Кадрові ресурси

Статус виконання рекомендацій за розділом Кадрові ресурси

Рекомендації Стан Виконання Установа відповідальна за виконання Строки виконання
Кадрові ресурси
Загальні рекомендації        

1. Слід посилити розуміння й дотримання Стратегії «Стоп ТБ». Попри офіційне ухвалення цієї Стратегії, в Україні поширений скептицизм щодо її доцільності та успішності реалізації. Більшість лікарів має власний підхід до лікування, результатом чого є поєднання старих і нових методик, що може негативно позначатися на клінічному веденні окремого пацієнта та знижувати дієвість Національної програми протидії ТБ у сфері громадського здоров’я. МОЗ має забезпечити надання достатнього обсягу інформації про те, що слід виконувати, а що неприпустиме з погляду контролю за ТБ. Зазначене виходить за рамки офіційного листа чи міністерського наказу. Лікарям потрібно пояснити, чому МОЗ просуває певний підхід. Необхідно також укласти профільний посібник з рекомендаціями та проводити навчання.

Не виконано

Переглянутий уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз», який затверджений Наказом МОЗ України від 21.12.2012 № 1091, не відповідає всім компонентам Стратегії "Стоп ТБ". Зокрема, в ньому прописано можливість видачі препаратів пацієнтові на руки на термін до 10 діб у випадку високої прихильності до лікування (ст. 17). Це суперечить визначенню ДОТ послуг за ВООЗ (WHO: Implementing the WHO Stop TB Strategy: a handbook for national tuberculosis control programmes. 2008 (ст.32).

МОЗ
УЦКЗ
Державна служба
На постійній основі
Спеціальні рекомендації        

2. Робочою групою з питань кадрових ресурсів у сфері ТБ має бути розроблений стратегічний план розвитку кадрових ресурсів на основі оцінки, включно з аналізом завдань, розробкою відповідних посадових інструкцій, зміною законодавчої та нормативної бази, розробкою річного плану реалізації.

Не виконано

Заплановане в рамках реалізації першої Фази гранту Глобального фонду проведення операційного дослідження кадрових ресурсів, було перенесено на другу фазу (2014 рік, виконавець - ВООЗ).

УЦКЗ
31.01.15

3. Навчальні плани до- та післядипломної підготовки мають бути переглянуті й модернізовані шляхом переходу від навчання, орієнтованого на набуття знань, до навчання, націленого на формування компетентності, із запровадженням курсу зі Стратегії «Стоп ТБ» і Практичного підходу до здоров’я легень.

Частково

В рамках впровадження І Фази гранту Глобального фонду розроблено тренінгові модулі з діагностики, лікування  моніторинту та оцінки ТБ та МР ТБ. Із 2011 по 2013 рр. проведено навчання за наступними напрямками:

  • лабораторна діагностика та зовнішній контроль якості (протреновано 269 лабораторних спеціалістів);
  • ведення випадку ТБ та / або надання підтримки пацієнтам (протреновано 2389 лікарів та середнього медичного персоналу);
  • ведення випадків МР ТБ та/або  заходів інфекційного контролю (протреновано 589 лікарів, середнього медичного персоналу та фахівців з ІК);
  • профілактика туберкульозу серед ВІЛ-інфікованих та уразливих до ВІЛ-груп населення (протреновано 326 психологів, середнього медичного персоналу та соціальних працівників);
  • МіО: системи обліку та звітності та / або управління даними та стратегічною інформацією (протреновано 386 лікарів та фахівців сфери МіО).

У 2012-2013 рр. в рамках Проекту USAID «Посилення контролю за туберкульозом в Україні» також було проведено такі тренінги:

  • ведення випадків ТБ та МР ТБ для фтизіатрів, лікарів загальної практики, середнього медичного персоналу (всьго протреновано 589 спеціалістів);
  • лабораторна діагностика (протреновано 137 фахівців лабораторнох мережі);
  • інфекційний контроль (протреновано 103 спеціаліста);
  • тренінг для пілотних регіонів, які включені до дослідження медикаментозної стійкості (навчено 45 фахівців);
  • консультування пацієнтів та тестування на ВІЛ за ініціативою медичного працівника (протреновано 26 спеціалістів).

На базі Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України (КМАПО) на регулярній основі проводяться тренінги з МР ТБ (кафедра фтизіатрії та пульмонології) та з ВІЛ/ТБ (інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського АМН України). В 2015 році заплановано впровадження тренінгів за тематиками МР ТБ та ТБ/ВІЛ на кафедрі фтизіатрії та пульмонології КМАПО в межах двотижневих курсів тематичного удосконалення для фтизіатрів.
З другої фази гранту Глобального фонду (2014 р.), за його фінансування проводяться тренінги з МР ТБ на кафедрі фтизіатрії та пульмонології КМАПО, проте дані тренінгові модулі не затверджені КМАПО.
Тренінгові модулі за напрямком лабораторної діагностики туберкульозу отримали затвердження у Київській медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, проведення даних тренінгів заплановано розпочати з червня 2014. 

МОЗ
31.01.15

4. Потенціал НППТ щодо координації та використання кадрових ресурсів необхідно зміцнити шляхом: а) створення навчального центру; б) перегляду наявних навчальних планів; в) переходу від навчальних курсів за потребою до інституціоналізованих курсів навчання на робочому місці відповідно до стандартизованих та акредитованих навчальних планів.

Виконано

а) На національному рівні координацію з навчання фахівців в сфері ТБ здійснює відділ тренінгової діяльності ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України". Також в рамках проекту Благодійного фонду "Розвиток України" в Донецьку у 2010 році було створено тренінговий центр з навчання боротьбі з епідемії туберкульозу. б) Навчальні плани переглядаються щорічно із можливістю зміни інформації (15 % в рік) відповідно до змін у нормативно-правових актах. Переглянуті та оновлені модулі викладаються в межах курсів тематичного удосконалення для фтизіатрів. в) В рамках моніторингових візитів здійснюється навчання на робочому місці фахівцями національного та обласного рівнів відповідно.

архів новин