Контроль за ТБ у пенітенціарній системі

Статус виконання рекомендацій за розділом Контроль за ТБ у пенітенціарній системі

Рекомендації Стан Виконання Установа відповідальна за виконання Строки виконання
Контроль за ТБ у пенітенціарній системі
Загальні рекомендації        

1. Необхідно збільшити обсяг фінансування, що виділяється Державним департаментом з питань виконання покарань, на контроль за ТБ. Нинішнє недофінансування призводить до значного поширення ТБ серед ув’язнених, персоналу пенітенціарних установ і населення загалом, при цьому питання контролю за ТБ має ще й етичні аспекти та потребує дотримання принципу рівності.

Виконано

Відповідно до Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки для Державного департаменту з питань виконання покарань на контроль за ТБ у 2013 році було заплановано витратити 22405,56 тис. грн. (для порівняння у 2012 році дана сума складала лише 17935,59 тис. грн.). Фактично ж у 2013 році було виділено фінансування (з різних джерел) обсягом у  23833,70 тис. грн. - дещо більше, ніж було заплановано. Збільшення фінансування заплановано і на наступні роки впровадження Програми -  27979,06 тис. грн. на 2014 р. та 34983,93 тис. грн. на 2015 р.

Спеціальні рекомендації        

2. Виявлення випадків ТБ на основі симптомів, які з’являються під час ув’язнення, потребує поліпшення. Персонал має пройти відповідне навчання за місцем роботи через співробітництво/координацію з МОЗ.

Не виконано

Виявлення нових випадків та рецидивів ТБ в пенітенціарній системі лишається на дуже низькому рівні у СІЗо та інших закладах пенітенціарної служби, окрім спеціалізованих протитуберкульозних закладів системи. Виявлення ТБ проводиться в основному за методом флюорографії. Виявлення методом бактеріоскопії не звітуються закладами пенітенціарної служби, не дивлячись на рекомендації уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз». Питання не вирішено в рамках нормативно-правової бази. В рамках реалізації гранту Глобального фонду протягом 2011-2013 років було протреновано більше 215 спеціалістів лабораторної служби, лікарів та середнього медичного персоналу пенітенціарної служби, які залучені до діагностики та лікування хворих на чутливий та хіміорезистентний туберкульоз.

ДПтС
На постійній основі

3. Діагностику ТБ необхідно вдосконалювати, зокрема шляхом придбання обладнання для експрес-тестування та проведення ТМЧ. Передумовами до цього є збільшення фінансування з бюджету та навчання персоналу, а також наявність усіх препаратів для лікування кожного виявленого випадку.

Не виконано

У 2012 році та 1-3 когорті 2013 року діагностика ТБ у пенітенціарній службі перебувавла на рівні 41%. В рамках проекту Світового банку «Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні» до частини протитуберкульозних лікарень пенітенціарної служби було закуплено аналізатори мікобактерій туберкульозу BACTEC, розхідні матеріали та інше лабораторне обладнання. В рамках реалізації гранту ГФ протягом 2011-2013 років було протреновано більше 215 спеціалістів лабораторної служби, лікарів та середнього медичного персоналу пенітенціарної служби, які залучені до діагностики та лікування хворих на чутливий та хіміорезистентний туберкульоз. Із 01.07.2014 контингенти хворих на МР ТБ у ДПтС будуть залучені до лікування в рамках гранту ГФ Безперервного та повного забезпечення ПТП всіх хворих в пенітенціарній системі не досягнуто.

ДПтС
На постійній основі

4. Слід запровадити стандартизовані схеми для лікування ТБ.

Виконано

При призначенні схем лікування використовуються стандартизовані схеми відповідно до уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз».

5. Необхідно укласти угоду з МОЗ щодо спільних закупівель протитуберкульозних препаратів задля отримання знижки за рахунок масштабу закупівель.

Не виконано

Угода із МОЗ щодо спільних закупівель протитуберкульозних препаратів не укладена. Не можливо виконати через різні бюджети для ДПТсУ та МОЗ Украхни. Відповідно до експертного звіту після оцінка потреб Державної пенітенціарної системи України у ресурсах для забезпечення ефективної протидії захворюванню на туберкульоз в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, проведеного у 2012 році, у 2012 році мали місце порушення прийому повноцінних схем лікування пацієнтами в пенітенціарній службі через відсутність препаратів 1 та 2 ряду.

ДПтС

6. Мають бути усунені перепони до продовження лікування після виходу з місць позбавлення волі, для чого необхідно:
а) надавати ув’язненому хворому відповідну санітарну освіту під час перебування в місцях позбавлення волі;
б) заздалегідь інформувати МОЗ про звільнення пацієнта з ТБ із в’язниці та дозволити медсестрі з установи МОЗ або працівникові неурядової організації відвідувати такого ув’язненого перед звільненням;
в) дозволити пацієнтам із ТБ після звільнення отримувати лікування в найближчому до місця проживання медичному закладі незалежно від місця реєстрації;
г) не примушувати колишніх ув’язнених ставати на облік у відділенні міліції.

Частково

а) В рамках реалізації проекту "Мобілізація неурядових організацій та безпосередньо представників уразливих щодо ТБ груп на забезпечення профілактики, раннього виявлення та прихильності до лікування ТБ" Всеукраїнський БФ "Коаліція ВІЛ-сервісних організацій" за кошти гранту Глобального фонду із жовтня 2011 року здійснює соціальний супровід ув’язнених із ТБ-лікарень пенітенціарного в цивільний сектор у 8 регіонах України (Запорізька, Миколаївська, Полтавська, Херсонська, Дніпропетровська, Луганська, Тернопільська та Харківська). Ефективність даного проету у 2012 році становила 63%, у 2013 - 64% (відсоток колишніх засуджених, яких було підтримано, і які продовжили лікування ТБ в цивільному секторі).
б) Виконуючи спільний наказ МОЗ України, Мінюсту, МВС від 28.03.2012 № 478/5/180/375/212/258 (http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0487-12) персонал протитуберкульозних установ пенітенціарної служби здійснює планування виписки осіб які готуються до звільнення, інформує територіальні заклади охорони здоров’я які здійснюють лікування хворих на туберкульоз про подальшу переадресацію таких хворих до їхніх закладів з метою безперервності лікування.
в) Відповідно до чинного Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" всі громадяни України мають право отримувати лікування в найближчому до місця проживання медичному закладі незалежно від місця реєстрації. Це також відображено в інструкції щодо заповнення форми первинного обліку № 089/о “Повідомлення про хворого з уперше в житті встановленим діагнозом активного туберкульозу або його рецидиву” при повідомленні про захворювання на ТБ вказується адреса постійного місця проживання хворого, а не місце реєстрації. Дане положення поширюється як на пацієнтів цивільного, так і пенітенціарного сектору.
г) Відповідно до чинної Постанови Верховної Ради України №3 від 28.03.1986, колишні ув'язнені повинні стати на облік у відділенні міліції лише за рішенням суду про встановлення адміністративного нагляду. У інших випадках колишні увязнені не зобов'язані ставати на облік у відділках міліції.

ДПтС
На постійній основі
архів новин