ВІЛ-асоційований ТБ

Статус виконання рекомендацій за розділом ВІЛ-асоційований ТБ

Рекомендації Стан Виконання Установа відповідальна за виконання Строки виконання
ВІЛ-асоційований ТБ
Загальні рекомендації        

1. Функціонування існуючих координаційних органів (обласних координаційних рад з питань ТБ і ВІЛ) має бути активнішим та фокусуватися на вдосконаленні спільних заходів із протидії ТБ/ВІЛ і моніторингу їх реалізації. На місцевому рівні (районному, міському) варто створити мультидисциплінарні команди з ТБ/ВІЛ, до складу яких входитимуть фахівці із ТБ, ВІЛ і підтримки СІН, для обговорення ведення кожного випадку ТБ/ВІЛ, оптимізації результатів лікування та підтримки пацієнтів.

Виконано

Діяльність роботи координаційних рад з питань ВІЛ/ТБ відстежується регулярно в межах моніторингових візитів (відповідні запитання внесені до опитувальних листів). Підготовлено проект наказу МОЗ України про затвердження протоколу ВІЛ/ТБ. Обовязки протитуберкульозної та СНІД служб мають бути визначені в спільних наказах двох служб протидії ко-інфекції ТБ/ВІЛ/СНІду.

2. Наявні національні посібники з ТБ/ВІЛ необхідно оновити й доповнити, деталізувавши обов’язки кожної служби, частоту й місце проведення скринінгу, процедури інфекційного контролю, управління лікарськими препаратами, визначення часу початку лікування обох інфекцій, здійснення моніторингу побічних ефектів.

Не виконано

Наразі досі є чинним наказ МОЗ від 28.05.2008 №276 про затвердження клінічного протоколу надання медичної допомоги хворим на поєднані захворювання - туберкульоз та ВІЛ-інфекцію. За даними УЦКЗ на часі підготовлено проект наказу МОЗ України про затвердження протоколу ВІЛ/ТБ.

МОЗ
УОЗ
31.12.14

3. Аутріч-послуги, які надаються неурядовими організаціями, мають просуватися й підтримуватися шляхом перегляду чинного законодавства та регуляторних актів і надання немедичним працівникам дозволу розподіляти ПЛІ, превентивне лікування котримоксазолом (ПЛК) та протитуберкульозними препаратами в рамках DOT.

Частково

Аутріч-послуги переглянуті, відповідають рекомендаціям ВООЗ, описані в уніфікованому клінічному протоколі первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз» (ст. 145) та клінічному протоколі надання медичної допомоги хворим на поєднані захворювання туберкульоз та ВІЛ-інфекцію. 47% пацієнтів із ТБ/ВІЛ ко-інфекцією отримували профілактичне лікування котримоксазолом у 2012 році.

Державна служба
На постійній основі
Спеціальні рекомендації        

4. Лікарі служб протидії ТБ і ВІЛ мають бути перехресно навчені діагностиці та лікуванню кожної з хвороб у пацієнтів з коінфекцією, з подальшим забезпеченням співпраці цих фахівців для координації допомоги. В осередках з високою поширеністю ТБ/ВІЛ у службах протидії як ТБ, так і ВІЛ слід запровадити посади лікарів, відповідальних за пацієнтів з коінфекцією.

Частково

В рамках реалізації І Фази гранту Глобального фонду було проведено тренінги за темами: - Профілактика туберкульозу серед ВІЛ-інфікованих та уразливих до ВІЛ-груп населення (326 навчених медичних та соціальних працівників, залучених до лікування ВІЛ-позитивних пацієнтів); - Забезпечення ефективної системи МіО з ко-інфекції ТБ/ВІЛ: облік та звітність, співпраця ТБ та СНІД служб щодо обміну даними та управлінню стратегічною інформацією (171 протренований учасник, серед яких лікарі, медичні працівники СНІД-служб, фахівці відділів МІО). Відповідно до наказу МОЗ від 23 лютого 2000 року N 33 "Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я" керівникам закладів охорони здоров'я надано право у разі виробничої необхідності змінювати штати окремих структурних підрозділів або вводити посади, не передбачені штатними нормативами для даного закладу в межах однієї категорії персоналу. Таким чином у деяких обласних центрах з профілактики та боротьби зі СНІДом та протитуберкульозних закладах введено пасади лікарів-фтизіатрів та лікарів-інфекціоністів відповідно, які обслуговують пацієнтів хворих на ко-інфекцію. Відсутність відповідних штатних посад у чинному наказі МОЗ №33 не дозволяє забезпечити потребу у цих фахівцях в повному обсязі, що впливає на своєчасність та якість надання допомоги хворим із ТБ/ВІЛ ко-інфекцією.

УЦКЗ
УОЗ
31.12.14

5. Працівникам охорони здоров’я слід підвищити культуру обслуговування пацієнтів для посилення залучення громадян та поліпшення їхньої прихильності до лікування.

Частково

В рамках реалізації І Фази гранту Глобального фонду було проведено тренінги за темою «Формування у пацієнтів прихильності до лікування туберкульозу та зменшення стигми по відношенню до хворих на ТБ за допомогою методик ефективного спілкування та консультування» (339 навчених медичних та соціальних працівників, залучених до лікування пацієнтів із ко-інфекцією ТБ/ВІЛ). Стандарти консультування та тестування на ВІЛ пацієнтів протитуберкульозних закладів описані в уніфікованому клінічному протоколі первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз» (ст. 145-150).

УЦКЗ
31.12.14

6. Освітню роботу з пацієнтами з питань ТБ і ВІЛ слід удосконалювати та розширювати; вона має охоплювати питання інфекційного контролю, методів профілактики ВІЛ, оптимального скринінгу, діагностики та схем лікування, аутріч-послуг і прав пацієнтів.

Виконано

В рамках реалізації грантів Глобального фонду Міжнародним благодійним фондом «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» було розроблено та поширено наступні інформаційні матеріали: Публікації для представників уразливих до ВІЛ груп:

  • Що треба знати про туберкульоз
  • Профілактичне лікування ізоніазидом/ Що це таке?

Публікації для фахівців громадських організацій:

  • Інфекційний контроль щодо туберкульозу та інших захворювань, які передаються повітряно-крапельним шляхом, на базі громадських організацій
  • Уроки зменшення шкоди. Навчальний посібник. (Урок № 6. Туберкулез, Урок № 7. Мультирезистентный туберкулез. Туберкулез и ВИЧ).

Дані публікації доступні на сайті Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні.

7. Необхідно впроваджувати рекомендації ВООЗ із моніторингу й оцінювання реалізації заходів щодо ТБ/ВІЛ.

Частково

В рамках реалізації І Фази гранту Глобального фонду у 2013 р. було розроблено проект плану МіО з ТБ/ВІЛ, який отримав позитивну експертну оцінку ВООЗ. Затвердження даного документу заплановане у першому півріччі 2014 р. Відповідальний за процес затвердження ДУ "Всеукраїнський центр контролю за соціально небезпечними хворобами".

УЦКЗ
31.12.14

8. Консультації з питань ТБ мають надаватися всім ВІЛ-позитивним та особам, які звертаються з метою з’ясування свого ВІЛ-статусу, під час кожної зустрічі.

Частково

В проекті наказу "Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим на поєднані захворювання туберкульоз та ВІЛ-інфекцію", який наразі перебуває на стадії громадського обговорення, наведена скринінгова анкета для виявлення людей, які потребують обстеження на ТБ (ст. 83).

УЦКЗ
На постійній основі

9. Усіх ВІЛ-позитивних осіб необхідно обстежувати на туберкульоз із запланованою періодичністю (наприклад щоквартально) та за клінічними показаннями.

Частково

В проекті наказу "Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим на поєднані захворювання туберкульоз та ВІЛ-інфекцію", який наразі перебуває на стадії громадського обговорення, зазначено, що виявлення хворих на туберкульоз проводиться при обстеженні ВІЛ-інфікованих пацієнтів при кожному зверненні за медичною допомогою в регіональний центр СНІДу або в заклади первинної, вторинної (неспеціалізованої) медичної допомоги зі скаргами і/чи симптомами, що схожі на туберкульоз, не залежно від терміну їх існування (ст. 12). В проекті Національного плану Моніторингу та Оцінки в сфері протидії ко-інфекції ТБ/ВІЛ в Україні на 2013-2016 рр. передбачено збір даних за індикатором "Відсоток та кількість ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які пройшли скринінг на ТБ в установах, що надають допомогу або лікування при ВІЛ-інфекції в звітному періоді", це дасть можливість контролювати виконання регулярних обстежень на ТБ ВІЛ-позитивних осіб.

УЦКЗ
На постійній основі

10. Необхідно знизити передавання туберкульозної інфекцїї ВІЛ-позитивним особам, для чого впровадити заходи інфекційного контролю в усіх закладах, де проводиться скринінг на ТБ і оцінювання ТБ-статусу, зокрема в центрах СНІД.

Частково

В Стандарті інфекційного контролю за туберкульозом в лікувально-профілактичних закладах, місцях довгострокового перебування людей та проживання хворих на туберкульоз, затвердженого чинним наказом МОЗ 18.08.2010 № 684 прописано основні елементи інфекційного контролю за туберкульозом в центрах профілактики та боротьби зі СНІДом (ст. 16-17).

УЦКЗ
31.12.14

11. Превентивне лікування ізоніазидом ВІЛ-позитивним особам (у яких був виключений ТБ) має надаватися в закладах, котрі не підпорядковуються фтизіатричній службі, задля зменшення контактування з пацієнтами з активним ТБ.

Частково

Стандарт профілактичного лікування ізоніазидом прописаний в уніфікованому клінічному протоколі первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз» (ст. 166). Обов'язок здійснення даного профілактичного лікування покладено на СНІД-службу. В проекті Національного плану Моніторингу та Оцінки в сфері протидії ко-інфекції ТБ/ВІЛ в Україні на 2013-2016 рр. передбачено збір даних за індикатором "Відсоток та кількість нових пацієнтів з ВІЛ-інфекцією, яким показане профілактичне лікування ізоніазидом, що розпочали дане лікування в звітному періоді", який дає можливість контролювати здійснення профілактичного лікування ізоніазидом ВІЛ-позитивним особам. Також, за даними УЦКС, в проекті змін до Протоколу ТБ , що затверджений наказом МОЗ України від 21.12.2013 № 1091 передбачено зазначене.

УЦКЗ
31.12.14

12. Під час будівництва нових і ремонту діючих медичних закладів, призначених для надання допомоги у сфері ТБ, СНІД і первинної медичної допомоги, необхідно враховувати рекомендації з інфекційного контролю/біобезпеки.

Частково

В Стандарті інфекційного контролю за туберкульозом в лікувально-профілактичних закладах, місцях довгострокового перебування людей та проживання хворих на туберкульоз, затвердженого чинним наказом МОЗ 18.08.2010 № 684 прописано обов’язковий перелік відділень протитуберкульозного закладу третинного рівня для розподілу потоків хворих на туберкульоз, де враховано відділення/палати для ВІЛ-інфікованих осіб (ст. 6-7). Даний документ повинен використовуватися під час проектування та будівництва нових та ремонту діючих медичних закладів. Наразі перебувають на узгодженні переглянуті відповідно до вимог Стандарту інфекційного контролю державні будівельні норми (СанПіни) по будівництву та ремонту діючих медичних закладів.

УОЗ
СЕС
31.12.14

13. Добровільне консультування й тестування на ВІЛ (ДКТ) має надаватися всім пацієнтам із ТБ.

Частково

Консультування та тестування на ВІЛ пацієнтам протитуберкульозних закладів здійснюється за чітко прописаними критеріями які відповідають рекомендаціям ВООЗ та зафіксовані в уніфікованому клінічному протоколі первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз» (ст. 145-150). За результатами збору оперативної інформації з усіх регіонів України, у 2012 році 86,4% пацієнтів із туберкульозом (І-ІІІ категорії), отримали результат тесту на ВІЛ-інфекцію. Моніторинг виконання проводиться на постійній основі під час моніторингових візитів до регіонів України.

УЦКЗ
На постійній основі

14. Необхідно впроваджувати й поширювати превентивне лікування котримоксазолом з метою охоплення всіх осіб з коінфекцією.

Частково

Стандарт профілактичного лікування котримоксазолом всіх осіб із ко-інфекцією прописаний в уніфікованому клінічному протоколі первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз» (ст. 145). У 2012 році 47% пацієнтів із ТБ/ВІЛ ко-інфекцією отримували профілактичне лікування котримоксазолом. Наразі не вдається досягнути 100% охоплення через дефіцит бюджетів на регіональному рівні, адже профілактичне лікуванням котримоксазолом має фінансуватися із місцевих бюджетів. Моніторинг виконання проводиться на постійній основі під час моніторингових візитів до регіонів України.

УЦКЗ
На постійній основі
архів новин