Система охорони здоров’я та контроль за ТБ

Статус виконання рекомендацій за розділом Система охорони здоров’я та контроль за ТБ

Рекомендації Стан Виконання Установа відповідальна за виконання Строки виконання
Система охорони здоров’я та контроль за ТБ
Загальні рекомендації        

1. Питання контролю за ТБ мають бути передбачені під час розробки початкової концепції та пілотної реалізації реформи охорони здоров’я. Стосовно НППТ це означатиме можливість провести тестування нових шляхів фінансування й надання послуг, упровадження яких може підвищити якість стаціонарної та амбулаторної допомоги й водночас дасть змогу усунути прогалини в кадрових ресурсах сфери ТБ. Це також створить можливість для перепрофілювання закладів ТБ (перепрофілювання ліжок без закриття закладів). Так, нинішній статус ТБ-лікарень як «даху над головою та місця харчування» для пацієнтів спонукає до ширшого обговорення ролі цих закладів, зокрема ТБ-стаціонарів, у системі соціальної підтримки.

Не виконано

Пілотування проекту реформи охорони здоров'я, безпосередньо орієнтованої на усунення головних причин непродуктивності всієї системи, перегляд принципів фінансування, а також упровадженням нових моделей допомоги на базі первинної ланки було розпочато у 2011 році на трьох областях (Дніпропетроській, Вінницькій та Донецькій). Проте дану реформу не було поширено на всю Україну, не запроваджено нових шляхів фінансування та надання послуг. Також не здійснено перепрофілювання та скорочення протитуберкульозних закладів.

МОЗ
31.12.14

2. Показники щодо ТБ (внеску, результату, впливу) необхідно включити до моніторингу реалізації реформи охорони здоров’я (див. Додаток 4). ТБ – це проблема, яка охоплює кілька сфер і здебільшого є результатом первинних соціально-економічних умов та низького рівня доступу до послуг з охорони здоров’я. Із цієї причини ТБ може використовуватися для моніторингу загального розвитку й результативності роботи сектора охорони здоров’я.

Не виконано

У 2012 році в рамках реалізації гранту Глобального фонду було розроблено проект Національного плану Моніторингу та Оцінки в сфері протидії ко-інфекції ТБ/ВІЛ в Україні на 2013-2016 рр., який відповідає рекомендаціям ВООЗ. Даний план включає індикатори внеску, результату та впливу, які в повній мірі відображають реальний стан епідемії та ефективності заходів НППТ. Але у чинних нормативно-правових актах присутні лише два індикатори за компонентом "Туберкульз", які оцінюють ефективну діяльність загально-лікувальної мережі у протидії ТБ. Вони представлені у Порядку встановлення надбавок за обсяг та якість виконаної роботи медичним працівникам закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2013 р. № 977: - показник виконання плану проведення флюорографічного обстеження групи медичного ризику (90 відсотків і більше); - показник питомої ваги пацієнтів з кислотно-стійкими бактеріями (+) у мокротинні серед усіх хворих з підозрою на туберкульоз або його рецидив, які були обстежені бактеріоскопічно у туберкульозних лабораторіях I рівня після звернення за медичною допомогою до закладів первинної медико-санітарної допомоги (від 5 до 10 відсотків включно).

МОЗ
УЦКЗ
01.08.14

3. Необхідно переглянути чинне законодавство щодо ТБ. Упродовж останніх років було прийнято кілька законів і регуляторних актів, які стосуються організації та надання послуг у сфері ТБ. У процесі реформування сектора охорони здоров’я ухвалюються нові закони й регуляторні акти, які мають велике значення для контролю за ТБ. Необхідно розробити всебічний закон про ТБ, котрий надалі може деталізуватися через оновлення національних рекомендацій з ТБ, стандартів яких дотримуватимуться у своїй діяльності надавачі послуг.

Виконано

Наразі чинним є Закон України про протидію захворюванню на туберкульоз, який вступив в дію у 2001 р. (останні зміни внесено відповідно до Закону № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41). Нового закону, який регулював би всі заходи з протидії ТБ не прийнято.

4. З метою підвищення технічної ефективності НППТ і забезпечення раціонального розподілу фінансів необхідно оцінити заходи з охорони здоров’я на предмет економічної ефективності до того, як їх запровадження буде регламентоване відповідними наказами. Аналіз економічної ефективності є частиною Оцінки технологій в охороні здоров’я (ОТОЗ). Для підтримки та моніторингу ширших програм реформ системи охорони здоров’я слід розглянути можливість створення напівнезалежного відділу з аналізу технологій у сфері охорони здоров’я або центру аналізу політики у сфері охороні здоров’я, включивши до їхньої компетенції аналіз економічної ефективності заходів із ТБ і розробку генерального плану ТБ-закладів (як частину завдання з перепрофілювання).

Не виконано

Оцінка економічної ефективності та раціонального розподілу фінансів заходів НППТ на національному рівні не проводилася. В рамках реалізації гранту Глобального фонду у 2012 році було проведено медико-економічне обгрунтування напрямків структурних змін мережі протитуберкульозних закладів охорони здоров'я міста Києва. Результати дослідження були презентовані на засіданні управління охорони здоров'я м. Києва та передані членам міської ради. Базуючись на рекомендаціях, винесених на основі отриманих даних, у м. Києві було проведено реструктуризацію закладів, а саме створено єдине територіальне медичне об'єднання м. Києва та намічено подальший план оптимізації.

МОЗ
УОЗ
Державна служба
архів новин