Виконання Нацпрограми протидії туберкульозу у 2013 році

Аналіз виконання Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012 - 2016 роки за 2013

Загальнодержавна цільова соціальна програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2012 - 2016 роки (далі - Програма ТБ), була прийнята відповідно до Закону України від 16.10.2012 № 5451- IV. Дана Програмою боротьби з ТБ є третьою, вона вже також включає інші джерела фінансування, а саме фінансування за рахунок 9 раунду гранту Глобального фонду (далі - ГФ) з туберкульозу. Однак, в її бюджеті не враховані абсолютно всі джерела фінансування, у тому числі донорські, наприклад USAID (Chemonics, MSH, SIAPS), а також заходи, які здійснюються в рамках діяльності Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та ін. 

На жаль, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р N 106 «Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм», затверджена стандартна структура, форма і підходи до написання всіх державних цільових програмам, що обмежує можливість враховувати індивідуальні особливості різних програм. У зв'язку з чим, є обмеження щодо зміни структури і форми Програм. Міністерство економіки не погоджує Програми з дефіцитом бюджету. Вищевказані нормативно-правові обмеження не дозволяють представляти в Програмі ТБ всі заходи і бюджет, необхідний на боротьбу із туберкульозом, тобто показати дефіцит бюджету, що в свою чергу дозволило б побачити повну картину із фінансування, в тому числі проблемні зони, аби привернути більше уваги до проблеми ТБ всередині країни, а також міжнародних донорів. 
В Україні ще жодного разу не проводився детальний розрахунок необхідного бюджету на всі протитуберкульозні заходи, який би показав необхідний бюджет для боротьби із ТБ, щоб побачити  дефіцит бюджету, неефективне використання ресурсів тощо. Для розрахунку бюджету на всі протитуберкульозні заходи розроблений інструмент ВООЗ
Також відсутні гнучкі механізми перегляду Програми ТБ. В 2013 Фондом Ріната Ахметова «Розвиток України» був ініційований процес перегляду Програми ТБ. Програма була переглянута з метою внесення необхідних і важливих заходів для повноцінної боротьби із ТБ. На жаль, вдосконалена Програма ТБ, досі не затверджена. 
За весь період дії Програми ТБ на 2012 - 2016 року передбачено фінансування із державного бюджету - 1236 478,4 тис. грн. (в тому числі по рокам – див. табл.1).
 
Таблиця 1. Заплановане та виділене фінансування Програми ТБ із державного бюджету на 2012-2016 рр.
Роки Заплановано по Програмі ТБ Виділено по Програмі ТБ

Роки

Заплановано по Програмі ТБ

Виділено по Програмі ТБ

2012

199 546, 43 тис. грн.

199 546, 43 тис. грн.

2013

241 305,87 тис. грн.

216 599,27 тис. грн.

2014

254 037,27 тис. грн.

 

2015

263 311,64 тис. грн.

 

2016

278 277,19 тис. грн.

 

Із державного бюджету передбачена централізована закупівля протитуберкульозних препаратів, витратних матеріалів для мікробіологічної діагностики туберкульозу та рентгенологічного обладнання. 
Нижче на графіку представлена динаміка запланованого і виділеного фінансування з державного бюджету по Програмі ТБ за період із 2009 року по 2016 рік (рис.1).
ntp_1_ua.pngРис. 1. Заплановане і виділене фінансування Програми ТБ в Україні з 2009 до 2016 рр.. (тис. грн.) 
Як видно з графіка, тільки в 2012 році була виділена запланована сума з державного бюджету на боротьбу з ТБ. В рамках затвердженої Програми ТБ на 2013 рік був затверджений обсяг річного бюджету - 353 881,43 тис. грн., фактично профінансовано 467 045,20 тис. грн. * (див. звіт Дердавної служби з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань (далі Держслужба) - Додаток 3), тобто виділено на 32% більше, ніж було заплановано по Програмі ТБ. Перевиконання фінансування виникло за рахунок коштів місцевого бюджету, так як «Цифрове» фінансування не було передбачено в бюджеті Програми, тобто обсяг фінансування з місцевих бюджетів визначається окремо в межах видатків місцевих бюджетів, а також за рахунок інших бюджетів та донорських грошей. 
Фактичне фінансування Програми ТБ в 2013 році було здійснено на суму 467 045,20 тис. грн. *, де 43,0% - з центрального бюджету, 54% - з місцевих бюджетів, і 3% з інших джерел. Недофінансування Програми ТБ в 2013 році відбулося через недофінансування з державного бюджету на 16% (було передбачено - 241 305, 87 тис. грн., а фактично профінансовано - 202 133,44 тис. грн.), А також через недофінансування з інших джерел на 87% (було передбачено - 112 575,56 тис. грн., а фактично профінансовано - 15025, 97 тис. грн.). Однак, загальна сума витраченого бюджету в 2013 році на боротьбу з ТБ за Програмою ТБ була значно більше, тому до звіту за Програмою ТБ не ввійшли дані по фінансуванню за кошти гранту Глобального фонду, яке було заплановано на 2013 рік на суму 112 575,56 тис. грн., а використано в 2013 році 87261, 28 тис. грн., економія була перебюджетована на додаткову закупівлю протитуберкульозних препаратів II ряду, що пов'язано із зростанням випадків туберкульозу з множинною лікарською стійкістю (МЛС ТБ). Підсумувавши всі джерела фінансування на протитуберкульозні заходи (в Програму ТБ не були внесені бюджети проектів USAID), бачимо, що в 2013 році на боротьбу з ТБ було виділено - 554 306, 48 тис. грн. Також, якщо врахувати кошти Глобального фонду, які були використані в 2013 році (87 261, 28 тис.. Грн.) Розподіл бюджету Програми ТБ виглядає таким чином (див. кругову діаграму на рис.2).
ntp_2_ua.pngРис. 2. Процентне співвідношення різних джерел фінансування Програми ТБ на 2013 рік. 
 
Таким чином, Програма ТБ фактично профінансована з державного бюджету на 84% (було заплановано - 241 305,87 тис. грн., А профінансовано - 202 133,44 тис. грн.). Недофінансованими залишилися наступні заходи з державного бюджету: 
- Закупівля обладнання та витратних матеріалів для діагностики ТБ методом мікроскопії мазка мокротиння та посіву на тверді поживні середовища (було заплановано - 5 779,14 тис. грн., а профінансовано - 0,0 тис. грн.); 
- Закупівля витратних матеріалів для діагностики хворих на ТБ 1-3 категорії, методом посіву на рідкі поживні середовища на 42% (заплановано - 24 252,38 тис. грн., профінансовано - 14 005,80 тис. грн.); 
- Забезпечення діагностики та моніторингу ефективності лікування за допомогою рентгенологічного та інших методів дослідження, зокрема закупівля обладнання (заплановано - 21 100,00 тис. грн., профінансовано - 0,0 тис. грн.); 
- Забезпечення доступу до профілактики та лікування хворих 1-3 категорії за стандартними схемами, зокрема закупівля необхідної кількості протитуберкульозних препаратів I та II ряду на 67% (було заплановано - 53 192,31 тис. грн., а профінансовано - 16 711,66 тис. грн.); 
- Впровадження інноваційних методів швидкої діагностики туберкульозу, в тому числі мультирезистентного, в лабораторіях ІІ та ІІІ рівня молекулярно-генетичними методами, зокрема закупівля обладнання та витратних матеріалів на 100% (заплановано - 1 852,99 тис. грн., Профінансовано - 0 , 0 тис. грн.). 
Важливо підкреслити, що недофінансування закупівлі ПТП для 1-3 категорії хворих в 36 480, 65 тис. грн. було виправданим, в зв'язку з необхідністю використання великих залишків ПТП з минулого року, отриманих безкоштовно за рахунок гранту Глобального лікарського фонду (комбіновані ПТП). Однак зекономлені гроші не були витрачені на закупівлю ПТП II ряду для пацієнтів, що  хворіють на мультирезистентний ТБ в повному обсязі, а всього 25% - 9 207,5 тис. грн. Оскільки на 2013 рік було забюджетовано тільки 167 881,89 тис. грн. На ПТП ІІ ряду для пацієнтів з МЛУ ТБ, цієї суми виявилося недостатньо з урахуванням зростання випадків МЛС ТБ в країні, навіть з урахуванням того, що профінансовано було на 5% більше від запланованого - 177 089,4 тис. грн.. На даному прикладі можна переконатися як важливо мати можливість переглядати бюджет Програми ТБ кожен рік і коригувати його відповідно до епідеміологічних даних та інших змін, щоб він відповідав реальним потребам і був використаний з оптимальним ефектом. 
Програма ТБ за період 2012-2016 рр.. складається з 8 основних завдань, кожне з яких включає в себе певні заходи з показниками.
Перше завдання Програми ТБ - удосконалення системи охорони здоров'я у сфері протидії захворюваності на ТБ, в т.ч. МЛУ ТБ, виконано на 100% (20 з 20 відповідно до звіту Держслужби). 
Проте модель реформування системи охорони здоров'я в галузі протидії захворюваності на туберкульоз ще не апробована в пілотних регіонах. У 2014 році проводиться пілотування моделей в декількох регіонах. У Донецькій області пілотування стало можливим завдяки підтримці БФ «Розвиток України», а в Дніпропетровській, Вінницькій та Полтавській областях завдяки підтримки проекту USAID «Посилення контролю за туберкульозом в Україні». До кінця 2014 року будуть відомі результати цих пілотних проектів. 
Також, в рамках реалізації першого завдання Програми ТБ, на 2013 рік було заплановано удосконалення нормативно-правової бази з метою забезпечення ефективного функціонування системи закупівель протитуберкульозних препаратів, їх раціонального розподілу та моніторингу за їх використанням. Відповідно до цього було затверджено наказ МОЗ України від 22.02.2013 № 156 "Про внесення змін до Методики розрахунку потреби в протитуберкульозних препаратах", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.03.2013 за № 464/22996. Однак він має кілька недоліків, які обмежують доступ до протитуберкульозних препаратів хворих на туберкульоз. А саме, занижений коефіцієнт призначення протитуберкульозних препаратів ІІ ряду. Так, для капреоміцину він складає всього 15%, а в дійсності потреба цього препарату близько 25% (в схемах лікування пацієнтів за рахунок гранту ГФ був використаний саме 25% коефіцієнт потреби капреоміцину з 2012 року). Також в методику включені коефіцієнти «втрати» хворих МР ТБ, тобто з самого початку препарати розраховуються не на всіх хворих,  припускаючи, що 8% пацієнтів відмовляться лікуватися або помруть, що суперечить міжнародним підходам щодо розрахунку ПТП та інше. 
Як вже зазначалося вище, через відсутність гнучкого механізму перегляду Програми ТБ, в умовах зростання МР ТБ, запланований бюджет програми ТБ не відповідає потребам країни, тобто зростаючій кількості пацієнтів з мультирезистентим ТБ (2011 р. - 4305 хворих, 2012 р. - 6934 хворих, 2013 р. - 9650 хворих). Збільшення виявлення випадків мультирезистентного ТБ відбувалося у 2012-2013 рр. за рахунок навчання медичного персоналу новим алгоритмам діагностики, веденню обліково-звітної документації, впровадження нових методів діагностики, в основному за кошти 9 раунду гранту Глобального фонду. І це не межа виявлення мультирезистентих форм, що підтвердить ВООЗ у своєму наступному звіті, надавши розрахункові (оціночні) дані щодо кількості мультирезистентих форм ТБ, ґрунтуючись на результатах проведеного дослідження поширеності штамів хіміорезистентного туберкульозу в Україні, яке має завершитися до кінця 2014 року. Важливо відзначити, що при плануванні Програми у 2011 році, ніхто не міг спрогнозувати такий ріст МЛУ ТБ і запланувати відповідне фінансування на ПТП II ряду. 
Вищевикладені недоліки приводили до перебоїв в наявності повних схем препаратів ІІ ряду в 2013 році, що неодноразово підтверджувалося зверненнями громадян з цього приводу на Всеукраїнську гарячу лінію по ТБ, яка підтримується Благодійним фондом Ріната Ахметова «Розвиток України». 
Також у 2013 році був прийнятий ще один Наказ МОЗ України від 26.07.2013 № 650 "Про затвердження Методики визначення фінансових квот для адміністративно-територіальних одиниць на централізовану закупівлю протитуберкульозних препаратів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.08.2013 за № 1408/23940. В основі цього документу лежить розподіл фінансових квот по регіонах України, в межах затвердженого фінансування по Програмі ТБ. Фінансові обмеження по Програмі ТБ не дозволяють закупити ПТП відповідно до методики розрахунку препаратів, яка базується на кількості зареєстрованих пацієнтів в попередньому році. На 2014 рік затверджена фінансова квота на ПТП І та ІІ ряду - 154283, 1 тис. грн. (а по Програмі заплановано - 170 732,2 тис. грн.), недофінансування складає 9,6%. Відповідно до вищевикладеного документу були розподілені 154 283,1 тис. грн. по регіонах на 2014 рік. Нижче представлена діаграма, де відображена нерівномірність розподілу квот між регіонами і фінансовий дефіцит між квотами та вартістю розрахункової заявки на ПТП (рис.3).
ntp_3_ua.pngРис. 3. Дефіцит бюджетування закупівлі ПТП І та ІІ ряду по регіонах України на 2014 р. (млн. грн.) 
Відповідно з вищевикладеним наказом були розраховані квоти для регіонів. У даному розрахунку враховується кількість пацієнтів, які будуть взяті на лікування за рахунок гранту ГФ. 
Друге завдання Програми ТБ - удосконалення системи моніторингу та оцінки (далі - МіО) результатів виконання Програми ТБ, виконано на 57% (4 із 7 підзадач відповідно до звіту по Програмі ТБ 
На жаль, на даному етапі неможливо створити повноцінно працюючі відділи моніторингу та оцінки, тому ще не затверджене Положення про регіональні відділах МіО і не переглянутий штатний розклад цих відділів. 
Досі не впроваджено реєстр хворих на ТБ в пенітенціарній системі, незважаючи на те, що за грант ГФ були закуплені 43 персональних комп'ютера, здійснено підключення до мережі Інтернет і навчено фахівців (за технічної підтримки MSH). 
Обліково-звітні форми з МР ТБ, які затверджені Наказом МОЗ від 07.03.2013 р. № 188, не відповідають рекомендаціям ВООЗ, щодо принципу реєстрації і результатів лікування випадків МР ТБ. 
Моніторингові візити з національного рівня на регіональний були здійснені в 27 регіонів України, але лише одноразово, незважаючи на те, що були заплановані дворазові візити за грант ГФ. Одноразових візитів вкрай недостатньо, при таких низьких показниках ефективності лікування за 2013 р. ̶  серед нових випадків - 67,5% (мета - 85%), серед повторних випадків - 42,2% (мета - 85%), серед випадків МР ТБ (когорта 2011 р.) - 34,2% (мета - 75%), при низькому охоплені тестуванням хворих на лікарську чутливість до ПТП I ряду  ̶  47,8% та інше. 
Одноразові моніторингові візити з регіонального рівня на регіональний були здійснені в 68,9% випадків, що вкрай мало для МіО всіх протитуберкульозних заходів на районному рівні. 
Також досі не затверджений алгоритм та інструмент для проведення моніторингових візитів на всіх рівнях, з включенням всіх напрямків у боротьбі з ТБ (виявлення, діагностика, лікування, моніторинг та оцінка, інфекційний контроль, управління препаратами і фармаконагляд), хоча в країні існує кілька варіантів інструментів для проведення подібного контролю за протитуберкульозними заходами. 
Третє завдання Програми ТБ - Організація діяльності з виявлення та діагностики ТБ, виконано на 7% (1 з 14 підзадач відповідно до звіту по Програмі ТБ). 
З державного бюджету не було закуплено лабораторне обладнання, тільки частково на 58% були закуплені витратні матеріали для діагностики хворих на ТБ на рідких поживних середовищах. І тільки, за рахунок витратних матеріалів, закуплених за грант ГФ, вдалося досягнути охоплення пацієнтів 1-3 категорії діагностикою методом посіву на рідкі поживні середовища в 72%. 
У пенітенціарному секторі охоплення діагностикою хворих на ТБ на рідких поживних середовищах досяг лише 49% від запланованої кількості пацієнтів. 
А туберкулінодіагностика дітей від 4 до 14 років склала лише 54%. Такий низький відсоток охоплення туберкулінодіагностикою в наступні роки може призвести до зростання захворюваності ТБ серед дитячого населення. 
Четверте завдання Програми ТБ - лікування і профілактика ТБ, виконано на 67% (6 з 9 підзадач відповідно до звіту по Програмі ТБ). 
Ні в одному з регіонів України не були виділені гроші на повноцінне харчування в стаціонарах відповідно до Постанови КМУ від 27.12.2001 № 1752 «Про норми харчування для осіб  хворих на туберкульоз та інфікованих мікобактеріями туберкульозу» - 43,5 грн. на одного хворого за середніми цінами 2013 року. Але в середньому було виділено лише 21,3 грн. на одного хворого. Підвищення суми на харчування одного хворого можна домогтися шляхом скорочення ліжкового фонду без додаткового збільшення бюджету, відповідно до наказу МОЗ від 10.07.2013 N 584 «Про затвердження інструкції розрахунку оптимального ліжкового фонду спеціалізованих протитуберкульозних закладів, які надають стаціонарну медичну допомогу хворим на туберкульоз». 
Відсоток хворих на ТБ серед затриманих та ув'язнених осіб, що не перервали лікування, склав 62% (мета - 70%), незважаючи на соціальну підтримку даного контингенту в рамках реалізації проекту за рахунок гранту ГФ. 
Відсоток хворих на туберкульоз 1-4 категорії, які пройшли контрольоване лікування на амбулаторному етапі, склав - 73,3% (мета - 75%). Ці дані були представлені на підставі звітів з регіонів по Програмі ТБ, проте під час моніторингових візитів відсоток хворих, охоплених контрольованим амбулаторним лікуванням, виявився значно нижчим, що пов'язано із обмеженим регіональним бюджетом на соціальну підтримку пацієнтів хворих на ТБ. Грант ГФ покривав соціальною підтримкою тільки 10% пацієнтів 1-3 категорії, які відносяться до групи ризику відриву від лікування і пацієнтів з мультирезистентним ТБ, які отримують лікування за грант ГФ, (близько 12% від зареєстрованих МР ТБ пацієнтів у 2013 році).
П'яте завдання Програми ТБ - протидія поширенню ТБ із множинною лікарською стійкістю, виконано на 56% (10 з 18 підзадач відповідно до звіту за Програмою ТБ). 
Періодично в 2013 році спостерігалися перерви і значні затримки в постачаннях ПТП II ряду, що призводило до порушень схем лікування і, як наслідок, ускладненню профілю стійкості мікобактерій ТБ хворого. На регіональному рівні періодично виникали проблеми з відсутністю можливості призначити адекватну схему з урахуванням профілю резистентності (стійкості) хворого, що підтверджують дзвінки пацієнтів на Всеукраїнську гарячу лінію по ТБ (0 800 50 30 80). Дана проблема пов'язана з тим, що ПТП купуються не схемами, а окремими препаратами, і постачальниками постійно порушуються терміни їх поставок. Важливо відзначити, що за грант ГФ препарати закуповуються схемами, що дозволяє забезпечити пацієнтові гарантоване повноцінне лікування на весь період терапії. Тому існує гостра необхідність змінити принцип державних закупівель ПТП таким чином, щоб закуповувати препарати повними схемами, впровадити в закупівлях механізм жорстких штрафних санкцій за несвоєчасну поставку препаратів, таким чином мінімізувати ризик призначення неповних, а значить і неефективних схем лікування. 
У всіх регіонах створено відділеннях для хворих МР ТБ, однак не всі вони відповідають стандартам інфекційного контролю, що призводить до перехресного інфікування пацієнтів мікобактеріями ТБ і, як наслідок, ускладненню профілю резистентності мікобактерій ТБ хворого, тобто відбувається внутрішньолікарняне інфікування пацієнтів іншими штамами мікобактерій ТБ. Для виключення перехресного інфікування міжнародні експерти рекомендують впроваджувати амбулаторну модель лікування пацієнтів. 
Відсоток хворих МР ТБ, які отримують соціальну допомогу, склав усього лише 29,9% (мета - 60%). Соціальна підтримка пацієнтів була покладена на регіональні та районні бюджети, проте мета не була досягнута, у зв'язку з обмеженим фінансуванням або з відсутністю лобіювання виділення бюджету на цю активність. 
За Програмою ТБ було заплановано закупити обладнання для 76 лабораторій ІІ і ІІІ рівня, які забезпечують швидку діагностику ТБ. За рахунок бюджету Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» і гранту ГФ було закуплено 32 системи для швидкої діагностики туберкульозу GeneХpert для всіх регіонів України і 2 системи устаткування для лінійного зонда-аналізу (HAIN) на суму близько 11 млн. грн. На обладнанні вже пройшли обстеження близько 30 тис. пацієнтів. З державного бюджету не було виділено фінансування на дану активність, також як і на інше лабораторне обладнання. 
Відповідно до звіту за Програмою ТБ відсоток хворих з новими випадками мультирезистентного ТБ, які почали лікування відповідно до затверджених схемами склав 85,5% (мета - 75%), однак вдалося вилікувати всього 49% пацієнтів (мета ВООЗ - 75%), такий низький відсоток ефективно вилікуваних пацієнтів, також пов'язаний з обмеженим доступом до протитуберкульозних препаратів протягом усього курсу лікування і недостатнім охопленням пацієнтів соціальною підтримкою на період лікування. 
У 2012 році був розроблений експертом ВООЗ «Оперативний плану з протидії МР ТБ в Україні на 2013-2014 рр.», який, на жаль не був затверджений Наказом МОЗ, втративши свою актуальність у 2013 році. Нижче представлена таблиця 2. З вищевказаного плану, з розрахунками по покриттю фінансування закупівель ПТП II ряду з різних джерел за станом на 2012 рік.
Таблиця 2. Прогностична кількість МР TБ пацієнтів без доступу до лікування через нестачу препаратів другого ряду в Україні з 2012 по 2015 рр.

Назви показників

Заплановано (цілі)

 

2012

2013

2014

2015

1.  Кількість  МР ТБ*  пацієнтів із підтвердженим діагнозом у вказаному році (ціль: 100% охоплення лікуванням)

5690

5940

6190

6440

2. Очікувана кількість випадків проходження пацієнтами повного курсу лікування (за джерелами фінансування):

a.  Забезпечення препаратами за грант Глобального Фонду ((3)))

720

960

2000

2480

b. MSF (Лікарі без кордонів) (лише ув'язнені в Донецьку)**

200

300

300

300

c. Міністерство охорони здоров'я ***

2200

2200

2200

2200

Всього

3120

3460

4500

4980

3. Кількість МР ТБ пацієнтів без доступу до повного курсу лікування (пробіл мж потребою (І ряд) та очікуваними випадками проходження повного курсу  лікування, які будуть доступні (ІІ ряд повністю)) 

2570

2480

1690

1460

4. Кількість МР ТБ пацієнтів без доступу до повного курсу лікування у відсутковому співвідношенні від підтверджених МР ТБ пацієнтів ((3 пункт/1 пункт)*100%)

45%

42%

27%

23%

* Включно із цивільним та пенітенціарним секторами
** Особисте спілкування 27 квітня 2012 року, доктор Юлія Чистякова, представник MedCo Україна, MSF OCB - Україна
*** Якщо поточне інвестування підтримується. Зверніть увагу, що виробники, які постачають препарати МОЗ не зобов'язані дотримуватися стандартів якість ВООЗ, і що МОЗ закуповує препарати ІІ ряду тільки для цивільного сектору.
 
Оперативний план з протидії МЛУ ТБ в Україні було необхідно переглянути, з урахуванням змін ситуації з МЛС ТБ в країні, затвердити наказом МОЗ, використовувати при внесенні змін до Програми ТБ і при написанні заявки на грант ГФ за компонентом ТБ / ВІЛ в 2014 році. Якщо ж в таблицю 2 внести відповідні зміни, які актуальні в даний момент, то ми побачимо реальну картину по дефіциту ПТП II ряду в Україні, залишивши рівень виявлення мультирезистентного ТБ на рівні 2013 року, незважаючи на те що прогнозується подальше збільшення випадків МЛС ТБ (табл. 3). 
 
Таблиця 3. Фактичне (2012-2013рр.) І прогнозоване (2014-2015гг.) Число МЛУ TБ пацієнтів без доступу до лікування з причини браку препаратів другого ряду, 2012-2015 рр.

Назви показників

Заплановано (цілі)

 

2012

2013

2014

2015

1.  Розрахункова кількість випадків МР ТБ згідно даних ВОЗ
(ціль: 100% охоплення лікуванням)

6700

6700

6700

6700

2. Кількість зареєстрованих випадків МР ТБ

6934

9650

9650

9650

3. Очікувана кількість випадків проходження пацієнтами повного курсу лікування (за джерелом фінансування)

a.  Забезпечення препаратами за грант Глобального Фонду ((3)))

780

960

3136

5250

b. MSF (Лікарі без кордонів) (лише ув'язнені в Донецьку)*

200

300

300

300

c. Міністерство охорони здоров'я **

2200

2200

2200

2200

Всього

3180

3460

5636

7500

4. Кількість МР ТБ пацієнтів без доступу до повного курсу лікування. Це прогалина між потребою - кількість зареєстрованих випадків (2 ряд) і очікуваними випадками проходження повного курсу лікування, які будуть доступні (3 ряд повністю) 

3754

6190

4014

2150

5. Кількість МР ТБ пацієнтів без доступу до повного курсу лікування у відсотковому співвідношенні від підтверджених МР ТБ пацієнтів ((4 пункт / 2 пункт) * 100%)

54%

64%

42%

22%

* Особисте спілкування 27 квітня 2012 року, доктор Юлія Чистякова, представник MedCo Україна, MSF OCB - Україна
** Якщо поточне інвестування підтримується. Зверніть увагу, що виробники, які постачають препарати МОЗ не зобов'язані дотримуватися стандартів якість ВООЗ, і що МОЗ закуповує препарати ІІ ряду тільки для цивільного сектору.

З таблиці 3 видно, що без відповідного лікування ПТП II ряду залишаться в 2014 році близько 42% пацієнтів з МЛУ ТБ, а в 2015 році близько 22% пацієнтів з МЛУ ТБ. 
В Програмі ТБ на 2014 г передбачено збільшення фінансування на закупівлю ПТП II ряду на 3,6% порівняно з 2013 г і на 2015 г відповідно - 5,6%. 
Якщо врахувати 2 факти: 1) у 2014 році буде виявлено пацієнтів ще більше, ніж в 2013 році і 2) зростання цін на медикаменти у 2014 р., то не 42% (4014 пацієнтів) залишиться без медикаментів, а значно більше, незважаючи на закладене збільшення фінансування в програму ТБ - 3,6% та збільшення закупівлі ПТП II ряду за грант ГФ (з 2000 до 3136 схем лікування). 
У 2013 році майже вдалося досягти цільового значення за відсотком закладів первинної лікувально-профілактичної допомоги, які відповідають вимогам інфекційного контролю - 59,2% (мета - 60%). Однак ці дані отримані з звітів регіонів, а не на підставі результатів моніторингових візитів національного рівня в регіони України. 
Показник захворюваності серед медичних працівників склав 5,7 випадків на 10 тис. Медичних працівників (мета - 5,0). Мета в Програмі ТБ вказана не коректно, так як медичні працівники не можуть хворіти менше, ніж загальне населення України,адже вони також є його частиною і піддаються тим самим ризикам в побуті. Захворюваність по Україні в 2013 році склала 67,9 на 100 тис. населення, що трохи вище, ніж захворюваність серед медпрацівників, якщо показник привести до відповідних значень ̶ 57,0 на 100 тис. Медпрацівників. Однак, хочеться відзначити, що захворюваність серед медпрацівників протитуберкульозних установ у 2013 році склала - 848,0 на 100 тис. медпрацівників, що в 12,5 разів перевищує захворюваність серед загального населення. Такий високий показник захворюваності серед співробітників протитуберкульозних установ відображає неефективність заходів інфекційного контролю, оскільки тільки 36,7% протитуберкульозних установ відповідають вимогам інфекційного контролю відповідно до регіональними звітами по Програмі ТБ. 
В пенітенціарній секторі було заплановано в 2013 році створити 2 відділення для лікування мультирезистентного ТБ відповідно до вимог з інфекційного контролю, але на жаль відділення не були створені 
Шосте завдання Програми ТБ - здійснення заходів протидії захворюваності на ко-інфекцію (ТБ / ВІЛ), виконано на 50% (3 з 6 підзадач відповідно до звіту по Програмі ТБ). 
Регіони України в звітах виконання Програми ТБ за 2013 рік вказали, що було забезпечено виконання плану спільних заходів протидії захворюваності на ко-інфекцію (ТБ / ВІЛ). Однак нижче перераховані заходи, які входять в цей план і не були виконані, а саме: 
- Відсоток пацієнтів, які пройшли в 2013 році профілактичне лікування ко-тримоксазолом відповідно до потреби склав 74% (мета України на 2013 рік - 80%, мета ВООЗ - 100%); 
- Відсоток пацієнтів, які були охоплені антиретровірусною терапією - 72,4% (мета України на 2013 рік - 80%, мета ВООЗ - 100%); 
- Відсоток пацієнтів, які хворіють ТБ, які були охоплені тестуванням на ВІЛ-інфекцію, практично був досягнутий цільового показника - 94,6% (мета України на 2013 рік - 95%, мета ВООЗ - 100%); 
Сьоме завдання Програми ТБ - створення сприятливого соціального середовища для діяльності інститутів громадянського суспільства, спрямованих на подолання епідемії ТБ, виконано на 33% (1 з 3 підзадач відповідно до звіту за Програмою ТБ). 
Всі регіони України відзвітували про розробку і затвердження регіонального плану заходів з інформуванням і залученням населення до протидії захворювання на ТБ (АКСМ - стратегії), однак відповідно до рішення обласної ради з питань протидії ТБ, ВІЛ-інфекції та СНІДу від 11.12.2012 г в Житомирській області не була затверджена АКСМ-стратегія, а направлена на доопрацювання. Станом на кінець 2013 року в цьому регіоні АКСМ-стратегія так і не була затверджена. 
Не досягнуто мети за кількістю регіонів (2013 г. - 17/18 регіонів), в яких організовано та проведено навчання працівників органів місцевого самоврядування, соціальних працівників, волонтерів, медичних та патронажних сестер, представників бізнесу консультуванню населення з метою зміни поведінки та формування свідомого ставлення до профілактики та лікування ТБ. 
Восьме завдання Програми ТБ - проведення дослідження в рамках виконання Програми ТБ з оцінки ефективності заходів Програми ТБ шляхом проведення експертної оцінки ̶ не виконано, але перенесено на 2014 рік. 
Також на 2014 рік заплановано проведення комплексного зовнішнього оцінювання національних заходів з протидії ТБ в Україні експертами ВООЗ. Оцінка буде здійснена за технічної підтримки Фонду Рината Ахметова «Розвиток України». 
 
Резюме
Програма ТБ на 2012-2016 рр. включає в себе 8 масштабних завдань. На 2013 рік було заплановано 78 заходів, виконано лише 45, що склало виконання Програми ТБ на 58%. Виконання завдань Програми ТБ представлено на рис. 4. Хочеться відзначити, що аналіз більшості заходів робився на підставі звітів з регіонів щодо їх виконання Програми ТБ, що включає в себе деяку суб'єктивність. Програма ТБ фактично профінансована з державного бюджету на 84%. Оцінити адекватність фінансування протитуберкульозних заходів в Україні, враховуючи всі джерела фінансування не представляється можливим, тому що ні разу не проводився детальний розрахунок необхідного фінансування.
ntp_4_ua.pngРис. 4. Виконання Завдань Програми ТБ в 2013 р (%) 
Серед основних причин недовиконання поставлених цілей наступні: недостатнє фінансування з державного та місцевого бюджетів, інертність правового поля (перехід до міжнародних підходам ведення випадків ТБ і МЛС ТБ відбувається дуже повільно), відсутності дослідницької бази, результати якої повинні служити основним важелем лобіювання внесення зміни в процесі реформування фтизіатричної служби України з урахуванням економічної ефективністю.