Виявлення випадків і діагностика

Статус виконання рекомендацій за розділом Виявлення випадків і діагностика

Рекомендації Стан Виконання Установа відповідальна за виконання Строки виконання
Виявлення випадків і діагностика
Загальні рекомендації        

1. Флюорографічний скринінг для виявлення випадків туберкульозу доцільно застосовувати тільки у визначених групах ризику, а зекономлені кошти скерувати на інші потреби Національної програми протидії ТБ. Нині проведення флюорографічного скринінгу на ТБ є широкомасштабним та охоплює групи населення, які не мають великого ризику захворювання на ТБ. Критерії скринінгу на ТБ слід переглянути з урахуванням їхньої економічної ефективності та задокументувати за допомогою даних перевіреної якості. Фінансові стимули масового скринінгу на ТБ необхідно переглянути.

Не виконано

Згідно з чинним наказом МОЗ від 17.05.2008 N 254 "Про затвердження Інструкції про періодичність рентгенівських обстежень органів грудної порожнини певних категорій населення України" профілактичні рентгенівські обстеження, починаючи з 18 років, здійснюються з періодичністю один раз на два роки. Скринінгові обстеження відповідно до цього наказу є широкомасштабними, охоплюють верстви населення, які не входять до груп високого ризику захворювання на ТБ.

Державна служба
31.12.14
Спеціальні рекомендації        

2. Скринінг на ТБ слід оптимізувати шляхом: а) аналізу діагностичної потужності для кожної залученої до скринінгу групи; б) визначення груп ризику, які потребують проведення скринінгу, на підставі вищої діагностичної потужності.

Виконано

Рекомендацію враховано в уніфікованому клінічному протоколі первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз», який затверджений Наказом МОЗ від 21.12.2012 № 1091. (Додаток 1., ст.118)

3. Належний діагностичний алгоритм має бути впроваджений для мікроскопічно МБТ-негативних пацієнтів, у тому числі використання антибіотиків широкого спектра дії та виключення призначення фторхінолонів.

Частково

Відповідно до чинного наказу МОЗ України від 03.07.2006 № 433 в протоколі надання медичної допомоги хворим на негоспітальну пневмонію вказано, що лікування фторхіналонами призначається, як альтернативна схема лікування. Належний діагностичний алгоритм відображений у уніфікованому клінічному протоколі первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз», який затверджений Наказом МОЗ від 21.12.2012 № 1091. (Розділ А 3, Етапи діагностики і лікування ст.55). В свою чергу даний алгоритм має бути відображений у локальних протоколах в усіх областях України.

МОЗ
31.12.14

4. За відсутності швидкого молекулярного тесту діагноз ТБ завжди повинен підтверджуватися бактеріологічним дослідженням.

Частково

Відсоток підтвердження діагнозу легеневого ТБ (1-3 кат.) бактеріологічним методом складав:
у 2010 р. - 50%;
у 2011 р. - 52%;
у 2012 р. - 55%;
у 2013 р. - 60,5%.*
* Дані взято із звітної форми ТБ 07 відповідних років.

УЦКЗ
На постійній основі

5. Має бути створена робоча група для розробки стратегії оптимізації національної лабораторної мережі на основі результатів аналізу національних потреб: а) у структурі лабораторної служби відповідно до охоплення населення, географічного доступу та епідеміологічного тягаря ТБ; б) у модернізації лабораторій (ремонтні роботи, закупівля нового обладнання); в) у кадрових ресурсах.

Виконано

Міжвідомча робоча група з питань удосконалення роботи лабораторної мережі з мікробіологічної діагностики туберкульозу була створена у 2012 році, за результатами її роботи того ж року було видано методичні рекомендації "Шляхи оптимізації роботи лабораторної мережі з бактеріоскопічної діагностики туберкульозу в Україні". Заклад-розробник: Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України».

6. Повинна бути офіційно визначена Національна референс-лабораторія з діагностики ТБ, її обов’язки – чітко окреслені, а кадрові й фінансові ресурси – спеціально виділені. Вона може працювати на базі Національного інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України (на засадах контрактної угоди з МОЗ України) або іншого закладу.

Виконано

Наказ МОЗ України від 02.08.2011 № 457/70 "Про забезпечення функціонування Центральної Референс-лабораторії МОЗ та лабораторної мережі з мікрообіологічної діагностики туберкульозу".

7. Якість лабораторних послуг має забезпечуватися шляхом упровадження зовнішнього контролю якості.

Частково

До 2012 року система проходження зовнішнього контролю якості лабораторіями ІІ рівня не була впроваджена в Україні. У 2012 та 2013 рр. всі 27 лабораторії ІІІ рівня цивільного сектору успішно пройшли зовнішній контроль якості (100%). Лабораторії, які підпорядковуються пенітенціарній системі не були залучені до зовнішнього контролю якості до 2013 року. У 2013 році 50% (5 із 10) лабраторій пенітенціарної системи успішно пройшли зовнішній контроль якості. Проект наказу МОЗ України "Про забезпечення контролю якості бактеріологічних досліджень" перебуває на погодженні в структурних підрозділах МОЗ України. Складено та погоджено з керівником Центральної референс-лабораторії МОЗ України графік проходження ЗКЯ лабораторії з мікробіологічної діагностики туберкульозу ІІІ рівня протягом 2014 року, включно із лабораторіями, підпорядкованими департаменту пенітенціарної служби України (ДПтС). За оперативною інформацією УЦКЗ за 2013 рік зовнішнім контролем якості роботи охоплено 663 лабораторії з мікробіологічної діагностики туберкульозу І рівня. із 777, що складає 85,3%.

УЦКЗ
На постійній основі

8. Нові діагностичні інструменти, наприклад швидкі діагностичні тести, слід упроваджувати тільки за умови доведеної надійності результатів тестів і забезпечення повного курсу лікування протитуберкульозними препаратами другого ряду для всіх виявлених нових випадків.

Виконано

У 2012 році в 12 регіонах України впроваджено швидкі методи моллекулярно-генетичні методи діагностики, рекомендовані ВООЗ. З 2013 року в усіх 27 регіонах України є доступ до швидких методів діагностики. Під час встановлення обладнання в регіонах для всіх лабораторій було проведено інсталяційні тренінги сервісним інженером. В ході запуску швидких методів діагностики до кожного регіону було здійснено по два моніторингових візити відповідальних експертів із навчанням на робочому місці. Хворі на чутливий ТБ у 2011 р. мали обмежений доступ до ПТП І ряду. У 2012-2013 роках забезпеченість препаратами І ряду була 100%. Хворі на МР ТБ були забезпечені препаратами ІІ ряду у 2011 р. на 79%, у 2012 р. - на 95%, у 2013 р. - на 102%.* * Дані взято із звітної форми ТБ 07 МР ТБ відповідних років.

9. Критерії, за якими визначають особу з підозрою на ТБ, слід удосконалити й широко їх популяризувати.

Виконано

Згідно чинного наказу МОЗ від 21.12.2012 № 1091. в уніфікованому протоколі сформульовано критерії визначення особи з підозрою на ТБ, критерії даного визначення відповідають рекомендаціям ВООЗ (Розділ А.3.1.1, ст.55). Алгоритм діагностики та критерії, за якимим визначають особу з підозрою на ТБ також відображені у локальних протоколах на обласних та районних рівнях. З 2012 року в межах всеукраїнської інформаційної кампанії програми "Зупинимо туберкульоз в Україні" (ГФ) проводиться просвітницька робота серед загального населення та груп ризику щодо основних симптомів ТБ та важливості своєчасного звернення до лікаря. Інформування населення здійснюється шляхом розміщення соціальних роликів (перелінковка) на національних та регіональних телеканалах та радіостанціях, інформаційних плакатів (перелінковка) у місцях масового скупчення населення, поширення спеціалізованих матеріалів серед груп ризику тощо.

10. Мікроскопія мазка мокротиння повинна бути вдосконалена шляхом: а) поліпшення інструктування пацієнтів щодо способу відкашлювання; б) організації транспортування зразків мокротиння в межах районів та областей; в) упровадження методу фронтального завантаження (два зразки мокротиння на місці) для забезпечення доступності мінімум двох зразків для дослідження.

Частково

а) В межах інформаційної кампанії програми "Зупинимо туберкульоз в Україні" у 2011-2013 розроблялися та поширювалися у закладах первинної лікувальної мережі та спеціалізованих протитуберкульозних закладах інформаційні плакати "Правила збору мокротиння". б) В уніфікованій методиці з розробки локальних протоколів медичної допомоги для закладів охорони здоров'я України чітко прописано як має відображатися клінічний маршрут пацієнта. Відповідно до даної методики маршрут пацієнта, маршрути та графіки транспортування мокроти прописуються у кожному локальному протоколі. З огляду на те, що відсоток бактеріологічно підтверджених нових випадків ТБ у 2011 р. складав 34, у 2012 (1-3 ког.) - 39, такий низький показник може свідчити про недотримання умов виконання протоколу та алгоритму та умов транспортування мокротиння. в) рекомендація не валідна, адже за уніфікованим клінічним протоколом кратність забору мокротиння має дорівнювати 2.

УЦКЗ
На постійній основі

11. Національна референс-лабораторія з діагностики ТБ повинна бути офіційно уповноважена: а) підготувати національні рекомендації з описом стандартних операційних процедур з бактеріології та біобезпеки; б) підготувати навчальний план і навчальні матеріали з лабораторних процедур та координувати виконання цього плану; в) надавати консультації зі стандартних операційних процедур і здійснювати курацію щодо дотримання останніх.

Виконано

У чинному наказі МОЗ України та НАМН України від 22 листопада 2013 року N 995/102 "Про забезпечення функціонування Центральної референс-лабораторії з мікробіологічної діагностики туберкульозу Міністерства охорони здоров'я України" національна референс-лабораторія уповноважена до всіх функцій, перелічених у даній рекомендації. Не передбачено адміністративна та матеріально-технічна підтримка (обладнання, розхідні матеріали) із державного бюджету Національної референс-лабораторії. Із січня 2013 року БФ "Розвиток України" в рамках проекту "Підтримка Національної референс-лабораторії" здійснює фінансування адміністративних витрат, апробацію нових методів, у вересні 2013 р. забезпечив технічне остащення тренінгового класу та у липні 2013 р. оснастив обладнанням для швидкої діагностики ТБ та їншим лабораторним обладнанням.

12. Інспектування та забезпечення якості в лабораторній мережі має вдосконалюватися шляхом: а) створення потужної лабораторії III рівня в кожній області; б) надання транспортних засобів для регулярного відвідання лабораторії з метою курації.

Частково

а) В усіх 27 регіонах України в цивільному секторі створені потужні лабораторії ІІІ рівня, які успішно пройшли зовнішній контроль якості у 2012, 2013 рр. Проте 50% (5 із 10) лабораторій ІІІ рівня, які підпорядковуються пенітенціарній системі у 2013 році успішно пройшли зовнішній контроль якості. б) В рамках програми "Зупинимо туберкульоз в Україні" (ГФ) із 2012 р. здійснюється фінансування моніторингових візитів із національного (референс-лабораторія) на обласний ріень та із обласного на районний (із 2013 р. моніторингові візити у 17 регіонах фінансуються в межах гранту 9-го раунду Глобального фонду, 10 регіонів за проектом Кемоніксу).

УЦКЗ
УОЗ
На постійній основі

13. Негайно має бути проведена сертифікація належного функціонування ламінарних боксів із біозахистом з подальшим щорічним повторенням цієї процедури. СЕС повинні залучатися до навчання з основ біобезпеки.

Не виконано

Для проведення регулярних сертифікацій належного функціонування ламінарних боксів із біозахистом до нормативно-правової бази мають бути внесені відповідні зміни "Укрмеддержстандартом", які регулюватимуть даний процес.

УЦКЗ
На постійній основі

14. Має бути укладена угода про співпрацю МОЗ України і Державного департаменту з питань виконання покарань з урахуванням конкретних видатків, схем і джерел фінансування, забезпечення курації лабораторій III рівня, які належать до Департаменту, з боку обласних лабораторій III рівня системи МОЗ України.

Виконано

Угоду про співпрацю між МОЗ України (ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України") та Державним департаментом з питань виконання покарань укладено в рамках реалізації гранту Глобального фонду у грудні 2013 року. Курацію лабораторій ІІІ рівня, які входять до пенітенціарної системи із 2013 р. здійснює Національна референс-лабораторія за фінансування БФ "Розвиток України" в рамках проекту "Підтримка Національної референс-лабораторії".

архів новин