Хіміорезистентний ТБ

Статус виконання рекомендацій за розділом Хіміорезистентний ТБ

Рекомендації Стан Виконання Установа відповідальна за виконання Строки виконання
Хіміорезистентний ТБ
Загальні рекомендації        

1. Необхідно створити робочу групу, до складу якої ввести фахівців ключових національних і міжнародних зацікавлених сторін з метою перегляду чинного наказу МОЗ України щодо ведення МР ТБ та приведення його у відповідність до настанов і рекомендацій ВООЗ.

Частково

У 2012 році було створено робочу групу, до якої було залучено фахівців ключових національних і міжнародних зацікавлених сторін (зокрема представників ВООЗ). За результатами роботи робочої групи було розроблено та затверджено уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз». Проте не всі положення даного документ відповідають рекомендаціям ВООЗ.

УЦКЗ
31.12.14

2. Стандартизована схема лікування IV категорії повинна використовуватись для всіх випадків, що не дали результатів унаслідок лікування в рамках схеми II категорїї, доки не буде забезпечена цілковита надійність результатів тестів на медикаментозну чутливість (ТМЧ).

Виконано

Дана рекомендація вже є не релевантною, адже наразі забезпечено надійність результатів тестів на медикаментозну чутливість в усіх лабораторіях ІІІ рівня цивільного сектору. Всі лабораторії ІІІ рівня успішно пройшли зовнішній контроль якості у 2013 році.

Спеціальні рекомендації        

3. На обласному рівні має бути створена команда з ведення МР TБ, яка відповідатиме за діагностику, лікування й консультативну допомогу щодо ведення випадків і оцінювання результатів терапії.

Виконано

На обласному рівні працюють ЦЛКК-ХРТБ консиліуми, відповідно до рекомендацій, вказаних в уніфікованому клінічному протоколі первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз» (ст.77 та далі).

4. У кожній області слід запровадити системний підхід до ведення випадків МР ТБ відповідно до наявності бактеріологічної діагностики із забезпеченою якістю та/або на підставі медичного анамнезу і клінічних зразків з використанням установленої стандартної (схеми IV) або емпіричної схеми лікування.

Виконано

В уніфікованому клінічному протоколі первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз» прописаний системний підхід до ведення випадків МР ТБ, який також відображений у локальних протоколах на обласних та районних рівнях.

5. З метою профілактики МР ТБ терапія під безпосереднім спостереженням (DOT) повинна надаватися всім пацієнтам, як стаціонарним, так і амбулаторним.

Не виконано

В уніфікованому клінічному протоколі первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз» вказано можливість видачі препаратів пацієнтові на руки на термін до 10 діб у випадку високої прихильності до лікування (ст. 17). Видача препаратів на руки пацієнтові суперечить визначенню ДОТ послуг за ВООЗ ( WHO: Implementing the WHO Stop TB Strategy: a handbook for national tuberculosis control programmes. 2008 (ст.32)). В рамках реалізації гранту Глобального фонду із 2011 року було запущено проект із соціальної підтримки хворих на туберкульоз, які мають ризик переривання лікування (10% від загальної кількості хворих на ТБ 1-3 кат.). Проект втілює Товариство Червоного Хреста України.

УЦКЗ
31.12.14

6. Безперебійне постачання протитуберкульозних препаратів другого ряду має бути забезпечене в кількості, достатній для лікування всіх пацієнтів з резистентним ТБ (у тому числі для випадків полі- та мультирезистентності). Закупівля препаратів другого ряду повинна охоплювати також медикаменти, які застосовуються упродовж амбулаторної фази, та засоби, призначені для лікування побічних реакцій. Усі ці препарати мають надаватися пацієнтам безкоштовно.

Не виконано

Через відсутність уніфікованої державної процедури закупки препаратів ІІ ряду схемами лікування, відбувається закупка окремих препаратів, а також через часті затримки строків поставки препаратів постачальниками, виникають порушення прийому повноцінних схем лікування пацієнтами. Таким чином у 2012 та 2013 роках спостерігалися періодичні затримки постачання ПТП ІІ ряду в регіонах України. В межах реалізації 9 раунду гранту Глобального фонду із 2012 року відбувається закупка препаратів ІІ ряду повними схемами, що із 2013 року забезпечує повне охоплення лікуванням МР ТБ пацієнтів, залучених до проекту, по всій Україні (близько 12% від всіх МР ТБ пацієнтів в країні). В уніфікованому клінічному протоколі первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз» прописано моніторинг лікування хворих 4 категорії (ст.72), який також передбачає моніторинг та лікування побічних реакцій. Препарати, які мають попереджувати та усувати побічні реакції повинні закуповуватися за місцевий бюджет та видаватися пацієнтам безкоштовно. Наразі таке забезпечення відсутнє у повному обсязі. УЦКС проводить моніторинг виконання зазначеного питання під час моніторингових візитів на постійній основі.

МОЗ
УОЗ
На постійній основі

7. Інфекційний контроль слід запровадити у відділеннях МР ТБ і всіх медичних закладах, де надається допомога пацієнтам із ТБ, у тому числі необхідно забезпечити повне відокремлення пацієнтів інфекційних та неінфекційних, резистентних і чутливих до препаратів, осіб із хронічним МР ТБ (які не підлягають лікуванню).

Не виконано

В діючому Стандарті інфекційного контролю за туберкульозом в лікувально-профілактичних закладах, місцях довгострокового перебування людей та проживання хворих на туберкульоз, затвердженого наказом МОЗ України № 684 від 18.08.2010 р. прописано вимоги інфекційного контролю для відділень МР ТБ. Проте фактично відділення, які відповідають їм всім, функціонують лише в Донецькій та Харківській областях.

УЦКЗ
УОЗ
31.12.14

8. Для пацієнтів із хронічним МР ТБ (які не підлягають лікуванню), мають бути створені заклади, де надаватиметься паліативна допомога за дотримання належних заходів інфекційного контролю.

Не виконано

В Наказі МОЗ України № 584 від 10.07.2013 "Про затвердження Інструкції з розрахунку ліжкового фонду протитуберкульозних закладів" наведено формулу для розрахунку потреби в кількості закладів для надання паліативної допомоги хворим на хіміорезистентний туберкульоз. Наразі в деяких областях України функціонують окремі відділення паліативної допомоги при протитуберкульозних диспансерах. В рамках реорганізації системи охорони здоровя та виконання наказу МОЗ України № 584 від 10.07.2013 заплановано створення таких закладів. УЦКС проводить моніторинг виконання зазначеного питання під час моніторингових візитів на постійній основі.

УЦКЗ
УОЗ
31.12.14

9. Має бути забезпечене навчання медичного персоналу всіх рівнів щодо реалізації Стратегії «Стоп ТБ», зокрема щодо всіх аспектів ведення випадку МР ТБ. Ведення випадку МР ТБ слід включити до навчальних планів додипломної та післядипломної підготовки медичних працівників.

Виконано

На базі Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України (КМАПО) на регулярній основі проводяться тренінги з МР ТБ (кафедра фтизіатрії та пульмонології). На 2015 рік заплановано впровадження тренінгів за тематиками МР ТБ та ТБ/ВІЛ на кафедрі фтизіатрії та пульмонології КМАПО в межах двотижневих курсів тематичного удосконалення для фтизіатрів. З другої фази гранту Глобального фонду (2014 р.), за його фінансування проводяться тренінги з МР ТБ на кафедрі фтизіатрії та пульмонології КМАПО, проте дані тренінгові модулі ще ним не затверджені. В рамках реалізації першої фази гранту Глобального фонду протягом 2011-2013 рр. було проведено тренінги за темами:

  • Тренінг для тренерів (ТОТ) "Ведення випадку мультирезистентного туберкульозу відповідно до міжнародних та національних стандартів і протоколів" (навчено 9 фахівців національного рівня);
  • Міжнародні стандарти ведення випадку туберкульозу з множинною медикаментозною стійкістю (навчено 24 лікарі із різних регіонів України);
  • Ведення випадку мультирезистентного туберкульозу відповідно до міжнародних та національних стандартів і протоколів (навчено 301 лікаря, до функціональних обов’язків яких входить виявлення, діагностика та веденням випадку мультирезистентного туберкульозу);
  • Ведення випадку мультирезистентного туберкульозу відповідно до міжнародних та національних стандартів і протоколів (навчено 168 спеціалістів середнього медичного персоналу).

У 2012-2013 рр. в рамках Проекту USAID «Посилення контролю за туберкульозом в Україні» також було проведено такі тренінги за напрямком МР ТБ:

  • Ведення випадку МР ТБ для фтизіатрів (навчено 74 спеціалістів із різних регіонів України);
  • Роль медичної сестри закладів ПМСД у веденні випадків туберкульозу та МЛУ-ТБ (навчено 26 спеціалістів середнього медичного персоналу);
  • Сучасні підходи до ведення випадку ТБ та МРТБ (навчено 56 лікарів).

10. Протягом амбулаторної фази щоденної DOT пацієнтам має надаватися підтримка у вигляді компенсації витрат на транспорт.

Не виконано

Витрати на транспорт протягом амбулаторної фази лікування щоденної ДОТ пацієнтам не відшкодовуються. Інші види соціальної підтримки, які діють в рамках реалізації гранту ГФ прописані у розділі №2. Лікування та ведення випадку (спеціальні рекомендації, пункт 7).

УОЗ
На постійній основі

11. Сезонне лікування пацієнтів із ТБ та осіб, які були в контакті з хворими на МР ТБ, слід припинити.

Виконано

Сезонне лікування не прописано в діючому уніфікованому клінічному протоколі первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз», який затверджений Наказом МОЗ від 21.12.2012 № 1091.

архів новин