратів із державного бюджету не здійснюються, адже проводиться закупка монопрепаратів І ряду вітчизняного виробника.
в) В уніфікованому клінічному протоколі первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз» прописано процес залучення загальної лікувальної мережі до проведення DOT (ст.15 та ін.), а також відображено у локальних протоколах на обласних та районних рівнях.

УЦКЗ
31.12.14

6. Допомога має фокусуватися на пацієнтові та пропонувати різні варіанти лікування (як в інтенсивній, так і в підтримуючій фазах), наприклад: амбулаторна допомога (у найближчому доступному закладі ПМД), денний стаціонар, допомога на дому (з DOT, проведення якої забезпечують патронажні сестри) або стаціонарна допомога.

Частково

Всі перераховані варіанти надання лікування передбачені в уніфікованому протоколі, проте на практиці не всі хворі охоплені ДОТ-послугами. Це повязано з тим, що у клінічному протоколі також прописано можливість видачі препаратів пацієнтові на руки на термін до 10 діб у випадку високої прихильності до лікування (ст. 17). Видача препаратів на руки пацієнтові суперечить визначенню ДОТ послуг за ВООЗ ( WHO: Implementing the WHO Stop TB Strategy: a handbook for national tuberculosis control programmes. 2008 (ст.32)).

УЦКЗ
31.12.14

5. Застосування хірургічного лікування має бути обмежене випадками МР ТБ та інших станів, чітко визначених у національних інструкціях.

Частково

В уніфікованому клінічному протоколі первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз» чітко визначені рекомендації щодо застосування хірургічного лікування (ст.93), проте, вони дещо ширші, ніж рекомендує ВООЗ (ВОЗ: Лечение туберкулёза: рекомендации. Четвертое издание, 2009 (ст. 109, 124)).

УЦКЗ
31.12.14

4. Критерії госпіталізації слід переглянути та обмежити їх випадками важких і запущених форм ТБ, МР ТБ в інтенсивній фазі лікування та мікроскопічно позитивного ТБ, якщо амбулаторна DOT є неможливою.

Частково

В уніфікованому клінічному протоколі первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз» вказано, що лікування хворих на ТБ без бактеріовиділення може проходити амбулаторно (ДОТ) від самого початку лікування (ст.75), якщо це дозволяє клінічний стан хворого. Проте при бактеріовиділенні передбачена обов'язкова госпіталізація, що не відповідає останнім рекомендаціям ВООЗ (ВОЗ: Лечение туберкулёза: рекомендации. Четвертое издание, 2009 (ст. 105)).

УЦКЗ
31.12.14
Общие рекомендации
       

3. Слід припинити сезонне лікування.

Виконано

Сезонне лікування не прописано в діючому уніфікованому клінічному протоколі первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз», який затверджений Наказом МОЗ від 21.12.2012 № 1091.

2. Мають застосовуватися стандартизовані схеми; упродовж усього курсу лікування необхідно забезпечити проведення терапії під безпосереднім спостереженням (DOT).

Виконано

Стандартні схеми лікування чітко прописані в уніфікованому клінічному протоколі первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз», який затверджений Наказом МОЗ від 21.12.2012 № 1091. (Розділ А.3.3 Схема медикаментозного лікування, ст.74-93).

1. Доцільно надавати перевагу амбулаторному лікуванню перед стаціонарним. Необхідно уникати тривалого й необґрунтованого перебування пацієнта в стаціонарі. Пацієнти, клінічний стан яких не є серйозним, і особи з МБТ-негативними результатами мікроскопії мокротиння повинні отримувати терапію поза межами лікарень. Слід дотримуватися міжнародних етичних принципів та активно їх популяризувати.

Частково

В уніфікованому клінічному протоколі первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз» вказано, що лікування хворих на ТБ без бактеріовиділення може проходити амбулаторно (ДОТ) від самого початку лікування (ст.75), якщо це дозволяє клінічний стан хворого. З ініціативи БФ "Розвиток України" було розроблено та затверджено Наказ МОЗ України № 584 від 10.07.2013 "Про затвердження Інструкції з розрахунку ліжкового фонду протитуберкульозних закладів". Динаміка скороченні ліжкового фонду для хворих на ТБ у закладах охорони здоровя системи МОЗ України наступна (на 10 тис. населення):
2010 р. - 5,4;
2011 - 5,2;
2012 р. - 5,0;
2013 - 4,8.* Це свідчить про низький рівень зниження кількості ліжок. Імовірною причиною такої ситуації є те, що в основу розрахунку фінансування закладів покладено кількість ліжок, а не кількість пацієнтів.
* Дані взято із Аналітично статистичних довідників "Туберкульоз в Україні" відповідних років.

МОЗ
УЦКЗ
31.12.14
ТБ у дітей
Специальные рекомендации
       

7. Стаціонарне лікування слід обмежити, а також припинити проведення стаціонарної профілактичної хіміотерапії в умовах санаторіїв.

Виконано

Профілактична хіміотерапія обмежена у стаціонарі, згідно уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз» (ст. 141). Вона проводиться в умовах санаторія, в дитячих загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладах під контролем лікаря або медичної сестри, амбулаторно – під контролем дитячого фтизіатра, якщо є певні гарантії безперервності та завершення призначеного курсу хіміопрофілактики.

6. Схеми профілактичної хіміотерапії ізоніазидом мають бути подовжені до шести місяців та надаватися в амбулаторних умовах.

Частково

В уніфікованому клінічному протоколі первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз» (ст. 140) зазначено, що схеми хіміопрофілактики (основні) для застосування у дітей мають становити 3-6 міс.

УЦКЗ
31.12.14

5. Дозування основних протитуберкульозних препаратів слід переглянути відповідно до рекомендацій ВООЗ; у схемі першого ряду замість стрептоміцину застосовувати етамбутол.

Виконано

Дозування основних протитуберкульозних препаратів переглянуто, передбачено застосування у схемі першого ряду етамбутолу замість стрептоміцину, що відображено в уніфікованому клінічному протоколі первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз» (ст. 151).

4. Необхідно переглянути національну практику щорічного скринінгу за допомогою шкірної туберкулінової проби. Щорічний скринінг слід обмежити і проводити його тільки серед дітей з груп ризику.

Не виконано

Відповідно до уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз» щорічний скринінг за допомогою шкірної туберкулінової проби проводиться щорічно всім дітям від 4 до 14 років (в першу чергу - у групах ризику захворювання на ТБ). За даними УЦКЗ відповідно до рекомендацій ВООЗ до проекту наказу МОЗ України від 21.12.2012 № 1091 внесено відповідні зміни.

УЦКЗ
31.12.14

3. Вакцинацію БЦЖ слід обмежити одноразовою вакцинацією дитини при народженні.

Не виконано

Згідно чинного наказу МОЗ України від 16.09.2011 № 595 "Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів" проводиться ревакцинація БЦЖ у віці 7 років. За даними УЦКС відповідно до рекомендацій ВООЗ до проекту наказу МОЗ України від 21.12.2012 № 1091 внесено відповідні зміни.

УЦКЗ
31.12.14
Общие рекомендации
       

2. Стаціонарне лікування слід обмежити ускладненими випадками ТБ і випадками ТБ з медикаментозною резистентністю.

Не виконано

Стаціонарне лікування призначається і у інших випадках. В протоколі не вказано, що госпіталізація має призначатися виключно при складних випадках ТБ та МР ТБ.

УЦКЗ
31.12.14

1. Національні рекомендації щодо ведення ТБ мають бути переглянуті з приведенням у відповідність до міжнародних стандартів.

Виконано

Національні рекомендації переглянуті в уніфікованому клінічному протоколі первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз», та відповідають міжнародним стандартам (ст. 151).

ВІЛ-асоційований ТБ
Специальные рекомендации
       

14. Необхідно впроваджувати й поширювати превентивне лікування котримоксазолом з метою охоплення всіх осіб з коінфекцією.

Частково

Стандарт профілактичного лікування котримоксазолом всіх осіб із ко-інфекцією прописаний в уніфікованому клінічному протоколі первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз» (ст. 145). У 2012 році 47% пацієнтів із ТБ/ВІЛ ко-інфекцією отримували профілактичне лікування котримоксазолом. Наразі не вдається досягнути 100% охоплення через дефіцит бюджетів на регіональному рівні, адже профілактичне лікуванням котримоксазолом має фінансуватися із місцевих бюджетів. Моніторинг виконання проводиться на постійній основі під час моніторингових візитів до регіонів України.

УЦКЗ
На постійній основі

13. Добровільне консультування й тестування на ВІЛ (ДКТ) має надаватися всім пацієнтам із ТБ.

Частково

Консультування та тестування на ВІЛ пацієнтам протитуберкульозних закладів здійснюється за чітко прописаними критеріями які відповідають рекомендаціям ВООЗ та зафіксовані в уніфікованому клінічному протоколі первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз» (ст. 145-150). За результатами збору оперативної інформації з усіх регіонів України, у 2012 році 86,4% пацієнтів із туберкульозом (І-ІІІ категорії), отримали результат тесту на ВІЛ-інфекцію. Моніторинг виконання проводиться на постійній основі під час моніторингових візитів до регіонів України.

УЦКЗ
На постійній основі

12. Під час будівництва нових і ремонту діючих медичних закладів, призначених для надання допомоги у сфері ТБ, СНІД і первинної медичної допомоги, необхідно враховувати рекомендації з інфекційного контролю/біобезпеки.

Частково

В Стандарті інфекційного контролю за туберкульозом в лікувально-профілактичних закладах, місцях довгострокового перебування людей та проживання хворих на туберкульоз, затвердженого чинним наказом МОЗ 18.08.2010 № 684 прописано обов’язковий перелік відділень протитуберкульозного закладу третинного рівня для розподілу потоків хворих на туберкульоз, де враховано відділення/палати для ВІЛ-інфікованих осіб (ст. 6-7). Даний документ повинен використовуватися під час проектування та будівництва нових та ремонту діючих медичних закладів. Наразі перебувають на узгодженні переглянуті відповідно до вимог Стандарту інфекційного контролю державні будівельні норми (СанПіни) по будівництву та ремонту діючих медичних закладів.

УОЗ
СЕС
31.12.14

11. Превентивне лікування ізоніазидом ВІЛ-позитивним особам (у яких був виключений ТБ) має надаватися в закладах, котрі не підпорядковуються фтизіатричній службі, задля зменшення контактування з пацієнтами з активним ТБ.

Частково

Стандарт профілактичного лікування ізоніазидом прописаний в уніфікованому клінічному протоколі первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз» (ст. 166). Обов'язок здійснення даного профілактичного лікування покладено на СНІД-службу. В проекті Національного плану Моніторингу та Оцінки в сфері протидії ко-інфекції ТБ/ВІЛ в Україні на 2013-2016 рр. передбачено збір даних за індикатором "Відсоток та кількість нових пацієнтів з ВІЛ-інфекцією, яким показане профілактичне лікування ізоніазидом, що розпочали дане лікування в звітному періоді", який дає можливість контролювати здійснення профілактичного лікування ізоніазидом ВІЛ-позитивним особам. Також, за даними УЦКС, в проекті змін до Протоколу ТБ , що затверджений наказом МОЗ України від 21.12.2013 № 1091 передбачено зазначене.

УЦКЗ
31.12.14

10. Необхідно знизити передавання туберкульозної інфекцїї ВІЛ-позитивним особам, для чого впровадити заходи інфекційного контролю в усіх закладах, де проводиться скринінг на ТБ і оцінювання ТБ-статусу, зокрема в центрах СНІД.

Частково

В Стандарті інфекційного контролю за туберкульозом в лікувально-профілактичних закладах, місцях довгострокового перебування людей та проживання хворих на туберкульоз, затвердженого чинним наказом МОЗ 18.08.2010 № 684 прописано основні елементи інфекційного контролю за туберкульозом в центрах профілактики та боротьби зі СНІДом (ст. 16-17).

УЦКЗ
31.12.14

9. Усіх ВІЛ-позитивних осіб необхідно обстежувати на туберкульоз із запланованою періодичністю (наприклад щоквартально) та за клінічними показаннями.

Частково

В проекті наказу "Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим на поєднані захворювання туберкульоз та ВІЛ-інфекцію", який наразі перебуває на стадії громадського обговорення, зазначено, що виявлення хворих на туберкульоз проводиться при обстеженні ВІЛ-інфікованих пацієнтів при кожному зверненні за медичною допомогою в регіональний центр СНІДу або в заклади первинної, вторинної (неспеціалізованої) медичної допомоги зі скаргами і/чи симптомами, що схожі на туберкульоз, не залежно від терміну їх існування (ст. 12). В проекті Національного плану Моніторингу та Оцінки в сфері протидії ко-інфекції ТБ/ВІЛ в Україні на 2013-2016 рр. передбачено збір даних за індикатором "Відсоток та кількість ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які пройшли скринінг на ТБ в установах, що надають допомогу або лікування при ВІЛ-інфекції в звітному періоді", це дасть можливість контролювати виконання регулярних обстежень на ТБ ВІЛ-позитивних осіб.

УЦКЗ
На постійній основі

8. Консультації з питань ТБ мають надаватися всім ВІЛ-позитивним та особам, які звертаються з метою з’ясування свого ВІЛ-статусу, під час кожної зустрічі.

Частково

В проекті наказу "Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим на поєднані захворювання туберкульоз та ВІЛ-інфекцію", який наразі перебуває на стадії громадського обговорення, наведена скринінгова анкета для виявлення людей, які потребують обстеження на ТБ (ст. 83).

УЦКЗ
На постійній основі

7. Необхідно впроваджувати рекомендації ВООЗ із моніторингу й оцінювання реалізації заходів щодо ТБ/ВІЛ.

Частково

В рамках реалізації І Фази гранту Глобального фонду у 2013 р. було розроблено проект плану МіО з ТБ/ВІЛ, який отримав позитивну експертну оцінку ВООЗ. Затвердження даного документу заплановане у першому півріччі 2014 р. Відповідальний за процес затвердження ДУ "Всеукраїнський центр контролю за соціально небезпечними хворобами".

УЦКЗ
31.12.14

6. Освітню роботу з пацієнтами з питань ТБ і ВІЛ слід удосконалювати та розширювати; вона має охоплювати питання інфекційного контролю, методів профілактики ВІЛ, оптимального скринінгу, діагностики та схем лікування, аутріч-послуг і прав пацієнтів.

Виконано

В рамках реалізації грантів Глобального фонду Міжнародним благодійним фондом «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» було розроблено та поширено наступні інформаційні матеріали: Публікації для представників уразливих до ВІЛ груп:

 • Що треба знати про туберкульоз
 • Профілактичне лікування ізоніазидом/ Що це таке?

Публікації для фахівців громадських організацій:

 • Інфекційний контроль щодо туберкульозу та інших захворювань, які передаються повітряно-крапельним шляхом, на базі громадських організацій
 • Уроки зменшення шкоди. Навчальний посібник. (Урок № 6. Туберкулез, Урок № 7. Мультирезистентный туберкулез. Туберкулез и ВИЧ).

Дані публікації доступні на сайті Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні.

5. Працівникам охорони здоров’я слід підвищити культуру обслуговування пацієнтів для посилення залучення громадян та поліпшення їхньої прихильності до лікування.

Частково

В рамках реалізації І Фази гранту Глобального фонду було проведено тренінги за темою «Формування у пацієнтів прихильності до лікування туберкульозу та зменшення стигми по відношенню до хворих на ТБ за допомогою методик ефективного спілкування та консультування» (339 навчених медичних та соціальних працівників, залучених до лікування пацієнтів із ко-інфекцією ТБ/ВІЛ). Стандарти консультування та тестування на ВІЛ пацієнтів протитуберкульозних закладів описані в уніфікованому клінічному протоколі первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз» (ст. 145-150).

УЦКЗ
31.12.14

4. Лікарі служб протидії ТБ і ВІЛ мають бути перехресно навчені діагностиці та лікуванню кожної з хвороб у пацієнтів з коінфекцією, з подальшим забезпеченням співпраці цих фахівців для координації допомоги. В осередках з високою поширеністю ТБ/ВІЛ у службах протидії як ТБ, так і ВІЛ слід запровадити посади лікарів, відповідальних за пацієнтів з коінфекцією.

Частково

В рамках реалізації І Фази гранту Глобального фонду було проведено тренінги за темами: - Профілактика туберкульозу серед ВІЛ-інфікованих та уразливих до ВІЛ-груп населення (326 навчених медичних та соціальних працівників, залучених до лікування ВІЛ-позитивних пацієнтів); - Забезпечення ефективної системи МіО з ко-інфекції ТБ/ВІЛ: облік та звітність, співпраця ТБ та СНІД служб щодо обміну даними та управлінню стратегічною інформацією (171 протренований учасник, серед яких лікарі, медичні працівники СНІД-служб, фахівці відділів МІО). Відповідно до наказу МОЗ від 23 лютого 2000 року N 33 "Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я" керівникам закладів охорони здоров'я надано право у разі виробничої необхідності змінювати штати окремих структурних підрозділів або вводити посади, не передбачені штатними нормативами для даного закладу в межах однієї категорії персоналу. Таким чином у деяких обласних центрах з профілактики та боротьби зі СНІДом та протитуберкульозних закладах введено пасади лікарів-фтизіатрів та лікарів-інфекціоністів відповідно, які обслуговують пацієнтів хворих на ко-інфекцію. Відсутність відповідних штатних посад у чинному наказі МОЗ №33 не дозволяє забезпечити потребу у цих фахівцях в повному обсязі, що впливає на своєчасність та якість надання допомоги хворим із ТБ/ВІЛ ко-інфекцією.

УЦКЗ
УОЗ
31.12.14
Общие рекомендации
       

3. Аутріч-послуги, які надаються неурядовими організаціями, мають просуватися й підтримуватися шляхом перегляду чинного законодавства та регуляторних актів і надання немедичним працівникам дозволу розподіляти ПЛІ, превентивне лікування котримоксазолом (ПЛК) та протитуберкульозними препаратами в рамках DOT.

Частково

Аутріч-послуги переглянуті, відповідають рекомендаціям ВООЗ, описані в уніфікованому клінічному протоколі первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз» (ст. 145) та клінічному протоколі надання медичної допомоги хворим на поєднані захворювання туберкульоз та ВІЛ-інфекцію. 47% пацієнтів із ТБ/ВІЛ ко-інфекцією отримували профілактичне лікування котримоксазолом у 2012 році.

Державна служба
На постійній основі

2. Наявні національні посібники з ТБ/ВІЛ необхідно оновити й доповнити, деталізувавши обов’язки кожної служби, частоту й місце проведення скринінгу, процедури інфекційного контролю, управління лікарськими препаратами, визначення часу початку лікування обох інфекцій, здійснення моніторингу побічних ефектів.

Не виконано

Наразі досі є чинним наказ МОЗ від 28.05.2008 №276 про затвердження клінічного протоколу надання медичної допомоги хворим на поєднані захворювання - туберкульоз та ВІЛ-інфекцію. За даними УЦКЗ на часі підготовлено проект наказу МОЗ України про затвердження протоколу ВІЛ/ТБ.

МОЗ
УОЗ
31.12.14

1. Функціонування існуючих координаційних органів (обласних координаційних рад з питань ТБ і ВІЛ) має бути активнішим та фокусуватися на вдосконаленні спільних заходів із протидії ТБ/ВІЛ і моніторингу їх реалізації. На місцевому рівні (районному, міському) варто створити мультидисциплінарні команди з ТБ/ВІЛ, до складу яких входитимуть фахівці із ТБ, ВІЛ і підтримки СІН, для обговорення ведення кожного випадку ТБ/ВІЛ, оптимізації результатів лікування та підтримки пацієнтів.

Виконано

Діяльність роботи координаційних рад з питань ВІЛ/ТБ відстежується регулярно в межах моніторингових візитів (відповідні запитання внесені до опитувальних листів). Підготовлено проект наказу МОЗ України про затвердження протоколу ВІЛ/ТБ. Обовязки протитуберкульозної та СНІД служб мають бути визначені в спільних наказах двох служб протидії ко-інфекції ТБ/ВІЛ/СНІду.

Хіміорезистентний ТБ
Специальные рекомендации
       

11. Сезонне лікування пацієнтів із ТБ та осіб, які були в контакті з хворими на МР ТБ, слід припинити.

Виконано

Сезонне лікування не прописано в діючому уніфікованому клінічному протоколі первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз», який затверджений Наказом МОЗ від 21.12.2012 № 1091.

10. Протягом амбулаторної фази щоденної DOT пацієнтам має надаватися підтримка у вигляді компенсації витрат на транспорт.

Не виконано

Витрати на транспорт протягом амбулаторної фази лікування щоденної ДОТ пацієнтам не відшкодовуються. Інші види соціальної підтримки, які діють в рамках реалізації гранту ГФ прописані у розділі №2. Лікування та ведення випадку (спеціальні рекомендації, пункт 7).

УОЗ
На постійній основі

9. Має бути забезпечене навчання медичного персоналу всіх рівнів щодо реалізації Стратегії «Стоп ТБ», зокрема щодо всіх аспектів ведення випадку МР ТБ. Ведення випадку МР ТБ слід включити до навчальних планів додипломної та післядипломної підготовки медичних працівників.

Виконано

На базі Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України (КМАПО) на регулярній основі проводяться тренінги з МР ТБ (кафедра фтизіатрії та пульмонології). На 2015 рік заплановано впровадження тренінгів за тематиками МР ТБ та ТБ/ВІЛ на кафедрі фтизіатрії та пульмонології КМАПО в межах двотижневих курсів тематичного удосконалення для фтизіатрів. З другої фази гранту Глобального фонду (2014 р.), за його фінансування проводяться тренінги з МР ТБ на кафедрі фтизіатрії та пульмонології КМАПО, проте дані тренінгові модулі ще ним не затверджені. В рамках реалізації першої фази гранту Глобального фонду протягом 2011-2013 рр. було проведено тренінги за темами:

 • Тренінг для тренерів (ТОТ) "Ведення випадку мультирезистентного туберкульозу відповідно до міжнародних та національних стандартів і протоколів" (навчено 9 фахівців національного рівня);
 • Міжнародні стандарти ведення випадку туберкульозу з множинною медикаментозною стійкістю (навчено 24 лікарі із різних регіонів України);
 • Ведення випадку мультирезистентного туберкульозу відповідно до міжнародних та національних стандартів і протоколів (навчено 301 лікаря, до функціональних обов’язків яких входить виявлення, діагностика та веденням випадку мультирезистентного туберкульозу);
 • Ведення випадку мультирезистентного туберкульозу відповідно до міжнародних та національних стандартів і протоколів (навчено 168 спеціалістів середнього медичного персоналу).

У 2012-2013 рр. в рамках Проекту USAID «Посилення контролю за туберкульозом в Україні» також було проведено такі тренінги за напрямком МР ТБ:

 • Ведення випадку МР ТБ для фтизіатрів (навчено 74 спеціалістів із різних регіонів України);
 • Роль медичної сестри закладів ПМСД у веденні випадків туберкульозу та МЛУ-ТБ (навчено 26 спеціалістів середнього медичного персоналу);
 • Сучасні підходи до ведення випадку ТБ та МРТБ (навчено 56 лікарів).

8. Для пацієнтів із хронічним МР ТБ (які не підлягають лікуванню), мають бути створені заклади, де надаватиметься паліативна допомога за дотримання належних заходів інфекційного контролю.

Не виконано

В Наказі МОЗ України № 584 від 10.07.2013 "Про затвердження Інструкції з розрахунку ліжкового фонду протитуберкульозних закладів" наведено формулу для розрахунку потреби в кількості закладів для надання паліативної допомоги хворим на хіміорезистентний туберкульоз. Наразі в деяких областях України функціонують окремі відділення паліативної допомоги при протитуберкульозних диспансерах. В рамках реорганізації системи охорони здоровя та виконання наказу МОЗ України № 584 від 10.07.2013 заплановано створення таких закладів. УЦКС проводить моніторинг виконання зазначеного питання під час моніторингових візитів на постійній основі.

УЦКЗ
УОЗ
31.12.14

7. Інфекційний контроль слід запровадити у відділеннях МР ТБ і всіх медичних закладах, де надається допомога пацієнтам із ТБ, у тому числі необхідно забезпечити повне відокремлення пацієнтів інфекційних та неінфекційних, резистентних і чутливих до препаратів, осіб із хронічним МР ТБ (які не підлягають лікуванню).

Не виконано

В діючому Стандарті інфекційного контролю за туберкульозом в лікувально-профілактичних закладах, місцях довгострокового перебування людей та проживання хворих на туберкульоз, затвердженого наказом МОЗ України № 684 від 18.08.2010 р. прописано вимоги інфекційного контролю для відділень МР ТБ. Проте фактично відділення, які відповідають їм всім, функціонують лише в Донецькій та Харківській областях.

УЦКЗ
УОЗ
31.12.14

6. Безперебійне постачання протитуберкульозних препаратів другого ряду має бути забезпечене в кількості, достатній для лікування всіх пацієнтів з резистентним ТБ (у тому числі для випадків полі- та мультирезистентності). Закупівля препаратів другого ряду повинна охоплювати також медикаменти, які застосовуються упродовж амбулаторної фази, та засоби, призначені для лікування побічних реакцій. Усі ці препарати мають надаватися пацієнтам безкоштовно.

Не виконано

Через відсутність уніфікованої державної процедури закупки препаратів ІІ ряду схемами лікування, відбувається закупка окремих препаратів, а також через часті затримки строків поставки препаратів постачальниками, виникають порушення прийому повноцінних схем лікування пацієнтами. Таким чином у 2012 та 2013 роках спостерігалися періодичні затримки постачання ПТП ІІ ряду в регіонах України. В межах реалізації 9 раунду гранту Глобального фонду із 2012 року відбувається закупка препаратів ІІ ряду повними схемами, що із 2013 року забезпечує повне охоплення лікуванням МР ТБ пацієнтів, залучених до проекту, по всій Україні (близько 12% від всіх МР ТБ пацієнтів в країні). В уніфікованому клінічному протоколі первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз» прописано моніторинг лікування хворих 4 категорії (ст.72), який також передбачає моніторинг та лікування побічних реакцій. Препарати, які мають попереджувати та усувати побічні реакції повинні закуповуватися за місцевий бюджет та видаватися пацієнтам безкоштовно. Наразі таке забезпечення відсутнє у повному обсязі. УЦКС проводить моніторинг виконання зазначеного питання під час моніторингових візитів на постійній основі.

МОЗ
УОЗ
На постійній основі

5. З метою профілактики МР ТБ терапія під безпосереднім спостереженням (DOT) повинна надаватися всім пацієнтам, як стаціонарним, так і амбулаторним.

Не виконано

В уніфікованому клінічному протоколі первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз» вказано можливість видачі препаратів пацієнтові на руки на термін до 10 діб у випадку високої прихильності до лікування (ст. 17). Видача препаратів на руки пацієнтові суперечить визначенню ДОТ послуг за ВООЗ ( WHO: Implementing the WHO Stop TB Strategy: a handbook for national tuberculosis control programmes. 2008 (ст.32)). В рамках реалізації гранту Глобального фонду із 2011 року було запущено проект із соціальної підтримки хворих на туберкульоз, які мають ризик переривання лікування (10% від загальної кількості хворих на ТБ 1-3 кат.). Проект втілює Товариство Червоного Хреста України.

УЦКЗ
31.12.14

4. У кожній області слід запровадити системний підхід до ведення випадків МР ТБ відповідно до наявності бактеріологічної діагностики із забезпеченою якістю та/або на підставі медичного анамнезу і клінічних зразків з використанням установленої стандартної (схеми IV) або емпіричної схеми лікування.

Виконано

В уніфікованому клінічному протоколі первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз» прописаний системний підхід до ведення випадків МР ТБ, який також відображений у локальних протоколах на обласних та районних рівнях.

3. На обласному рівні має бути створена команда з ведення МР TБ, яка відповідатиме за діагностику, лікування й консультативну допомогу щодо ведення випадків і оцінювання результатів терапії.

Виконано

На обласному рівні працюють ЦЛКК-ХРТБ консиліуми, відповідно до рекомендацій, вказаних в уніфікованому клінічному протоколі первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз» (ст.77 та далі).

Общие рекомендации
       

2. Стандартизована схема лікування IV категорії повинна використовуватись для всіх випадків, що не дали результатів унаслідок лікування в рамках схеми II категорїї, доки не буде забезпечена цілковита надійність результатів тестів на медикаментозну чутливість (ТМЧ).

Виконано

Дана рекомендація вже є не релевантною, адже наразі забезпечено надійність результатів тестів на медикаментозну чутливість в усіх лабораторіях ІІІ рівня цивільного сектору. Всі лабораторії ІІІ рівня успішно пройшли зовнішній контроль якості у 2013 році.

1. Необхідно створити робочу групу, до складу якої ввести фахівців ключових національних і міжнародних зацікавлених сторін з метою перегляду чинного наказу МОЗ України щодо ведення МР ТБ та приведення його у відповідність до настанов і рекомендацій ВООЗ.

Частково

У 2012 році було створено робочу групу, до якої було залучено фахівців ключових національних і міжнародних зацікавлених сторін (зокрема представників ВООЗ). За результатами роботи робочої групи було розроблено та затверджено уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз». Проте не всі положення даного документ відповідають рекомендаціям ВООЗ.

УЦКЗ
31.12.14
Контроль за ТБ у пенітенціарній системі
Специальные рекомендации
       

6. Мають бути усунені перепони до продовження лікування після виходу з місць позбавлення волі, для чого необхідно:
а) надавати ув’язненому хворому відповідну санітарну освіту під час перебування в місцях позбавлення волі;
б) заздалегідь інформувати МОЗ про звільнення пацієнта з ТБ із в’язниці та дозволити медсестрі з установи МОЗ або працівникові неурядової організації відвідувати такого ув’язненого перед звільненням;
в) дозволити пацієнтам із ТБ після звільнення отримувати лікування в найближчому до місця проживання медичному закладі незалежно від місця реєстрації;
г) не примушувати колишніх ув’язнених ставати на облік у відділенні міліції.

Частково

а) В рамках реалізації проекту "Мобілізація неурядових організацій та безпосередньо представників уразливих щодо ТБ груп на забезпечення профілактики, раннього виявлення та прихильності до лікування ТБ" Всеукраїнський БФ "Коаліція ВІЛ-сервісних організацій" за кошти гранту Глобального фонду із жовтня 2011 року здійснює соціальний супровід ув’язнених із ТБ-лікарень пенітенціарного в цивільний сектор у 8 регіонах України (Запорізька, Миколаївська, Полтавська, Херсонська, Дніпропетровська, Луганська, Тернопільська та Харківська). Ефективність даного проету у 2012 році становила 63%, у 2013 - 64% (відсоток колишніх засуджених, яких було підтримано, і які продовжили лікування ТБ в цивільному секторі).
б) Виконуючи спільний наказ МОЗ України, Мінюсту, МВС від 28.03.2012 № 478/5/180/375/212/258 (http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0487-12) персонал протитуберкульозних установ пенітенціарної служби здійснює планування виписки осіб які готуються до звільнення, інформує територіальні заклади охорони здоров’я які здійснюють лікування хворих на туберкульоз про подальшу переадресацію таких хворих до їхніх закладів з метою безперервності лікування.
в) Відповідно до чинного Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" всі громадяни України мають право отримувати лікування в найближчому до місця проживання медичному закладі незалежно від місця реєстрації. Це також відображено в інструкції щодо заповнення форми первинного обліку № 089/о “Повідомлення про хворого з уперше в житті встановленим діагнозом активного туберкульозу або його рецидиву” при повідомленні про захворювання на ТБ вказується адреса постійного місця проживання хворого, а не місце реєстрації. Дане положення поширюється як на пацієнтів цивільного, так і пенітенціарного сектору.
г) Відповідно до чинної Постанови Верховної Ради України №3 від 28.03.1986, колишні ув'язнені повинні стати на облік у відділенні міліції лише за рішенням суду про встановлення адміністративного нагляду. У інших випадках колишні увязнені не зобов'язані ставати на облік у відділках міліції.

ДПтС
На постійній основі

5. Необхідно укласти угоду з МОЗ щодо спільних закупівель протитуберкульозних препаратів задля отримання знижки за рахунок масштабу закупівель.

Не виконано

Угода із МОЗ щодо спільних закупівель протитуберкульозних препаратів не укладена. Не можливо виконати через різні бюджети для ДПТсУ та МОЗ Украхни. Відповідно до експертного звіту після оцінка потреб Державної пенітенціарної системи України у ресурсах для забезпечення ефективної протидії захворюванню на туберкульоз в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, проведеного у 2012 році, у 2012 році мали місце порушення прийому повноцінних схем лікування пацієнтами в пенітенціарній службі через відсутність препаратів 1 та 2 ряду.

ДПтС

4. Слід запровадити стандартизовані схеми для лікування ТБ.

Виконано

При призначенні схем лікування використовуються стандартизовані схеми відповідно до уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз».

3. Діагностику ТБ необхідно вдосконалювати, зокрема шляхом придбання обладнання для експрес-тестування та проведення ТМЧ. Передумовами до цього є збільшення фінансування з бюджету та навчання персоналу, а також наявність усіх препаратів для лікування кожного виявленого випадку.

Не виконано

У 2012 році та 1-3 когорті 2013 року діагностика ТБ у пенітенціарній службі перебувавла на рівні 41%. В рамках проекту Світового банку «Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні» до частини протитуберкульозних лікарень пенітенціарної служби було закуплено аналізатори мікобактерій туберкульозу BACTEC, розхідні матеріали та інше лабораторне обладнання. В рамках реалізації гранту ГФ протягом 2011-2013 років було протреновано більше 215 спеціалістів лабораторної служби, лікарів та середнього медичного персоналу пенітенціарної служби, які залучені до діагностики та лікування хворих на чутливий та хіміорезистентний туберкульоз. Із 01.07.2014 контингенти хворих на МР ТБ у ДПтС будуть залучені до лікування в рамках гранту ГФ Безперервного та повного забезпечення ПТП всіх хворих в пенітенціарній системі не досягнуто.

ДПтС
На постійній основі

2. Виявлення випадків ТБ на основі симптомів, які з’являються під час ув’язнення, потребує поліпшення. Персонал має пройти відповідне навчання за місцем роботи через співробітництво/координацію з МОЗ.

Не виконано

Виявлення нових випадків та рецидивів ТБ в пенітенціарній системі лишається на дуже низькому рівні у СІЗо та інших закладах пенітенціарної служби, окрім спеціалізованих протитуберкульозних закладів системи. Виявлення ТБ проводиться в основному за методом флюорографії. Виявлення методом бактеріоскопії не звітуються закладами пенітенціарної служби, не дивлячись на рекомендації уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз». Питання не вирішено в рамках нормативно-правової бази. В рамках реалізації гранту Глобального фонду протягом 2011-2013 років було протреновано більше 215 спеціалістів лабораторної служби, лікарів та середнього медичного персоналу пенітенціарної служби, які залучені до діагностики та лікування хворих на чутливий та хіміорезистентний туберкульоз.

ДПтС
На постійній основі
Общие рекомендации
       

1. Необхідно збільшити обсяг фінансування, що виділяється Державним департаментом з питань виконання покарань, на контроль за ТБ. Нинішнє недофінансування призводить до значного поширення ТБ серед ув’язнених, персоналу пенітенціарних установ і населення загалом, при цьому питання контролю за ТБ має ще й етичні аспекти та потребує дотримання принципу рівності.

Виконано

Відповідно до Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки для Державного департаменту з питань виконання покарань на контроль за ТБ у 2013 році було заплановано витратити 22405,56 тис. грн. (для порівняння у 2012 році дана сума складала лише 17935,59 тис. грн.). Фактично ж у 2013 році було виділено фінансування (з різних джерел) обсягом у  23833,70 тис. грн. - дещо більше, ніж було заплановано. Збільшення фінансування заплановано і на наступні роки впровадження Програми -  27979,06 тис. грн. на 2014 р. та 34983,93 тис. грн. на 2015 р.

Інші вразливі групи населення та соціальні детермінанти
Специальные рекомендации
       
4. Неурядові організації мають одержувати підтримку та сприяння для роботи з уразливими до ТБ групами.
Виконано

В Загальнодержавній цільовий соціальній програмі протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки передбачено виконання показника "Кількість регіонів, у яких неурядові громадські організації співпрацюють із протитуберкульозними закладами", метою якого є поліпшення доступу до груп населення, з якими складно встановити контакт, і вразливих груп населення за участю громадських організацій. В рамках гранту Глобально фонду активне виявлення ТБ серед груп ризику, соціальний супровід та вироблення прихильності до лікування здійснюють суб-реципієнти гранту, такі як ВБФ "Коаліція ВІЛ-сервісних організацій", Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні», Товариство Червоного Хреста України та інші регіональні неурядові організації.

3. Процедури лікування й доступ до отримання пільг через непрацездатність слід координувати задля уникнення негативних стимулів до переривання лікування та загального подовження тривалості лікування.

Частково

Хворим на ТБ може бути присвоєно групу інвалідності, якщо такі хворі відповідають критеріям, встановленим в діючій інструкції про встановлення груп інвалідності, затвердженої наказом МОЗ України від 05.09.2011 N 561. Проте практика присвоєння групи інвалідності не вирішує питання соціальної незахищеності хворих на ТБ. Зокрема доцільніше було б розробити систему надання матеріальної компенсації на період лікування хворого (це можуть бути мотиваційні продуктові або гігієнічні набори, відшкодування транспортних витрат, соціальний та психологічний супровід під час лікування, мотиваційні грошові виплати за прихильність до лікування, інші соціальні гарантії).

Державна служба
На постійній основі

2. Кожен захід, ухвалений з метою поліпшення виявлення та лікування випадків ТБ, має бути проаналізований щодо його дієвості та економічної ефективності.

Частково

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз», який затверджений Наказом МОЗ від 21.12.2012 № 1091, розроблявся з урахуванням міжнародних рекомендацій, побудованих на доказовій базі (ст.117). Також впровадження виключно заходів із діагностики та лікування ТБ, які мають доведену ефективність, має бути відображено у регіональних локальних протоколах. Існує нагальна потреба у розрахунку економічної ефективності заходів, які впроваджуються на національному рівні та нормативно-правовому затвердженні процедур проведення подібних аналітичних розрахунків.

Державна служба
На постійній основі
Общие рекомендации
       

1. Уразливі групи населення мають бути визначені за ступенем ризику захворювання на ТБ і типом уразливості. На підставі цього аналізу необхідно розробити та впровадити адекватні заходи.

Виконано

В уніфікованому клінічному протоколі первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз», який затверджений Наказом МОЗ від 21.12.2012 № 1091. визначено категорії дорослого населення та дітей із підвищеним ризиком захворювання на туберкульоз (Додаток 1., ст.118, Додаток 6., ст.127). Проте аналіз, який міг би виявити додаткові групи ризику, характерні для епідемії ТБ в Україні, не проводився.

Інфекційний контроль
Специальные рекомендации
       

12. Хірургічні маски мають надаватись разом із навчанням, як і коли їх використовувати, всім потенційно інфекційним пацієнтам: позитивним за мазком пацієнтам із ТБ, особам із підозрою на ТБ, особам із кашлем та іншими симптомами з боку дихальних шляхів.

Частково

Закупівля хірургічних масок має бути передбачене у плані з ІК щодо ТБ. Проте через недостатність фінансування, не вдається досягнути 100% забезпечення хірургічними масками всіх потенційно інфекційних пацієнтів. Тому, як правило, маски видають тим пацієнтам, які не можуть дозволити собі придбати їх самостійно. Видача та використання хірургічних масок пацієнтами перевіряється під час моніторингових візитів до лікувального закладу.

УОЗ
На постійній основі

11. Для персоналу високого ризику має бути створена програма особистого респіраторного захисту в закладах, де застосування адміністративних та екологічних заходів контролю недостатньо для зменшення ризику передавання ТБ, включно з навчанням персоналу, закупівлею та розподілом сертифікованих респіраторів типів FFP2 або N95 та щорічним тестуванням прилягання респіраторів.

Частково

В "Стандарті інфекційного контролю за туберкульозом в лікувально-профілактичних закладах, місцях довгострокового перебування людей та проживання хворих на туберкульоз", затвердженого наказом МОЗ України № 684 від 18.08.2010 р. у розділі 8.2. "Критерії якості інфекційного контролю" (ст.22 та далі) прописані наступні критерії ефективності інфекційного контролю: - частка лікувально-профілактичних закладів, де використовуються респіратори (95 % та вище), в зонах високого ризику/під час проведення процедур високого ризику - включений як індикатори захворюваності серед медичних працівників, до проекту Національного плану МіО (документ наразі перебуває на стадії затвердження); - кількість медпрацівників, які пройшли тестування на щільність прилягання респіратора протягом року (99 %). - індикатор опитувального листа за компонентом "Інфекційний контроль". В ході моніторингових візитів фіксується чи передбачено в Плані з ІК фінансування на закупівлю респіраторів та масок, чи вірно зроблений розрахунок у їх потребі відповідно до кількості співробітників та пацієнтів, які мають їх використовувати, та чи виділяються достатні кошти на дану бюджетну лінію. Разом з тим під час моніторингових візитів відстежується фактичне використання респіраторів співробітниками закладів у зонах високого ризику інфікування ТБ. В рамках реаліхації гранту Глобального фонду на кожну область було закуплено респіратори, а також фіт-тести для щорічного проведення аналізу щільності прилягання респіраторів.

УЦКЗ
УОЗ
На постійній основі

10. До роботи в рамках НППТ необхідно залучити одного чи кількох інженерів з відповідною фаховою підготовкою з питань вентиляції, бактерицидного УФ-опромінення та біобезпечного устаткування. Це вкрай необхідно для коректної експлуатації обладнання, його збереження, тобто для підвищення економічної ефективності програми.

Виконано

22 липня 2013 року відповідно до Наказу №145 та Положення Державної санітарно-епідеміологічної служби України за технічної підтримки Проекту USAID «Посилення контролю за туберкульозом в Україні» була створена Експертно-консультаційна робоча група Держсанепідслужби України з інфекційного контролю за туберкульозом. Головними завданями даної експертно-консультаційної робочої групи є здійснення експертної оцінки умов і потреб лікувально-профілактичних закладів фтизіатричного профілю при впровадженні засад адміністративного, організаційного та інженерного блоків інфекційного контролю, а також здійснення моніторингових візитів для контролю виконання вимог щодо дотримання ІК, надання консультацій у вирішенні проблем та відслідковування прогресу впровадження наданих рекомендацій.

9. Має бути виділене належне фінансування (5–10% річних капітальних видатків) на технічне обслуговування й сервіс стаціонарної, професійної, спроектованої на замовлення системи обладнання для механічної вентиляції та устаткування для лабораторної біобезпеки. Необхідно докласти зусиль до сертифікації ламінарних боксів із біозахистом належно підготовленими та повноважними фахівцями відповідно до стандарту EN 12469.

Частково

Передбачення фінансування на технічне обслуговування механічної вентиляції та устаткування для лабораторної біобезпеки має бути передбачено у локальних планах ІК щодо ТБ в кожному закладі охорони здоров'я. Виконання даної вимоги здійснюється в рамках моніторингових візитів. Проте фінансування відбувається частково у звязку із обмеженням бюджетів закладів.

УОЗ
Державна служба
31.12.14

8. Системи місцевої вентиляції та/або бактерицидне УФ-опромінення мають бути встановлені із забезпеченням їх регулярного технічного обслуговування. Їх наявність має бути передбачена в кімнатах підготовки мазків мокротиння, зонах очікування, кабінетах для медичних обстежень, кабінетах бронхоскопії, секційних залах для розтину, приміщеннях для загальних зборів та в інших місцях з високим ризиком, де природна вентиляція неефективна.

Частково

Вимоги до розміщення та обслуговування місцевих вентеляцій та/або УФ-опромінювачів прописані в Стандарті інфекційного контролю за туберкульозом в лікувально-профілактичних закладах, місцях довгострокового перебування людей та проживання хворих на туберкульоз, затвердженого наказом МОЗ України № 684 від 18.08.2010 р.. Практичне виконання даних вимог перевіряється в ході моніторингових візитів відповідни фахівцем. Найвагомішою причиною неввиконання вимог до встановлення та обслуговування вентиляцій та/або УФ-опромінювачів є недостатнє фінансування. В рамках реаліалізації гранту Глобального фонду у 2013 році у Харківській області було встановлено механічну вентиляційну системуз від'ємним тиском у лабораторії ІІІ рівня. Також за кошти БФ "Розвиток України" у Донецькій та Миколаївській областях такі ж вентиляційні системи були встановлені до лабораторій ІІІ рівня.

УЦКЗ
На постійній основі

7. Збирання мокротиння треба організовувати поза приміщеннями на належним чином позначеній ділянці, придатній до використання взимку. Якщо це неможливо, для збирання мокротиння слід виділити кімнату з належною вентиляцією – або природною (відкрите вікно), або механічною (кімната з від’ємним тиском і частотою обміну повітря (ЧПО) як мінімум 12).

Виконано

У Стандарті інфекційного контролю за туберкульозом в лікувально-профілактичних закладах, місцях довгострокового перебування людей та проживання хворих на туберкульоз, затвердженого наказом МОЗ України № 684 від 18.08.2010 р. прописано вимоги до обладнання майданчиків та кімнат для збору мокроти. Викоання даних вимог перевіряється в ході моніторингових візитів до всіх закладів охорони здоров'я.

6. Відповідне відокремлення пацієнтів із респіраторними симптомами, відокремлення потоків пацієнтів і потоків зразків має бути забезпечене за допомогою сигнальних позначок та, за необхідності, перепланування закладу. Слід також забезпечити ізоляцію пацієнтів, позитивних за мазком, і пацієнтів з MР/РМР ТБ.

Частково

Відповідно до розділу 3.11. "Розподіл потоків хворих" (ст.12 та далі) Стандарту інфекційного контролю за туберкульозом в лікувально-профілактичних закладах, місцях довгострокового перебування людей та проживання хворих на туберкульоз, затвердженого наказом МОЗ України № 684 від 18.08.2010 р., у всіх ПТЗ має здійснюватися розподіл потоків хворих за результатами мікроскопії мазка мокротиння на КСБ та даними чутливості до протитуберкульозних препаратів. Під час моніторингових візитів здійснюється перевірка розподілу потоків хворих, на практиці не завжди вдається дотриматися всіх правил через непристосовану конструкцію старих будівель ПТЗ. Також розподіл за зонами ризику відображено кольрами (червоний, жовтий, зелений) на планах всіх відділень.

УЦКЗ
31.12.14

5. Особи з підозрою на ТБ, амбулаторні та стаціонарні пацієнти мають бути відокремлені відповідно до симптомів, результатів мікроскопії мазка мокротиння та ТМЧ (або ризику резистентного ТБ), а також ВІЛ-статусу як в амбулаторних, так і в стаціонарних відділеннях. Чинниками, що сприятимуть зменшенню передавання ТБ, є скорочення загальної тривалості перебування в стаціонарах і дотримання національних вимог щодо площі на одного пацієнта (зменшення скупченості). Ця рекомендація стосується також пенітенціарних установ.

Частково

В Стандарті інфекційного контролю за туберкульозом в лікувально-профілактичних закладах, місцях довгострокового перебування людей та проживання хворих на туберкульоз, затвердженого наказом МОЗ України № 684 від 18.08.2010 р. у розділі 3.11. "Розподіл потоків хворих" (ст.12 та далі) вказано, що у всіх ПТЗ має здійснюватися розподіл потоків хворих за результатами мікроскопії мазка мокротиння на КСБ та даними чутливості до протитуберкульозних препаратів. Контроль за виконанням даної умови здійснюється в ході моніторингових візитів до ПТЗ. На практиці не завжди можливо виконати розмежування потоків хворих у відповідності до Стандарту через невідповідність архітектури будівель ПТЗ вимогам інфекційного контролю. З метою зменшення передавання ТБ в стаціонарі, до уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз» було внесено зіміни, відповідно до яких, лікування хворих на ТБ без бактеріовиділення може проходити амбулаторно (ДОТ) від самого початку лікування (ст.75), якщо це дозволяє клінічний стан хворого. Але при бактеріовиділенні передбачена обов'язкова госпіталізація, що не відповідає останнім рекомендаціям ВООЗ ( ВОЗ: Лечение туберкулёза: рекомендации. Четвертое издание, 2009 (ст. 105).  Задля скорочення загальної тривалості перебування в стаціонарах і дотримання національних вимог щодо площі для одного пацієнт, за ініціації БФ "Розвиток України" було розроблено та затверджено Наказ МОЗ України № 584 від 10.07.2013 "Про затвердження Інструкції з розрахунку ліжкового фонду протитуберкульозних закладів". Відповідно до цієї інструкції в усіх регіонах України відбувається переглляд існуючого ліжкового фонду з метою його оптимізації. Відповідно до експертного звіту після оцінки потреб Державної пенітенціарної системи України у ресурсах для забезпечення ефективної протидії захворюванню на туберкульоз в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, проведеного у 2012 році, у 2012 році, заходи з ІК впроваджуються дуже повільно, не в повному обсязі (ст. 43).

УЦКЗ
31.12.14

4. Оцінювання ризику й розробка планів ІК щодо ТБ повинні здійснюватися для кожного закладу охорони здоров’я шляхом інтеграції цих заходів до переліку заходів загального інфекційного контролю з урахуванням доступних ресурсів. Ці плани необхідно оновлювати щорічно для врахування нових процедур з доведеною ефективністю.

Виконано

В усіх лікувально-профілактичних закладах визначається структура управління заходами інфекційного контролю, щорічно складається план їх реалізації та контролюється його виконання відповідно до «Стандарту інфекційного контролю за туберкульозом в лікувально-профілактичних закладах, місцях довгострокового перебування людей та проживання хворих на туберкульоз», затвердженого наказом МОЗ України № 684 від 18.08.2010 р. В рамках моніторингових візитів здійснюється перевірка якості планів, їх виконання, проводиться аналіз правильності розрахунку необхідного бюджету на заходи з ІК та реальні обсяги їх фінансування.

3. Необхідно створити освітню програму із запобігання передаванню ТБ й «етикету кашлю» для пацієнтів із ТБ, їхніх родичів та інших близьких контактних осіб, а також для широких верств населення. Слід розробити та впровадити систему ІК, операційні стандарти роботи в умовах високого ризику, освітні програми з ІК для працівників охорони здоров’я, пацієнтів і населення.

Частково

Освітня програма із запобігання передаванню ТБ й «етикету кашлю» для пацієнтів із ТБ, їхніх родичів та інших близьких контактних осіб не розроблена. Проте окремі заходи вданому напрямку все ж здійснені. Зокрема, в межах інформаційної кампанії програми "Зупинимо туберкульоз в Україні" у 2011-2013 розроблялися та поширювалися у закладах первинної лікувальної мережі та спеціалізованих протитуберкульозних закладах інформаційні плакати "Профілактика зараження туберкульозом в лікарні", на яких візуально зображено етикет кашлю. Також у 2011 році суб-реципієнтом за напрямком "комунікація" - МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я» (LHSI) було розроблено та поширено брошуру для пацієнтів та членів їх сімей "Що потрібно знати про туберкульоз", в якій розглянуто основні положення профілактики туберкульозу для членів сім'ї та гігієна приміщення, в якому перебувала або перебуває хвора на туберкульоз людина. Операційні стандарти роботи в умовах високого ризику в протитуберкульозних закладах викладені в «Стандарті інфекційного контролю за туберкульозом в лікувально-профілактичних закладах, місцях довгострокового перебування людей та проживання хворих на туберкульоз», затвердженому наказом МОЗ України № 684 від 18.08.2010 р.

УЦКЗ
31.12.14

2. Слід організувати щорічні навчальні курси з інфекційного контролю за ТБ на національному, обласному, районному рівнях і на рівні закладів для лікарняних адміністраторів, лікарів, старших медсестер, епідеміологів, керівників лабораторій і лаборантів. Украй важливо залучити епідеміологів СЕС до національного та міжнародного навчання. Високий рівень компетентності має навчальний центр із питань інфекційного контролю, який функціонує в Донецьку.

Частково

В рамках реалізації гранту Глобального фонду протягом 2012-2013 рр. було проведено тренінги за темою "Планування та організація інфекційного контролю за туберкульозом", протягом яких протреновано 95 фахівців (серед них головні лікарі, лікарі, медичні сестри, лабораторні спеціалісти, інженери та інші фахівці, відповідальні за впровадження інфекційного контролю в протитуберкульозних закладах). Також у 2012-2013 рр. в рамках Проекту USAID «Посилення контролю за туберкульозом в Україні» було проведено тренінги за наступними напрямками інфекційного контролю: - Попередженя нозокоміальної трансмісії туберкульозу (тренінг, який відбувався в Росії, пройшли 5 національних фахівців); - Інфекційний контроль за туберкульозом в лікувальних закладах в Україні (навчено 99 спеціалістів).

УЦКЗ
На постійній основі
Общие рекомендации
       

1. Необхідно терміново впровадити заходи інфекційного контролю за ТБ у службах цивільної та пенітенціарної систем, які надають послуги у сфері ТБ, ВІЛ/СНІД і закладах загального лікувального профілю. Високий рівень внутрішньолікарняного передавання ТБ та епідемія резистентного ТБ у популяції з високою поширеністю ВІЛ (як це має місце в Україні) зумовлюють нагальну потребу пріоритетного впровадження адміністративних заходів інфекційного контролю (ІК), заходів з безпеки повітря та індивідуальних заходів ІК на основі оцінки ризику для закладів.

Не виконано

Наказом МОЗ України № 684 від 18.08.2010 р. затверджено «Стандарт інфекційного контролю за туберкульозом в лікувально-профілактичних закладах, місцях довгострокового перебування людей та проживання хворих на туберкульоз», у якому передбачено умови виконання заходів із інфекційного контролю у лікувальних закладах фтизіатричної служби. На практиці ж заходи із інфекційного контролю впроваджуються частково, спостерігається не лише недостатнє фінансування, але й недотримання відповідних нормативних актів. Починаючи із 2012 року до складу моніторингових груп на національному та регіональному рівнях був включений фахівець із інфекційного контролю, який в ході візитів перевіряє всі складові інфекційного контролю та надає відповідні рекомендації щодо їх вдосконалення.

УЦКЗ
ДПтС
31.12.14
Управління медикаментами та іншими продуктами
Специальные рекомендации
       
11. Мають бути визначені й усунені законодавчі, регуляторні, політичні чи інші перешкоди для ефективного управління ТБ-препаратами першого і другого ряду та іншими продуктами. Міжсекторальний підхід слід застосовувати до тих сфер, які регулюються законами та нормативними актами поза межами компетенції МОЗ.
Не виконано

З огляду на те, що закупівля ПТП на державному рівні здійснюється не повними схемами та у договорах із постачальниками не передбачено штрафних санкцій за недотримання строків поставок, виникає періодична відсутність препаратів на складах національного та обласного рівнів. Так за даними звіту про результати аудиту використання коштів державного бюджету, виділених МОЗ України, та гуманітарної допомоги громадських організацій на виконання заходів з профілактики та лікування захворювань на туберкульоз у 2013 р. (Київ: Рахункова палата України, 2013.) регіональні органи охорони здоров’я були забезпечені ПТП у 2011 році – на рівні 8–24%, у 2012 році – на рівні 60–75%, внаслідок чого спостерігалося порушення схем і переривання процесу лікування та придбання ліків за інші кошти. Для більшості ПТП ІІ ряду (левофлоксацин, етіонамід, моксифлоксацин, капріоміцин та канаміцин), які закуповуються за грант ГФ досі відсуюня реєстрація в Україні. Для постачання цих препаратів в Україну щоразу доводиться отримувати дозвіл на одноразове ввезення, що також призводить до ускладнення процесу управління препаратами.

МОЗ

10. Призначення й розподіл препаратів першого та другого ряду мають оцінюватися з метою визначення випадків невідповідного використання препаратів і вироблення заходів з усунення недоліків.

Виконано

Оцінка відповідності призначення схем лікування здійснюється під час моніторингових візитів із національного та регіонального рівнів фахівцями із лікування. Також електронний реєстр хворих на ТБ (е-ТБ менеджер) дає змогу контролювати призначення схем лікування на національному та обласному рівнях.

УЦКС
На постійній основі

9. Зусилля з метою вдосконалення управління медикаментами мають координуватися між програмами, донорами та партнерами в цивільному, пенітенціарному й інших секторах.

Виконано

На національному рівні (ДУ "Всеукраїнський центр контролю за соціально небезпечними хворобами") координацію управління лікарськими засобами та розхідними матеріалами для лабораторної діагностики здійснюють фахівці відділу управління закупівлями та постачання. До функціональних обовязків співробітників даного відділу входять зокрема координація роботи по формуванню заявок, розподілів, та перерозподілів ПТП, закуплених за кошти держбюджету, Глобального фонду та Глобального лікарського фонду

УЦКС
На постійній основі

8. Слід удосконалити паперові й електронні системи обліку та звітності щодо ТБ з метою сприяння належній діагностиці та веденню випадків ТБ, оцінюванню результатів лікування й поліпшенню управління ТБ-препаратами та їх використання.

Не виконано

У 2014 році заплановано перегляд чинних паперових та електронних систем звітності з ТБ, відповідно до рекомендацій ВООЗ. Крім того відповідні зміни будуть зроблені у модулі "Препарати" в електронному реєстрі хворих на ТБ (е-ТБ менеджер), які дадуть змогу розраховувати потребу в протитуберкульозних препаратах 1 та 2 ряду та контролювати їх використання.

УЦКС
31.01.15

7. Необхідно зміцнити й підвищити ефективність управління медикаментами задля забезпечення послідовного доступу до протитуберкульозних препаратів першого та другого ряду доведеної якості шляхом: а) оновлення інструкцій з розрахунку потреб у ТБ-препаратах та узгодження політики щодо буферного запасу; б) впровадження інтегрованого доступу до ТБ- і АРВ-препаратів у закладах служб СНІД і ТБ; в) сприяння впровадженню й належному застосуванню комбінованих препаратів з фіксованими дозами; г) чіткого розподілення ролей та обов’язків персоналу, відповідального за управління медикаментами, а також, за необхідності, розробки стандартних операційних процедур і посадових інструкцій.

Частково

а) "Методика розрахунку потреби в протитуберкульозних препаратах", оновлена у 2013 році потребує доопрацювання з урахуванням рекомендацій ВООЗ до уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз» (від 2012 року). На даний момент в МОЗ України знаходиться на візуванні проект Наказу щодо нової методики розрахунку потреби в ПТП. Також розроблено проект нового уніфікованого клінічного протоколу, який запропонований до загального обговорення. б) В проекті Національного плану Моніторингу та Оцінки в сфері протидії ко-інфекції ТБ/ВІЛ в Україні на 2013-2016 рр передбачено індикатори, які відображають координацію двох служб щодо доступу до ТБ- та АРВ-препаратів. Також такі індикатори внесені до опитувальних листів, які використовуються під час моніторингових візитів. Оскільки у 2012 році лише 45 % зареєстрованих ВІЛ-інфікованих пацієнтів з ТБ отримували АРТ під час лікування ТБ, існує нагальна потреба у посиленні координації СНІД та ТБ служб. в) В межах держаних закупівель неможливо закуповувати комбіновані препарати, адже вітчизняні фармацевтичні виробники не виготовляють комбінованих протитуберкульозних препаратів (за державний бюджет закуповуються ПТП українських фармацевтичних компаній відповідно до існуючого законодавства). Тому із 2005 року комбіновані ПТП держава отримує на безкоштовній основі в рамках гранту від Глобального лікарського фонду. Не дивлячись на численні рекомендації експертів ВООЗ про перехід на виготовлення комбінованих ПТП вітчизняним фармацевтичним виробникам, жодним із них не було розпочато таке виробництво. г) На національному рівні (ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України") координацію управління лікарськими засобами та витратними матеріалами для лабораторної діагностики здійснюють фахівці відділу управління закупівлями та постачання. На обласному ж рівні наразі не виділено окремих штатних одиниць для фахівця із фармменеджменту та фармаконагляду. Дані функції покладено на заступників головних лікарів із лікувальної роботи та позаштатних обласних фтизіатрів. Відповідно до наказів по закладу, у всіх закладах є відповідальний за облік ПТП, раціональне використання ПТП контролюється через ЦЛКК, призначені відповідальні за фармнагляд. При реформуванні протитуберкульозної служби буде доцільним відокремлення такої штатної одиниці.

УЦКС
УОЗ
На постійній основі

6. Для підтримки регуляторних заходів, спрямованих на захист громадського здоров’я та забезпечення безпеки медикаментів, мають бути виділені необхідні кадрові ресурси і державні кошти.

Частково

Функцію контролю безпеки медикаментів виконує ДП "Експертний центр МОЗ України", структурні підрозділи якого створені у всіх регіонах України. Але в протитуберкульозних закладах відповідно до Наказу МОЗ "Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я" від 23. 02. 2000 р., №33 не передбачено посади фармацевта та провізора, які мали б здійснювати контроль якості медичних препаратів.

УОЗ

5. Слід застосовувати аналіз співвідношення ризик/вигода до якості, безпеки та ефективності фармацевтичної продукції на всіх стадіях фармацевтичного регулювання, зокрема до постмаркетингового контролю якості, та уникати необґрунтованого дублювання регуляторних заходів.

Частково

У 2014 році ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" розпочав співпрацю із ДП "Державний експертний центр МОЗ України" по аналізу побічних дій протитуберкульозних препаратів. Наразі спонтанне звітування про побічні реакції (регламентоване Наказом МОЗ "Про затвердження Порядку здійснення нагляду за побічними реакціями лікарських засобів, дозволених до медичного застосування" від 27.12.2006 року, № 898 (остання редакція від 29.12.2011) у фтизіатричній службі знаходиться на дуже низькому рівні. Дані, які надходять не є вичерпними та не можуть слугувати джерелом для прийняття управлінських рішень стосовно якості та заміни препаратів під час закупівель. Активний фармаконагляд, як компонент фармаконагляду не застосовується в Україні взагалі.

Державний експертний центр

4. Має бути забезпечене сприяння реєстрації протитуберкульозних препаратів першого та другого ряду згідно з чинними національними стандартами з метою створення можливості закупівлі цих засобів і їх розподілу через Комітет зеленого світла (КЗС), державний бюджет або інші джерела.

Не виконано

ПТП І та ІІ ряду, що закуповуються за держбюджет зареєстровані, проте не всі мають преквадіфікацію ВООЗ. ПТП ІІ ряду, які закуповуються за грант Глобального фонду всі мають прекваліфікацію ВООЗ, але для більшості досі відсуюня реєстрація в Україні (левофлоксацин, етіонамід, моксифлоксацин, капріоміцин та канаміцин). Для постачання цих препаратів в Україну щоразу доводиться отримувати дозвіл на одноразове ввезення. Разом з тим в Україні спрощено процедуру реєстрації препаратів, які мають прекваліфікацію ВООЗ. Крім того, МБФ "Міжнародний Альянс України" разом з ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" веде активний процес переговорів з виробниками щодо реєстрації додаткових форм ПТП, які відповідають вимогам якості Глобального фонду. За попередніми даними, до кінця вересня 2014 р. будуть зареєстровані всі препарати крім канаміцину та капреоміцину.

Альянс
30.09.14

3. Основні прогалини у фінансуванні закупівлі ліків мають бути усунені шляхом надання переваги використанню твердих лікарських форм протитуберкульозних препаратів перед призначенням, часто необґрунтованим, дорогих ін’єкційних форм (ізоніазиду, фторхінолонів).

Виконано

Закупівля протитуберкульозних препараттів здійснюється на основі розрахунків, наведених в "Методиці розрахунку потреби в протитуберкульозних препаратах", затвердженої Наказом МОЗ України від 25.03.2011 № 163 (у редакції наказу МОЗ України від 22.02.2013 № 156, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 червня 2011 р. за № 742/19480). В даній методиці надано перевагу застосуванню твердих лікарських форм ПТП над призначенням більш дорогих ін'єкційних форм.

Общие рекомендации
       

2. Управління лікарськими засобами слід посилити на всіх рівнях з метою забезпечення послідовного доступу до протитуберкульозних препаратів першого та другого ряду доведеної якості та їх відповідного застосування.

Частково

На національному рівні (ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України") здійснюється координація управління лікарськими засобами та розхідними матеріалами для лабораторної діагностики фахівцями відділу управління закупівлями та постачання. До функціональних обов'язків співробітників даного відділу входять, зокрема, координація роботи по формуванню заявок, розподілів та перерозподілів ПТП, закуплених за кошти держбюджету, Глобального фонду та Глобального лікарського фонду. Перевірку відповідності застосування лікарських засобів та розхідних матеріалів здійснюють фахівці із лікування та лабораторної діагностики під час моніторингових візитів, а також за допомогою аналізу даних, внесених до електронного реєстру хворих на ТБ. На обласному рівні наразі не виділено окремої штатної одиниці для фахівця із фармакоменеджменту та фармаконагляду. Дані функції покладено на заступників головних лікарів із лікувальної роботи та позаштатних обласних фтизіатрів. Контроль фармакоменеджменту та фармаконагляду на обласному рівні здійснюється в ході моніторингових візитів, які із 2012 року фінансуються за кошти грантів Глобального фонду та USAID.

УОЗ

1. Узгодження регуляторних процедур щодо лікарських засобів зі стандартами Європейського Союзу слід продовжити, зокрема стосовно контролю якості препаратів. Необхідно підвищити прозорість і підзвітність у регулюванні питань, пов’язаних із лікарськими засобами.

Частково

Від 28 травня 2013 року діє Настанова "Лікарські засоби. Належна регуляторна практика" № 247, розроблена Міністерством охорони здоров'я України та ДП «Державний експертний центр МОЗ України». Даний документ відповідає рекомендаціям ВООЗ, викладеним у керівництві для Національних медичних регуляторних органів (National Medicines Regulatory Authorities (NMRAs): «Marketing authorization of pharmaceutical products with special reference to multisource (generic) products – 2nd ed».

МОЗ
Моніторинг та оцінювання
Специальные рекомендации
       

6. Систему курації на місцях має бути створена на всіх адміністративних рівнях.

Частково

Система курації на національному та регіональному рівнях наразі не затверджена нормативно-правовими актами. Фактично моніторингові візити із національного рівня на обласний фінансуються із 2012 року в рамках реалізації гранту Глобального фонду. Моніторингові візити із обласного рівня на районний фінансуються частково із гранту Глобального фонду (17 регіонів) і частково із Проекту USAID (10 регіонів) до 2016 року включно. Також у чинному наказі МОЗ від 23 лютого 2000 року N 33 "Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я" не передбачено створення повноцінного відділу МіО при обласних протитуберкульозних диспансерах. При перегляді даного наказу слід внести відповідні зміни, заклавши окремі штатні одиниці, функціональні обовязки яких відповідатимуть міжнародним підходам до організації системи моніторингу та оцінки.

УЦКЗ
15.08.14

5. На обласному та районному рівнях має бути проведене масштабне навчання з обліку та звітності щодо ТБ з наданням пріоритету областям, які раніше не отримували міжнародної підтримки.

Виконано

За період першої фази реалізації гранту 9-го раунду Глобального фонду 386 медичних працівників пройшли навчання з питань МіО (системи обліку та звітності та/або управління даними та стратегічною інформацією), охопивши фахівців районного та обласного рівнів з різних регіонів України.

4. До кінця першої фази реалізації гранту 9-го раунду Глобального фонду по всій країні має бути впроваджена система e-TB Manager, але лише після розробки автоматичних засобів виведення даних для виявлення випадків і результатів лікування, а також отримання наявних баз даних із пілотних областей.

Не виконано

На кінець І Фази гранту Глобально фонду (2012 рік) по всій Україні не було впроваджено систему електронного реєстру хворих на ТБ (е-ТБ Manager). Лише в кінці 2013 року дані паперових та електронних варіантів звіної форми ТБ 07 зійшлися в одній пілотній області - Одеській. До кінця 2014 року згідно плану впровадження реєстру хворих на ТБ (е-ТБ Manager) заплановано досягнення відповідності даних між паперовими та електронними формами звітності.

УЦКЗ
31.12.14

3. Система обліку та звітності з МР ТБ має бути завершена, ухвалена МОЗ та прийнята всіма іншими міністерствами й відомствами. Відповідно слід оновити національні посібники.

Не виконано

Система обліку та звітності з МР ТБ затверджена відповідно до Наказу МОЗ від 07.03.2013, № 188 "Про затвердження форм первинної облікової документації і форм звітності з хіміорезистентного туберкульозу та інструкцій щодо їх заповнення" не відповідає рекомендаціям ВООЗ. У 2014 році заплановано перегляд чинних паперових та електронних систем звітності з ТБ та МР ТБ, відповідно до рекомендацій ВООЗ. Також відповідні зміни будуть зроблені в електронному реєстрі хворих на ТБ (е-ТБ менеджер). Чинні методичні рекомендації щодо заповнення звітно-облікових форм з ТБ/РУ-ТБ/ МЛУТБ, когортного аналізу та аналізу індикаторних показників мають бути переглянуті та вдосконалені до кінця 2014 року відповідно до рекомендацій ВООЗ після оновлення обліково-звітних форм.

УЦКЗ
Державна служба
01.09.14
Общие рекомендации
       

2. Застосування застарілої радянської системи обліку та звітності щодо ТБ слід припинити, натомість продовжувати використання двох систем звітності по туберкульозу: відповідно до рекомендацій ВООЗ та вимог СЕС.

Не виконано

Радянська система обліку та звітності щодо ТБ діє до сих пір. Таким чином наразі в Україні звітування з питань ТБ відбувається за двома системами - радянською та рекомендованою ВООЗ. Це призводить до нееефективного дубдювання та накопичення мертвих даних.

УЦКЗ
Державна служба
01.09.14

1. Можливості відділу моніторингу та оцінювання Центру контролю за ТБ мають бути розширені шляхом збільшення кількості технічного персоналу та обсягів фінансування на проведення курації на місцях.

Виконано

У 2012 році було створено нову структуру ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України", на яку покладено функцію МіО у сфері ТБ та ВІЛ. Даний орган має розширені можливості з моніторингу та оцінки всіх напрямків протитуберкульозної програми, за рахунок фінансування моніторингових візитів до регіонів за кошти гранту Глобального фонду. Заплановано здійснення двократних візитів до кожного регіону України на період другої фази гранту 9 раунду Глобального фонду.

Кадрові ресурси
Специальные рекомендации
       

4. Потенціал НППТ щодо координації та використання кадрових ресурсів необхідно зміцнити шляхом: а) створення навчального центру; б) перегляду наявних навчальних планів; в) переходу від навчальних курсів за потребою до інституціоналізованих курсів навчання на робочому місці відповідно до стандартизованих та акредитованих навчальних планів.

Виконано

а) На національному рівні координацію з навчання фахівців в сфері ТБ здійснює відділ тренінгової діяльності ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України". Також в рамках проекту Благодійного фонду "Розвиток України" в Донецьку у 2010 році було створено тренінговий центр з навчання боротьбі з епідемії туберкульозу. б) Навчальні плани переглядаються щорічно із можливістю зміни інформації (15 % в рік) відповідно до змін у нормативно-правових актах. Переглянуті та оновлені модулі викладаються в межах курсів тематичного удосконалення для фтизіатрів. в) В рамках моніторингових візитів здійснюється навчання на робочому місці фахівцями національного та обласного рівнів відповідно.

3. Навчальні плани до- та післядипломної підготовки мають бути переглянуті й модернізовані шляхом переходу від навчання, орієнтованого на набуття знань, до навчання, націленого на формування компетентності, із запровадженням курсу зі Стратегії «Стоп ТБ» і Практичного підходу до здоров’я легень.

Частково

В рамках впровадження І Фази гранту Глобального фонду розроблено тренінгові модулі з діагностики, лікування  моніторинту та оцінки ТБ та МР ТБ. Із 2011 по 2013 рр. проведено навчання за наступними напрямками:

 • лабораторна діагностика та зовнішній контроль якості (протреновано 269 лабораторних спеціалістів);
 • ведення випадку ТБ та / або надання підтримки пацієнтам (протреновано 2389 лікарів та середнього медичного персоналу);
 • ведення випадків МР ТБ та/або  заходів інфекційного контролю (протреновано 589 лікарів, середнього медичного персоналу та фахівців з ІК);
 • профілактика туберкульозу серед ВІЛ-інфікованих та уразливих до ВІЛ-груп населення (протреновано 326 психологів, середнього медичного персоналу та соціальних працівників);
 • МіО: системи обліку та звітності та / або управління даними та стратегічною інформацією (протреновано 386 лікарів та фахівців сфери МіО).

У 2012-2013 рр. в рамках Проекту USAID «Посилення контролю за туберкульозом в Україні» також було проведено такі тренінги:

 • ведення випадків ТБ та МР ТБ для фтизіатрів, лікарів загальної практики, середнього медичного персоналу (всьго протреновано 589 спеціалістів);
 • лабораторна діагностика (протреновано 137 фахівців лабораторнох мережі);
 • інфекційний контроль (протреновано 103 спеціаліста);
 • тренінг для пілотних регіонів, які включені до дослідження медикаментозної стійкості (навчено 45 фахівців);
 • консультування пацієнтів та тестування на ВІЛ за ініціативою медичного працівника (протреновано 26 спеціалістів).

На базі Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України (КМАПО) на регулярній основі проводяться тренінги з МР ТБ (кафедра фтизіатрії та пульмонології) та з ВІЛ/ТБ (інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського АМН України). В 2015 році заплановано впровадження тренінгів за тематиками МР ТБ та ТБ/ВІЛ на кафедрі фтизіатрії та пульмонології КМАПО в межах двотижневих курсів тематичного удосконалення для фтизіатрів.
З другої фази гранту Глобального фонду (2014 р.), за його фінансування проводяться тренінги з МР ТБ на кафедрі фтизіатрії та пульмонології КМАПО, проте дані тренінгові модулі не затверджені КМАПО.
Тренінгові модулі за напрямком лабораторної діагностики туберкульозу отримали затвердження у Київській медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, проведення даних тренінгів заплановано розпочати з червня 2014. 

МОЗ
31.01.15

2. Робочою групою з питань кадрових ресурсів у сфері ТБ має бути розроблений стратегічний план розвитку кадрових ресурсів на основі оцінки, включно з аналізом завдань, розробкою відповідних посадових інструкцій, зміною законодавчої та нормативної бази, розробкою річного плану реалізації.

Не виконано

Заплановане в рамках реалізації першої Фази гранту Глобального фонду проведення операційного дослідження кадрових ресурсів, було перенесено на другу фазу (2014 рік, виконавець - ВООЗ).

УЦКЗ
31.01.15
Общие рекомендации
       

1. Слід посилити розуміння й дотримання Стратегії «Стоп ТБ». Попри офіційне ухвалення цієї Стратегії, в Україні поширений скептицизм щодо її доцільності та успішності реалізації. Більшість лікарів має власний підхід до лікування, результатом чого є поєднання старих і нових методик, що може негативно позначатися на клінічному веденні окремого пацієнта та знижувати дієвість Національної програми протидії ТБ у сфері громадського здоров’я. МОЗ має забезпечити надання достатнього обсягу інформації про те, що слід виконувати, а що неприпустиме з погляду контролю за ТБ. Зазначене виходить за рамки офіційного листа чи міністерського наказу. Лікарям потрібно пояснити, чому МОЗ просуває певний підхід. Необхідно також укласти профільний посібник з рекомендаціями та проводити навчання.

Не виконано

Переглянутий уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз», який затверджений Наказом МОЗ України від 21.12.2012 № 1091, не відповідає всім компонентам Стратегії "Стоп ТБ". Зокрема, в ньому прописано можливість видачі препаратів пацієнтові на руки на термін до 10 діб у випадку високої прихильності до лікування (ст. 17). Це суперечить визначенню ДОТ послуг за ВООЗ (WHO: Implementing the WHO Stop TB Strategy: a handbook for national tuberculosis control programmes. 2008 (ст.32).

МОЗ
УЦКЗ
Державна служба
На постійній основі
Операційні дослідження
Специальные рекомендации
       

3. Необхідно розробити процедури сприяння та заохочення операційного дослідження в рамках НППТ.

Не виконано

В рамках НППТ не розроблені процедури сприяння та заохочення проведення операційних досліджень, планування та здійснення яких покладено на ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського" за кошти держбюджету. Плани досліджень, які заплановано проводити в рамках гранту ГФ, затверджуються на рівні Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу. Дослідження в рамках інших міжнародних проектів затверджуються на рівні ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України".

МОЗ
УЦКЗ
Національний інститут фтизіатрії і пульмонології
Державна служба
На постійній основі

2. Операційні дослідження мають проводитися щодо:
а) чинників, які призводять до затримки виявлення випадків і створюють перешкоди в доступі для вразливих груп та інших груп ризику (затримки з боку пацієнтів чи лікарів, лабораторна результативність);
б) діагностичної потужності виявлення випадків серед різних груп, залучених до проведення активного скринінгу на ТБ;
в) інституційної результативності (показники – тривалість перебування, зайнятість ліжка, наявність препаратів для лікування, рівень госпіталізації, результат лікування);
г) ведення випадку – показника переривання лікування серед уразливих груп і пацієнтів, які розпочали підтримувальну фазу в районах (спостереження і DOT в амбулаторній фазі; когортний аналіз);
д) усіх аспектів надання послуг як у службах ТБ, так і в центрах СНІД, зокрема різні шляхи інтеграції послуг;
e) превентивного лікування ізоніазидом і котримоксазолом;
є) інфекційного контролю, у тому числі успішних шляхів упровадження індивідуальних та адміністративних заходів.

Частково

В рамках реалізації Програми "Зупинимо туберкульоз в Україні" за кошти гранту Глобального фонду у 2011-2013 рр. було проведено наступні дослідження:
організатор БФ "Розвиток України"

організатор МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні»

 • операційне дослідження «Картування діагностичних та профілактичних послуг щодо туберкульозу для людей, що живуть з ВІЛ/СНІД на базі центрів профілактики та боротьби зі СНІДом» (2012);
 • операційне дослідження "Доступ пацієнтів, хворих на туберкульоз, до добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію, якість його проведення та подальший їх супровід щодо діагностики та лікування ВІЛ інфекції" (2013 р.).

Проведені дослідження не охопили всіх напрямків, які слід було дослідити відповідно до рекомендацій.

МОЗ
УЦКЗ
Національний інститут фтизіатрії і пульмонології
Державна служба
На постійній основі
Общие рекомендации
       

1. Програма операційних досліджень має бути розроблена з урахуванням пріоритетних тем для вивчення, визначенням ключових дослідників і забезпеченням відповідного бюджету досліджень.

Частково

В рамках реалізації Програми "Зупинимо туберкульоз в Україні" за кошти гранту Глобального фонду було заплановано у 2011-2015 роки провести наступні дослідження:
організатор БФ "Розвиток України":

 • соціологічне дослідження рівня знань, ставлення, практики та поведінки з питань туберкульозу різних груп населення України (КАРВ) (2011, 2015 рр. );
 • оцінка кадрового потенціалу в протитуберкульозній сфері (2012 р.).

організатор Представництво міжнародної організації PATH в Україні:

 • операційні дослідження оцінки ефективності ведення випадку (2012 та 2014 рр.);
 • операційне дослідження національних індикаторів ефективності НППТ та визначення потреби у додаткових дослідженнях (2011 р.).

організатор МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні»:

 • операційне дослідження доступу пацієнтів із туберкульозом до тестування і консультування стосовно ВІЛ (2012 р.);
 • операційні дослідження з визначення рівня МР ТБ серед людей, які живуть з ВІЛ (2011, 2013 та 2015 рр.);
 • операційні дослідження картування діагностичних та профілактичних послуг щодо туберкульозу для людей, що живуть з ВІЛ/СНІД (щороку з 2011 по 2015 рр. );
 • операційні дослідження впровадження інфекційного контролю з туберкульозу в установах, які надають послуги ВІЛ-позитивним особам (2012 та 2014 рр.).

Проте не всі із даних запланованих досліджень вдалося здійснити.

МОЗ
Національний інститут фтизіатрії і пульмонології
На постійній основі
Етичні принципи і права людини
Специальные рекомендации
       

3. Необхідно посилити питання громадського здоров’я в усіх заходах із протидії ТБ, активніше й ефективніше залучаючи суспільство до реформування ТБ-послуг.

Не виконано

Наразі в Україні не проводиться робота з посилення питання громадського здоров'я у заходах із протидії ТБ.

МОЗ
УЦКЗ
Державна служба
На постійній основі

2. Етичні принципи та права людини мають бути ретельно визначені й відображені у новому законі про ТБ в Україні.

Частково

В чинному Законі України "Про протидію захворюванню на туберкульоз" вказано, що медична допомога має надаватися всім хворим на ТБ без виключення, зокрема і взятим під варту та засудженим до позбавлення чи обмеження волі або арешту, іноземцям та особам без громадянства (статті 18-19). Крім того зазначено, що пацієнти мають право на безоплатну медичну допомогу, отримання інформації від медичного працівника, безоплатне санаторно-курортне лікування, надання психологічної допомоги, можливість спілкування з членами сім’ї та іншими особами, відправлення релігійних обрядів (стаття 20). Проте даний Закон містить ряд недоліків, а саме у розділі 5, ст.21 п.2 говириться: "Власник або уповноважений ним орган підприємства, установи, організації усіх форм власності не має права звільнити працівника у зв’язку з його захворюванням на туберкульоз, крім випадків, коли захворювання на туберкульоз є протипоказанням для роботи за професією, визначеною в переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, а переведення за його згодою на іншу роботу є неможливим. Перелік таких протипоказань встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я". Це закріплено в наказі МОЗ від 23.07.2002 № 280: "Протипоказаннями для роботи за професіями, визначеними у Переліку, є наявність таких захворювань та/або бактеріоносійства: ... - заразних і деструктивних форм туберкульозу легенів; - позалегеневого туберкульозу з наявністю нориць; - туберкульозного вовчаку обличчя та рук;...". Фактор бактеріоносійства не може застосовуватися до хворих на ТБ як протипоказання до роботи за будь-якою професією. Адже навіть інфіковані особи, у яких немає ознак активного ТБ є бактеріоносіями. Крім того таке нечітке формулювання положень стосовно хворих на ТБ дає можливість двояко трактувати його зміст (наприклад, протипоказанням до роботи за певними професіями є заразні і деструктивні форм туберкульозу легенів. Цей пункт можна трактувати як: лише заразні, лише деструктивні, заразні+деструктивні. Таке положення суперечить правам людини, адже завершивши лікування/вилікувавшись (при наявності деструкції, проте без бактеріовибілення) пацієнт не становить загрози оточуючим і має право займати будь-яку посаду, на яку міг претендувати до захворювання. Існує необхідність перегляду подібних суперечних пунктів закону України про протидію захворюванню на туберкульоз та наказу МОЗ від 23.07.2002 № 280, для того, щоб визнавчити чіткі критерії протипоказань роботи за певними спеціальностями у конкретно визначених випадках захворювання на ТБ, які б відповідали міжнародним рекомендаціям.

МОЗ
Общие рекомендации
       

1. З метою забезпечення загального доступу до профілактики ТБ, лікування та догляду слід запровадити міжнародно визнані етичні принципи й активно популяризувати їх.

Частково

Наразі діючі нормативно-правові акти, які регулюють етичні принципи прав пацієнта та медичного персоналу не повною мірою відповідають міжнароним рекомендаціям. Зокрема порушується автономія пацієнта у виборі варіанту лікування. Наприклад, у випадках захворювання на МР ТБ існує два підходи до критеріїв призначення схем лікування: за національним протоколом та наказом щодо організації лікування пацієнтів за грант Глобального фонду. Якщо пацієнт не підпадає під критерії ГФ (за типом випадку), то отримуватиме лікування за державний бюджет, схема якого має меншу економічну доцільність. Також існує порушення взаємності - працівники охорони здоров'я заслуговують на виплати за ризик захворювання на ТБ (60% доплата за шкідливість до основної заробітної плати), але члени громади, волонтери, патронажні медичні сестри Товариства Червоного Хреста тощо, які беруть участь у соціальному супроводі у разі захворювання на ТБ під час контакту із пацієнтом, відповідно до чинних нормативно-правових актів, не мають права на подібні виплати. В деяких проектах видаються респіратори, які мінімізують ризик інфікування. Проте такі співробітники заслуговують на отримання виплати компенсації у разі захворювання на ТБ. Не повною мірою виконується умова ефективності - новий уніфікований клінічний протокол розроблено на основі доказової медицини, проте акцент зроблено на дотримання клінічної ефективності, не беручи до уваги економічну складову. Наприклад, за умов коли невідомий профіль резистентності (термін 2 міс.) починати лікування економічно вигідніше із дорожчої та ефективнішої схеми лікування, тому що слід враховувати не лише вартість препаратів, але й вартість перебування пацієнта в стаціонарі (що включає не лише матеріальні затрати, але й психологічну складність для пацієнта тривалий час бути відірваним від звичного для ного соціального оточення). Інший приклад - відповідно до рекомендацій ВООЗ для діагностики за допомогою молекулярно-генетичних методів мають бути прописані розширені критерії стосовно того, яким пацієнтам призначаються такі методи, проте в діючому уніфікованому клінічному протоколі такі критерії суттєво обмежені (ст.71). Так, на молекулярно-генетичні методи діагностики направляють при всіх випадках із позитивними результатами мікроскопії мазка мокротиння, а при негативному результаті лише ВІЛ-позитивних, дітей (0-17 років), осіб із контакту із МР ТБ та хворих з невдачею попереднього лікування, не враховуючи випадки позалегеневого ТБ та решту вперше виявлених випадків ТБ з негативними результатами бактеріоскопії мазка мокротиння. Разом з тим в Україні не налагоджено системного процесу заохочення громади до участі у прийнятті рішень стосовно проблеми туберкульозу. Це могло б допомогти як в лобіюванні змін у законодавчому полі, так і в зміцненні патронажного супроводу хворих, які потребують допомоги у питаннях соціалізації. Умови прозорості та підзвітності виконуються, всі проекти нормативно-правових актів висуваються на громадське обговорення. Державна служба України з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань та ДУ "Всеукраїнський центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України" оприлюднюють статистичну інформацію та звіти по виконанню НППТ на сайтах.

МОЗ
УОЗ
На постійній основі
Адвокація, комунікація, соціальна мобілізація
Специальные рекомендации
       

8. Необхідно активно пропагувати міжнародні стандарти допомоги при туберкульозі та Хартію пацієнтів, хворих на ТБ. Хартія пацієнтів, хворих на ТБ, має використовуватися для підвищення залучення людей, уражених ТБ.

Не виконано

Чинні нормативно-правові документи в сфері боротьби з туберкульозом не повністю відповідають стандартам допомоги при туберкульозі та Хартії пацієнтів, дані документи не не пропагуються.

УЦКЗ
На постійній основі

7. Роботу зі ЗМІ включно з навчанням журналістів необхідно належним чином планувати й відстежувати.

Частково

В рамках реалізації гранту Глобального фонду протягом 2011-2012 рр. суб-реципієнтом за напрямком "комунікація" - МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я» (LHSI) було проведено тренінги для представників засобів масової інформації з протидії туберкульозу. Всього тренінг пройшло 50 учасників. Також у 2012 році відбувся Національний конкурс для засобів масової інформації та журналістів "Зупинимо туберкульоз в Україні", який мав на меті популяризувати тему боротьби із ТБ та стигмою на національному та регіональному рівнях через телебачення, радіомовлення та електронні/друковані видання. В конкурсі взяли участь 82 учасники. За його результатами було відзначено три роботи, які найбільш якісно та творчо висвітлили проблематику ТБ в Україні. Детальніше з результатами конкурсу можна ознайомитися тут. Крім того, БФ "Розвиток України" в рамках Програми "Зупинимо туберкульоз в Україні" щорічно проводить прес-конференції, прес-тури та інші інформаційні заходи для журналістів до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом, розповсюджує брошюри для журналістів за тематикою туберкульозу.

6. Необхідно підтримувати навчання надавачів послуг у сфері охорони здоров’я та соціальних послуг, у тому числі персоналу НУО, спираючись на досвід успішних проектів з АКСМ, за такими напрямами:
а) оцінювання потреб шляхом кількісного та якісного дослідження;
б) зміцнення міжособистісної комунікації та консультування надавачів задля поліпшення взаємодії клієнта і постачальника, зменшення стигматизації та дискримінації, підвищення прихильності до лікування ТБ;
в) збільшення доступу до добровільного діагностичного консультування й тестування на ВІЛ серед клієнтів із ТБ;
г) розробка інформаційних, освітніх, комунікаційних матеріалів за результатами досліджень;
д) робота зі ЗМІ.

Виконано

В рамках реалізації гранту Глобального фонду було проведено ряд тренінгів.
ВБФ "Коаліція ВІЛ-сервісних організацій" у 2012 році провів тренінги для керівників, психологів, соціальних працівників та іншого немедичного персоналу неурядових організацій за наступними темами:

 • Адвокація, Комунікація і Соціальна Мобілізація в програмах контролю туберкульозу (всього протреновано 23 особи).
 • Навчання лідерів спільнот соціальної мобілізації - для психологів, соціальних працівників та іншого немедичного персоналу неурядових організацій (всього протреновано 30 осіб).
 • Покращення доступу ромського населення до медичних послуг у сфері протидії захворюванню на туберкульоз силами ромських медичних посередників (всього протреновано 50 осіб).

БФ "Інтелектуальна перспектива" у 2012 році провів тренінги для лікарів, медичних сестер, представників духовенства, співробітників пенітенціарної служби, психологів, соціальних працівників та іншого немедичного персоналу неурядових організацій за наступними темами:

 • Актуалізація проблематики туберкульозу у пенітенціарній службі (всього протреновано 49 осіб).
 • Актуалізація проблематики туберкульозу. Взаємодія з неурядовими організаціями, посилення міжвідомчої взаємодії в районах і містах Одеської області (всього протреновано 99 осіб).
 • Актуальні питання діагностики та лікування туберкульозу та ко-інфекції для лікаря загальної практики - сімейної медицини в умовах реформування (всього протреновано 72 особи).
 • Посилення спроможності діяльності державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, відповідальних за соціальний патронаж звільнених, в тому числі, хворих на туберкульоз (всього протреновано 88 осіб).
 • Посилення спроможності діяльності державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, відповідальних за соціальний патронаж звільнених, в тому числі, хворих на туберкульоз (всього протреновано 26 осіб).
 • Специфіка соціального супроводу клієнтів з діагнозом туберкульоз, консультування, соціальна підтримка (всього протреновано 558 осіб).

МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я» (LHSI) у 2011-2012 рр провела тренінги для представників засобів масової інформації з протидії туберкульозу. Всього дані тренінги пройшло 50 учасників.

5. Необхідно значно підвищити ступінь залучення та кількість громадських організацій з догляду й підтримки в разі ТБ, спираючись на досвід НУО, які надають допомогу ВІЛ-інфікованим, а також організацій, котрі працюють з ув’язненими та колишніми в’язнями, підтримують безпритульних людей тощо.

Виконано

В Загальнодержавній цільовий соціальній програмі протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки передбачено виконання показника "Кількість регіонів, у яких неурядові громадські організації співпрацюють із протитуберкульозними закладами", метою якого є поліпшення доступу до груп населення, з якими складно встановити контакт, і вразливих груп населення за участю громадських організацій. В рамках гранту Глобально фонду активне виявлення ТБ серед груп ризику, соціальний супровід та вироблення прихильності до лікування у осіб із ризиком його переривання (зокрема і у колишніх ув'язнених) здійснюють суб-реципієнти гранту, такі як ВБФ "Коаліція ВІЛ-сервісних організацій", Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні», Товариство Червоного Хреста України та інші регіональні неурядові організації.

4. Заходи АКСМ необхідно інтегрувати до ширших стратегій з метою контролю за ТБ, МР ТБ і ТБ/ВІЛ, запровадження на базі громади орієнтованого на пацієнта амбулаторного підходу та охоплення найуразливіших груп населення.

Частково

Елементи АКСМ стратегії (адвокація прийняття нормативно-правових актів, налагодження системи надання соціально-психологічної допомоги вразливим групам населення, залучення неурядових організацій до співпраці із протитуберкульозними закладами, проведення соціологічного дослідження, розробка та впровадження Національної стратегії інформаційної кампанії з питань протидії захворюванню на туберкульоз, регіональних планів АКСМ) внесені до Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки, затвердженої Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5451-VI.

УЦКЗ
31.12.14

3. Для узгодження реалізації стратегії АКСМ повинні бути створені координаційні ради на всіх рівнях для нагляду за реалізацією цієї стратегії. Мають бути визначені також контактна особа та відповідальний відділ у рамках НППТ.

Виконано

В кожному регіоні України функціонують Координаційні ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу при облдержадміністраціях. До складу комісії входить особа, яка відповідає за втілення даного компоненту - АКСМ-координатор. Із березня 2012 року до квітня 2014 року БФ "Розвиток України" фінансував їх діяльнсть в усіх регіонах України (із 2012 до жовтня 2013 року із бюджету гранту Глобального фонду, із жовтня 2013 до квітня 2014 із бюджету проекту "Інформаційна кампанія" БФ "Розвиток України").

Общие рекомендации
       

2. На реалізацію специфічних для країни та певних областей заходів АКСМ необхідно виділити фінансові й кадрові ресурси. Потрібно підтримувати зусилля місцевих організацій із залучення маргіналізованих груп населення до активного виявлення та ведення випадків ТБ з метою запобігання перериванню лікування.

Частково

В рамках реалізації гранту Глобального фонду за компонентом соціальна мобілізація ВБФ "Коаліція ВІЛ-сервісних організацій" із 2011 року, спільно із місцевими неурядовими організаціями, втілюються такі проекти:

 • залучення до активного виявлення ТБ представників груп ризику (Протягом 2011-2013 рр. проекти діяли в АР Крим, містах Київ та Севастополь, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Харківській та Херсонській областях. З 2014 року проекти розпочались у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Полтавській, Рівненьській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях).
 • залучення до активного виявлення ТБ серед ромського населення (Медіатори громад від Міжнародної благодійної організації «Ромський жіночий фонд «Чіріклі», який виступає суб-субреципієнтом за даним поектом, працюють у АР Крим, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Львівській, Луганській, Одеській, Харківській та Херсонській областях).
 • соціальний супровід ув’язнених із ТБ-лікарень пенітенціарного сектору в цивільний з метою профілактики переривання лікування у 8 регіонах України (Запорізька, Миколаївська, Полтавська, Херсонська, Дніпропетровська, Луганська, Тернопільська та Харківська).
УЦКЗ
На постійній основі

1. Мають бути розроблені й затверджені всебічна національна стратегія з адвокацїї, комунікації та соціальної мобілізації (АКСМ) і план її впровадження. На основі цих документів слід розробити послідовні обласні/районні стратегії та плани реалізації, пов’язані із цілями та завданнями НППТ.

Частково

Національна стратегія АКСМ для підтримки Національної програми протидії туберкульозу в Україні на 2012-2016 роки розроблена та погоджена із ключовими стейкхолдерами ще у 2012 році, проте не прийнята на національному рівні. Елементи АКСМ стратегії (адвокація прийняття нормативно-правових актів, налагодження системи надання соціально-психологічної допомоги вразливим групам населення, залучення неурядових організацій до співпраці із протитуберкульозними закладами, проведення соціологічного дослідження, розробка та впровадження Національної стратегії інформаційної кампанії з питань протидії захворюванню на туберкульоз, регіональних планів АКСМ) внесені до Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки, затвердженої Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5451-VI. Регіональні стратегії з АКСМ були розроблені та затверджені на засіданнях координаційних рад у 26 регіонах України (окрім Житомирської області) у 2012 році в рамках діяльності АКСМ-координаторів Програми «Зупинимо туберкульоз в Україні» фонду Ріната Ахметова «Розвиток України».

УЦКЗ
31.12.14
Общие рекомендации
       

2. На реалізацію специфічних для країни та певних областей заходів АКСМ необхідно виділити фінансові й кадрові ресурси. Потрібно підтримувати зусилля місцевих організацій із залучення маргіналізованих груп населення до активного виявлення та ведення випадків ТБ з метою запобігання перериванню лікування.

Частково

В рамках реалізації гранту Глобального фонду за компонентом соціальна мобілізація ВБФ "Коаліція ВІЛ-сервісних організацій" із 2011 року, спільно із місцевими неурядовими організаціями, втілюються такі проекти: - залучення до активного виявлення ТБ представників груп ризику (Протягом 2011-2013 рр. проекти діяли в АР Крим, містах Київ та Севастополь, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Харківській та Херсонській областях. З 2014 року проекти розпочались у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Полтавській, Рівненьській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях). - залучення до активного виявлення ТБ серед ромського населення (Медіатори громад від Міжнародної благодійної організації «Ромський жіночий фонд «Чіріклі», який виступає суб-субреципієнтом за даним поектом, працюють у АР Крим, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Львівській, Луганській, Одеській, Харківській та Херсонській областях). - соціальний супровід ув’язнених із ТБ-лікарень пенітенціарного сектору в цивільний з метою профілактики переривання лікування у 8 регіонах України (Запорізька, Миколаївська, Полтавська, Херсонська, Дніпропетровська, Луганська, Тернопільська та Харківська).

УЦКЗ
Виявлення випадків і діагностика
Специальные рекомендации
       

14. Має бути укладена угода про співпрацю МОЗ України і Державного департаменту з питань виконання покарань з урахуванням конкретних видатків, схем і джерел фінансування, забезпечення курації лабораторій III рівня, які належать до Департаменту, з боку обласних лабораторій III рівня системи МОЗ України.

Виконано

Угоду про співпрацю між МОЗ України (ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України") та Державним департаментом з питань виконання покарань укладено в рамках реалізації гранту Глобального фонду у грудні 2013 року. Курацію лабораторій ІІІ рівня, які входять до пенітенціарної системи із 2013 р. здійснює Національна референс-лабораторія за фінансування БФ "Розвиток України" в рамках проекту "Підтримка Національної референс-лабораторії".

13. Негайно має бути проведена сертифікація належного функціонування ламінарних боксів із біозахистом з подальшим щорічним повторенням цієї процедури. СЕС повинні залучатися до навчання з основ біобезпеки.

Не виконано

Для проведення регулярних сертифікацій належного функціонування ламінарних боксів із біозахистом до нормативно-правової бази мають бути внесені відповідні зміни "Укрмеддержстандартом", які регулюватимуть даний процес.

УЦКЗ
На постійній основі

12. Інспектування та забезпечення якості в лабораторній мережі має вдосконалюватися шляхом: а) створення потужної лабораторії III рівня в кожній області; б) надання транспортних засобів для регулярного відвідання лабораторії з метою курації.

Частково

а) В усіх 27 регіонах України в цивільному секторі створені потужні лабораторії ІІІ рівня, які успішно пройшли зовнішній контроль якості у 2012, 2013 рр. Проте 50% (5 із 10) лабораторій ІІІ рівня, які підпорядковуються пенітенціарній системі у 2013 році успішно пройшли зовнішній контроль якості. б) В рамках програми "Зупинимо туберкульоз в Україні" (ГФ) із 2012 р. здійснюється фінансування моніторингових візитів із національного (референс-лабораторія) на обласний ріень та із обласного на районний (із 2013 р. моніторингові візити у 17 регіонах фінансуються в межах гранту 9-го раунду Глобального фонду, 10 регіонів за проектом Кемоніксу).

УЦКЗ
УОЗ
На постійній основі

11. Національна референс-лабораторія з діагностики ТБ повинна бути офіційно уповноважена: а) підготувати національні рекомендації з описом стандартних операційних процедур з бактеріології та біобезпеки; б) підготувати навчальний план і навчальні матеріали з лабораторних процедур та координувати виконання цього плану; в) надавати консультації зі стандартних операційних процедур і здійснювати курацію щодо дотримання останніх.

Виконано

У чинному наказі МОЗ України та НАМН України від 22 листопада 2013 року N 995/102 "Про забезпечення функціонування Центральної референс-лабораторії з мікробіологічної діагностики туберкульозу Міністерства охорони здоров'я України" національна референс-лабораторія уповноважена до всіх функцій, перелічених у даній рекомендації. Не передбачено адміністративна та матеріально-технічна підтримка (обладнання, розхідні матеріали) із державного бюджету Національної референс-лабораторії. Із січня 2013 року БФ "Розвиток України" в рамках проекту "Підтримка Національної референс-лабораторії" здійснює фінансування адміністративних витрат, апробацію нових методів, у вересні 2013 р. забезпечив технічне остащення тренінгового класу та у липні 2013 р. оснастив обладнанням для швидкої діагностики ТБ та їншим лабораторним обладнанням.

10. Мікроскопія мазка мокротиння повинна бути вдосконалена шляхом: а) поліпшення інструктування пацієнтів щодо способу відкашлювання; б) організації транспортування зразків мокротиння в межах районів та областей; в) упровадження методу фронтального завантаження (два зразки мокротиння на місці) для забезпечення доступності мінімум двох зразків для дослідження.

Частково

а) В межах інформаційної кампанії програми "Зупинимо туберкульоз в Україні" у 2011-2013 розроблялися та поширювалися у закладах первинної лікувальної мережі та спеціалізованих протитуберкульозних закладах інформаційні плакати "Правила збору мокротиння". б) В уніфікованій методиці з розробки локальних протоколів медичної допомоги для закладів охорони здоров'я України чітко прописано як має відображатися клінічний маршрут пацієнта. Відповідно до даної методики маршрут пацієнта, маршрути та графіки транспортування мокроти прописуються у кожному локальному протоколі. З огляду на те, що відсоток бактеріологічно підтверджених нових випадків ТБ у 2011 р. складав 34, у 2012 (1-3 ког.) - 39, такий низький показник може свідчити про недотримання умов виконання протоколу та алгоритму та умов транспортування мокротиння. в) рекомендація не валідна, адже за уніфікованим клінічним протоколом кратність забору мокротиння має дорівнювати 2.

УЦКЗ
На постійній основі

9. Критерії, за якими визначають особу з підозрою на ТБ, слід удосконалити й широко їх популяризувати.

Виконано

Згідно чинного наказу МОЗ від 21.12.2012 № 1091. в уніфікованому протоколі сформульовано критерії визначення особи з підозрою на ТБ, критерії даного визначення відповідають рекомендаціям ВООЗ (Розділ А.3.1.1, ст.55). Алгоритм діагностики та критерії, за якимим визначають особу з підозрою на ТБ також відображені у локальних протоколах на обласних та районних рівнях. З 2012 року в межах всеукраїнської інформаційної кампанії програми "Зупинимо туберкульоз в Україні" (ГФ) проводиться просвітницька робота серед загального населення та груп ризику щодо основних симптомів ТБ та важливості своєчасного звернення до лікаря. Інформування населення здійснюється шляхом розміщення соціальних роликів (перелінковка) на національних та регіональних телеканалах та радіостанціях, інформаційних плакатів (перелінковка) у місцях масового скупчення населення, поширення спеціалізованих матеріалів серед груп ризику тощо.

8. Нові діагностичні інструменти, наприклад швидкі діагностичні тести, слід упроваджувати тільки за умови доведеної надійності результатів тестів і забезпечення повного курсу лікування протитуберкульозними препаратами другого ряду для всіх виявлених нових випадків.

Виконано

У 2012 році в 12 регіонах України впроваджено швидкі методи моллекулярно-генетичні методи діагностики, рекомендовані ВООЗ. З 2013 року в усіх 27 регіонах України є доступ до швидких методів діагностики. Під час встановлення обладнання в регіонах для всіх лабораторій було проведено інсталяційні тренінги сервісним інженером. В ході запуску швидких методів діагностики до кожного регіону було здійснено по два моніторингових візити відповідальних експертів із навчанням на робочому місці. Хворі на чутливий ТБ у 2011 р. мали обмежений доступ до ПТП І ряду. У 2012-2013 роках забезпеченість препаратами І ряду була 100%. Хворі на МР ТБ були забезпечені препаратами ІІ ряду у 2011 р. на 79%, у 2012 р. - на 95%, у 2013 р. - на 102%.* * Дані взято із звітної форми ТБ 07 МР ТБ відповідних років.

7. Якість лабораторних послуг має забезпечуватися шляхом упровадження зовнішнього контролю якості.

Частково

До 2012 року система проходження зовнішнього контролю якості лабораторіями ІІ рівня не була впроваджена в Україні. У 2012 та 2013 рр. всі 27 лабораторії ІІІ рівня цивільного сектору успішно пройшли зовнішній контроль якості (100%). Лабораторії, які підпорядковуються пенітенціарній системі не були залучені до зовнішнього контролю якості до 2013 року. У 2013 році 50% (5 із 10) лабраторій пенітенціарної системи успішно пройшли зовнішній контроль якості. Проект наказу МОЗ України "Про забезпечення контролю якості бактеріологічних досліджень" перебуває на погодженні в структурних підрозділах МОЗ України. Складено та погоджено з керівником Центральної референс-лабораторії МОЗ України графік проходження ЗКЯ лабораторії з мікробіологічної діагностики туберкульозу ІІІ рівня протягом 2014 року, включно із лабораторіями, підпорядкованими департаменту пенітенціарної служби України (ДПтС). За оперативною інформацією УЦКЗ за 2013 рік зовнішнім контролем якості роботи охоплено 663 лабораторії з мікробіологічної діагностики туберкульозу І рівня. із 777, що складає 85,3%.

УЦКЗ
На постійній основі

6. Повинна бути офіційно визначена Національна референс-лабораторія з діагностики ТБ, її обов’язки – чітко окреслені, а кадрові й фінансові ресурси – спеціально виділені. Вона може працювати на базі Національного інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України (на засадах контрактної угоди з МОЗ України) або іншого закладу.

Виконано

Наказ МОЗ України від 02.08.2011 № 457/70 "Про забезпечення функціонування Центральної Референс-лабораторії МОЗ та лабораторної мережі з мікрообіологічної діагностики туберкульозу".

5. Має бути створена робоча група для розробки стратегії оптимізації національної лабораторної мережі на основі результатів аналізу національних потреб: а) у структурі лабораторної служби відповідно до охоплення населення, географічного доступу та епідеміологічного тягаря ТБ; б) у модернізації лабораторій (ремонтні роботи, закупівля нового обладнання); в) у кадрових ресурсах.

Виконано

Міжвідомча робоча група з питань удосконалення роботи лабораторної мережі з мікробіологічної діагностики туберкульозу була створена у 2012 році, за результатами її роботи того ж року було видано методичні рекомендації "Шляхи оптимізації роботи лабораторної мережі з бактеріоскопічної діагностики туберкульозу в Україні". Заклад-розробник: Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України».

4. За відсутності швидкого молекулярного тесту діагноз ТБ завжди повинен підтверджуватися бактеріологічним дослідженням.

Частково

Відсоток підтвердження діагнозу легеневого ТБ (1-3 кат.) бактеріологічним методом складав:
у 2010 р. - 50%;
у 2011 р. - 52%;
у 2012 р. - 55%;
у 2013 р. - 60,5%.*
* Дані взято із звітної форми ТБ 07 відповідних років.

УЦКЗ
На постійній основі

3. Належний діагностичний алгоритм має бути впроваджений для мікроскопічно МБТ-негативних пацієнтів, у тому числі використання антибіотиків широкого спектра дії та виключення призначення фторхінолонів.

Частково

Відповідно до чинного наказу МОЗ України від 03.07.2006 № 433 в протоколі надання медичної допомоги хворим на негоспітальну пневмонію вказано, що лікування фторхіналонами призначається, як альтернативна схема лікування. Належний діагностичний алгоритм відображений у уніфікованому клінічному протоколі первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз», який затверджений Наказом МОЗ від 21.12.2012 № 1091. (Розділ А 3, Етапи діагностики і лікування ст.55). В свою чергу даний алгоритм має бути відображений у локальних протоколах в усіх областях України.

МОЗ
31.12.14

2. Скринінг на ТБ слід оптимізувати шляхом: а) аналізу діагностичної потужності для кожної залученої до скринінгу групи; б) визначення груп ризику, які потребують проведення скринінгу, на підставі вищої діагностичної потужності.

Виконано

Рекомендацію враховано в уніфікованому клінічному протоколі первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз», який затверджений Наказом МОЗ від 21.12.2012 № 1091. (Додаток 1., ст.118)

Общие рекомендации
       

1. Флюорографічний скринінг для виявлення випадків туберкульозу доцільно застосовувати тільки у визначених групах ризику, а зекономлені кошти скерувати на інші потреби Національної програми протидії ТБ. Нині проведення флюорографічного скринінгу на ТБ є широкомасштабним та охоплює групи населення, які не мають великого ризику захворювання на ТБ. Критерії скринінгу на ТБ слід переглянути з урахуванням їхньої економічної ефективності та задокументувати за допомогою даних перевіреної якості. Фінансові стимули масового скринінгу на ТБ необхідно переглянути.

Не виконано

Згідно з чинним наказом МОЗ від 17.05.2008 N 254 "Про затвердження Інструкції про періодичність рентгенівських обстежень органів грудної порожнини певних категорій населення України" профілактичні рентгенівські обстеження, починаючи з 18 років, здійснюються з періодичністю один раз на два роки. Скринінгові обстеження відповідно до цього наказу є широкомасштабними, охоплюють верстви населення, які не входять до груп високого ризику захворювання на ТБ.

Державна служба
31.12.14
Система охорони здоров’я та контроль за ТБ
Общие рекомендации
       

4. З метою підвищення технічної ефективності НППТ і забезпечення раціонального розподілу фінансів необхідно оцінити заходи з охорони здоров’я на предмет економічної ефективності до того, як їх запровадження буде регламентоване відповідними наказами. Аналіз економічної ефективності є частиною Оцінки технологій в охороні здоров’я (ОТОЗ). Для підтримки та моніторингу ширших програм реформ системи охорони здоров’я слід розглянути можливість створення напівнезалежного відділу з аналізу технологій у сфері охорони здоров’я або центру аналізу політики у сфері охороні здоров’я, включивши до їхньої компетенції аналіз економічної ефективності заходів із ТБ і розробку генерального плану ТБ-закладів (як частину завдання з перепрофілювання).

Не виконано

Оцінка економічної ефективності та раціонального розподілу фінансів заходів НППТ на національному рівні не проводилася. В рамках реалізації гранту Глобального фонду у 2012 році було проведено медико-економічне обгрунтування напрямків структурних змін мережі протитуберкульозних закладів охорони здоров'я міста Києва. Результати дослідження були презентовані на засіданні управління охорони здоров'я м. Києва та передані членам міської ради. Базуючись на рекомендаціях, винесених на основі отриманих даних, у м. Києві було проведено реструктуризацію закладів, а саме створено єдине територіальне медичне об'єднання м. Києва та намічено подальший план оптимізації.

МОЗ
УОЗ
Державна служба

3. Необхідно переглянути чинне законодавство щодо ТБ. Упродовж останніх років було прийнято кілька законів і регуляторних актів, які стосуються організації та надання послуг у сфері ТБ. У процесі реформування сектора охорони здоров’я ухвалюються нові закони й регуляторні акти, які мають велике значення для контролю за ТБ. Необхідно розробити всебічний закон про ТБ, котрий надалі може деталізуватися через оновлення національних рекомендацій з ТБ, стандартів яких дотримуватимуться у своїй діяльності надавачі послуг.

Виконано

Наразі чинним є Закон України про протидію захворюванню на туберкульоз, який вступив в дію у 2001 р. (останні зміни внесено відповідно до Закону № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41). Нового закону, який регулював би всі заходи з протидії ТБ не прийнято.

2. Показники щодо ТБ (внеску, результату, впливу) необхідно включити до моніторингу реалізації реформи охорони здоров’я (див. Додаток 4). ТБ – це проблема, яка охоплює кілька сфер і здебільшого є результатом первинних соціально-економічних умов та низького рівня доступу до послуг з охорони здоров’я. Із цієї причини ТБ може використовуватися для моніторингу загального розвитку й результативності роботи сектора охорони здоров’я.

Не виконано

У 2012 році в рамках реалізації гранту Глобального фонду було розроблено проект Національного плану Моніторингу та Оцінки в сфері протидії ко-інфекції ТБ/ВІЛ в Україні на 2013-2016 рр., який відповідає рекомендаціям ВООЗ. Даний план включає індикатори внеску, результату та впливу, які в повній мірі відображають реальний стан епідемії та ефективності заходів НППТ. Але у чинних нормативно-правових актах присутні лише два індикатори за компонентом "Туберкульз", які оцінюють ефективну діяльність загально-лікувальної мережі у протидії ТБ. Вони представлені у Порядку встановлення надбавок за обсяг та якість виконаної роботи медичним працівникам закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2013 р. № 977: - показник виконання плану проведення флюорографічного обстеження групи медичного ризику (90 відсотків і більше); - показник питомої ваги пацієнтів з кислотно-стійкими бактеріями (+) у мокротинні серед усіх хворих з підозрою на туберкульоз або його рецидив, які були обстежені бактеріоскопічно у туберкульозних лабораторіях I рівня після звернення за медичною допомогою до закладів первинної медико-санітарної допомоги (від 5 до 10 відсотків включно).

МОЗ
УЦКЗ
01.08.14

1. Питання контролю за ТБ мають бути передбачені під час розробки початкової концепції та пілотної реалізації реформи охорони здоров’я. Стосовно НППТ це означатиме можливість провести тестування нових шляхів фінансування й надання послуг, упровадження яких може підвищити якість стаціонарної та амбулаторної допомоги й водночас дасть змогу усунути прогалини в кадрових ресурсах сфери ТБ. Це також створить можливість для перепрофілювання закладів ТБ (перепрофілювання ліжок без закриття закладів). Так, нинішній статус ТБ-лікарень як «даху над головою та місця харчування» для пацієнтів спонукає до ширшого обговорення ролі цих закладів, зокрема ТБ-стаціонарів, у системі соціальної підтримки.

Не виконано

Пілотування проекту реформи охорони здоров'я, безпосередньо орієнтованої на усунення головних причин непродуктивності всієї системи, перегляд принципів фінансування, а також упровадженням нових моделей допомоги на базі первинної ланки було розпочато у 2011 році на трьох областях (Дніпропетроській, Вінницькій та Донецькій). Проте дану реформу не було поширено на всю Україну, не запроваджено нових шляхів фінансування та надання послуг. Також не здійснено перепрофілювання та скорочення протитуберкульозних закладів.

МОЗ
31.12.14
архів новин