Лікування та ведення випадку

Статус виконання рекомендацій за розділом Лікування та ведення випадку

Рекомендації Стан Виконання Установа відповідальна за виконання Строки виконання
Лікування та ведення випадку
Загальні рекомендації        

1. Доцільно надавати перевагу амбулаторному лікуванню перед стаціонарним. Необхідно уникати тривалого й необґрунтованого перебування пацієнта в стаціонарі. Пацієнти, клінічний стан яких не є серйозним, і особи з МБТ-негативними результатами мікроскопії мокротиння повинні отримувати терапію поза межами лікарень. Слід дотримуватися міжнародних етичних принципів та активно їх популяризувати.

Частково

В уніфікованому клінічному протоколі первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз» вказано, що лікування хворих на ТБ без бактеріовиділення може проходити амбулаторно (ДОТ) від самого початку лікування (ст.75), якщо це дозволяє клінічний стан хворого. З ініціативи БФ "Розвиток України" було розроблено та затверджено Наказ МОЗ України № 584 від 10.07.2013 "Про затвердження Інструкції з розрахунку ліжкового фонду протитуберкульозних закладів". Динаміка скороченні ліжкового фонду для хворих на ТБ у закладах охорони здоровя системи МОЗ України наступна (на 10 тис. населення):
2010 р. - 5,4;
2011 - 5,2;
2012 р. - 5,0;
2013 - 4,8.* Це свідчить про низький рівень зниження кількості ліжок. Імовірною причиною такої ситуації є те, що в основу розрахунку фінансування закладів покладено кількість ліжок, а не кількість пацієнтів.
* Дані взято із Аналітично статистичних довідників "Туберкульоз в Україні" відповідних років.

МОЗ
УЦКЗ
31.12.14

2. Мають застосовуватися стандартизовані схеми; упродовж усього курсу лікування необхідно забезпечити проведення терапії під безпосереднім спостереженням (DOT).

Виконано

Стандартні схеми лікування чітко прописані в уніфікованому клінічному протоколі первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз», який затверджений Наказом МОЗ від 21.12.2012 № 1091. (Розділ А.3.3 Схема медикаментозного лікування, ст.74-93).

3. Слід припинити сезонне лікування.

Виконано

Сезонне лікування не прописано в діючому уніфікованому клінічному протоколі первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз», який затверджений Наказом МОЗ від 21.12.2012 № 1091.

Спеціальні рекомендації        

4. Критерії госпіталізації слід переглянути та обмежити їх випадками важких і запущених форм ТБ, МР ТБ в інтенсивній фазі лікування та мікроскопічно позитивного ТБ, якщо амбулаторна DOT є неможливою.

Частково

В уніфікованому клінічному протоколі первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз» вказано, що лікування хворих на ТБ без бактеріовиділення може проходити амбулаторно (ДОТ) від самого початку лікування (ст.75), якщо це дозволяє клінічний стан хворого. Проте при бактеріовиділенні передбачена обов'язкова госпіталізація, що не відповідає останнім рекомендаціям ВООЗ (ВОЗ: Лечение туберкулёза: рекомендации. Четвертое издание, 2009 (ст. 105)).

УЦКЗ
31.12.14

5. Застосування хірургічного лікування має бути обмежене випадками МР ТБ та інших станів, чітко визначених у національних інструкціях.

Частково

В уніфікованому клінічному протоколі первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз» чітко визначені рекомендації щодо застосування хірургічного лікування (ст.93), проте, вони дещо ширші, ніж рекомендує ВООЗ (ВОЗ: Лечение туберкулёза: рекомендации. Четвертое издание, 2009 (ст. 109, 124)).

УЦКЗ
31.12.14

6. Допомога має фокусуватися на пацієнтові та пропонувати різні варіанти лікування (як в інтенсивній, так і в підтримуючій фазах), наприклад: амбулаторна допомога (у найближчому доступному закладі ПМД), денний стаціонар, допомога на дому (з DOT, проведення якої забезпечують патронажні сестри) або стаціонарна допомога.

Частково

Всі перераховані варіанти надання лікування передбачені в уніфікованому протоколі, проте на практиці не всі хворі охоплені ДОТ-послугами. Це повязано з тим, що у клінічному протоколі також прописано можливість видачі препаратів пацієнтові на руки на термін до 10 діб у випадку високої прихильності до лікування (ст. 17). Видача препаратів на руки пацієнтові суперечить визначенню ДОТ послуг за ВООЗ ( WHO: Implementing the WHO Stop TB Strategy: a handbook for national tuberculosis control programmes. 2008 (ст.32)).

УЦКЗ
31.12.14

7. Пацієнтам має надаватися підтримка задля підвищення їхньої прихильності до лікування та поліпшення його результатів, зокрема шляхом: а) надання транспорту і харчових/гігієнічних наборів; б) призначення комбінованих препаратів з фіксованими дозами; в) ширшого залучення загальної лікувальної мережі до проведення DOT.

Частково

а) Надання мотиваційних продуктових наборів здійснюється Товариством Червоного Хреста України в рамках реалізації гранту 9-го раунду Глобального фонду із 2011 р. Мета проекту: забезпечення медико-соціальної підтримки хворим на туберкульоз, які мають ризик переривання лікування (10% від загальної кількості хворих на ТБ 1-3 кат.) та всім хворим на мультирезистентний туберкульоз, які лікуються за кошти Глобального Фонду (2012 р. - 800 пацієнтів (близько 12% від всіх зареєстрованих МР ТБ хворих), 2013 р. - 960 пацієнтів, 2014 -3136 пацієнтів , 2015 р. - 3810 пацієнтів). В 2011 р. до проекту було залучено перші 6 регіонів України (Дніпропетровська, Донецька, Львівська, Миколаївська, Харківська, м. Київ), із 2012 р. в проект введено ще 8 регіонів (АР Крим, Запорізька, Київська, Луганська, Одеська, Херсонська області та м. Секастополь), у 2013 р. до проекту долучено решту 13 регіонів (Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська,Івано-Франківська, Полтавська, Рівненьська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області). Соціальний супровід МР ТБ пацієнтів було розпочато у 2013 р. Соціальний супровід решти пацієнтів, які не підпадають під критерії проекту в межах гранту ГФ, має здійснюватися за фінансової підтримки місцевих бюджетів та організовуватися відомствами із соціального захисту. Даний компонент лікування не втілюється у повному обсязі.
б) З 2009 року призначаються комбіновані препарати, які отримують на безкоштовній основі від Глобального лікарського фонду. Централізовані закупки комбінованих препаратів із державного бюджету не здійснюються, адже проводиться закупка монопрепаратів І ряду вітчизняного виробника.
в) В уніфікованому клінічному протоколі первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз» прописано процес залучення загальної лікувальної мережі до проведення DOT (ст.15 та ін.), а також відображено у локальних протоколах на обласних та районних рівнях.

УЦКЗ
31.12.14
архів новин