Інші вразливі групи населення та соціальні детермінанти

Статус виконання рекомендацій за розділом Інші вразливі групи населення та соціальні детермінанти

Рекомендації Стан Виконання Установа відповідальна за виконання Строки виконання
Інші вразливі групи населення та соціальні детермінанти
Загальні рекомендації        

1. Уразливі групи населення мають бути визначені за ступенем ризику захворювання на ТБ і типом уразливості. На підставі цього аналізу необхідно розробити та впровадити адекватні заходи.

Виконано

В уніфікованому клінічному протоколі первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз», який затверджений Наказом МОЗ від 21.12.2012 № 1091. визначено категорії дорослого населення та дітей із підвищеним ризиком захворювання на туберкульоз (Додаток 1., ст.118, Додаток 6., ст.127). Проте аналіз, який міг би виявити додаткові групи ризику, характерні для епідемії ТБ в Україні, не проводився.

Спеціальні рекомендації        

2. Кожен захід, ухвалений з метою поліпшення виявлення та лікування випадків ТБ, має бути проаналізований щодо його дієвості та економічної ефективності.

Частково

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз», який затверджений Наказом МОЗ від 21.12.2012 № 1091, розроблявся з урахуванням міжнародних рекомендацій, побудованих на доказовій базі (ст.117). Також впровадження виключно заходів із діагностики та лікування ТБ, які мають доведену ефективність, має бути відображено у регіональних локальних протоколах. Існує нагальна потреба у розрахунку економічної ефективності заходів, які впроваджуються на національному рівні та нормативно-правовому затвердженні процедур проведення подібних аналітичних розрахунків.

Державна служба
На постійній основі

3. Процедури лікування й доступ до отримання пільг через непрацездатність слід координувати задля уникнення негативних стимулів до переривання лікування та загального подовження тривалості лікування.

Частково

Хворим на ТБ може бути присвоєно групу інвалідності, якщо такі хворі відповідають критеріям, встановленим в діючій інструкції про встановлення груп інвалідності, затвердженої наказом МОЗ України від 05.09.2011 N 561. Проте практика присвоєння групи інвалідності не вирішує питання соціальної незахищеності хворих на ТБ. Зокрема доцільніше було б розробити систему надання матеріальної компенсації на період лікування хворого (це можуть бути мотиваційні продуктові або гігієнічні набори, відшкодування транспортних витрат, соціальний та психологічний супровід під час лікування, мотиваційні грошові виплати за прихильність до лікування, інші соціальні гарантії).

Державна служба
На постійній основі
4. Неурядові організації мають одержувати підтримку та сприяння для роботи з уразливими до ТБ групами.
Виконано

В Загальнодержавній цільовий соціальній програмі протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки передбачено виконання показника "Кількість регіонів, у яких неурядові громадські організації співпрацюють із протитуберкульозними закладами", метою якого є поліпшення доступу до груп населення, з якими складно встановити контакт, і вразливих груп населення за участю громадських організацій. В рамках гранту Глобально фонду активне виявлення ТБ серед груп ризику, соціальний супровід та вироблення прихильності до лікування здійснюють суб-реципієнти гранту, такі як ВБФ "Коаліція ВІЛ-сервісних організацій", Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні», Товариство Червоного Хреста України та інші регіональні неурядові організації.

архів новин