Етичні принципи і права людини

Статус виконання рекомендацій за розділом Етичні принципи і права людини

Рекомендації Стан Виконання Установа відповідальна за виконання Строки виконання
Етичні принципи і права людини
Загальні рекомендації        

1. З метою забезпечення загального доступу до профілактики ТБ, лікування та догляду слід запровадити міжнародно визнані етичні принципи й активно популяризувати їх.

Частково

Наразі діючі нормативно-правові акти, які регулюють етичні принципи прав пацієнта та медичного персоналу не повною мірою відповідають міжнароним рекомендаціям. Зокрема порушується автономія пацієнта у виборі варіанту лікування. Наприклад, у випадках захворювання на МР ТБ існує два підходи до критеріїв призначення схем лікування: за національним протоколом та наказом щодо організації лікування пацієнтів за грант Глобального фонду. Якщо пацієнт не підпадає під критерії ГФ (за типом випадку), то отримуватиме лікування за державний бюджет, схема якого має меншу економічну доцільність. Також існує порушення взаємності - працівники охорони здоров'я заслуговують на виплати за ризик захворювання на ТБ (60% доплата за шкідливість до основної заробітної плати), але члени громади, волонтери, патронажні медичні сестри Товариства Червоного Хреста тощо, які беруть участь у соціальному супроводі у разі захворювання на ТБ під час контакту із пацієнтом, відповідно до чинних нормативно-правових актів, не мають права на подібні виплати. В деяких проектах видаються респіратори, які мінімізують ризик інфікування. Проте такі співробітники заслуговують на отримання виплати компенсації у разі захворювання на ТБ. Не повною мірою виконується умова ефективності - новий уніфікований клінічний протокол розроблено на основі доказової медицини, проте акцент зроблено на дотримання клінічної ефективності, не беручи до уваги економічну складову. Наприклад, за умов коли невідомий профіль резистентності (термін 2 міс.) починати лікування економічно вигідніше із дорожчої та ефективнішої схеми лікування, тому що слід враховувати не лише вартість препаратів, але й вартість перебування пацієнта в стаціонарі (що включає не лише матеріальні затрати, але й психологічну складність для пацієнта тривалий час бути відірваним від звичного для ного соціального оточення). Інший приклад - відповідно до рекомендацій ВООЗ для діагностики за допомогою молекулярно-генетичних методів мають бути прописані розширені критерії стосовно того, яким пацієнтам призначаються такі методи, проте в діючому уніфікованому клінічному протоколі такі критерії суттєво обмежені (ст.71). Так, на молекулярно-генетичні методи діагностики направляють при всіх випадках із позитивними результатами мікроскопії мазка мокротиння, а при негативному результаті лише ВІЛ-позитивних, дітей (0-17 років), осіб із контакту із МР ТБ та хворих з невдачею попереднього лікування, не враховуючи випадки позалегеневого ТБ та решту вперше виявлених випадків ТБ з негативними результатами бактеріоскопії мазка мокротиння. Разом з тим в Україні не налагоджено системного процесу заохочення громади до участі у прийнятті рішень стосовно проблеми туберкульозу. Це могло б допомогти як в лобіюванні змін у законодавчому полі, так і в зміцненні патронажного супроводу хворих, які потребують допомоги у питаннях соціалізації. Умови прозорості та підзвітності виконуються, всі проекти нормативно-правових актів висуваються на громадське обговорення. Державна служба України з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань та ДУ "Всеукраїнський центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України" оприлюднюють статистичну інформацію та звіти по виконанню НППТ на сайтах.

МОЗ
УОЗ
На постійній основі
Спеціальні рекомендації        

2. Етичні принципи та права людини мають бути ретельно визначені й відображені у новому законі про ТБ в Україні.

Частково

В чинному Законі України "Про протидію захворюванню на туберкульоз" вказано, що медична допомога має надаватися всім хворим на ТБ без виключення, зокрема і взятим під варту та засудженим до позбавлення чи обмеження волі або арешту, іноземцям та особам без громадянства (статті 18-19). Крім того зазначено, що пацієнти мають право на безоплатну медичну допомогу, отримання інформації від медичного працівника, безоплатне санаторно-курортне лікування, надання психологічної допомоги, можливість спілкування з членами сім’ї та іншими особами, відправлення релігійних обрядів (стаття 20). Проте даний Закон містить ряд недоліків, а саме у розділі 5, ст.21 п.2 говириться: "Власник або уповноважений ним орган підприємства, установи, організації усіх форм власності не має права звільнити працівника у зв’язку з його захворюванням на туберкульоз, крім випадків, коли захворювання на туберкульоз є протипоказанням для роботи за професією, визначеною в переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, а переведення за його згодою на іншу роботу є неможливим. Перелік таких протипоказань встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я". Це закріплено в наказі МОЗ від 23.07.2002 № 280: "Протипоказаннями для роботи за професіями, визначеними у Переліку, є наявність таких захворювань та/або бактеріоносійства: ... - заразних і деструктивних форм туберкульозу легенів; - позалегеневого туберкульозу з наявністю нориць; - туберкульозного вовчаку обличчя та рук;...". Фактор бактеріоносійства не може застосовуватися до хворих на ТБ як протипоказання до роботи за будь-якою професією. Адже навіть інфіковані особи, у яких немає ознак активного ТБ є бактеріоносіями. Крім того таке нечітке формулювання положень стосовно хворих на ТБ дає можливість двояко трактувати його зміст (наприклад, протипоказанням до роботи за певними професіями є заразні і деструктивні форм туберкульозу легенів. Цей пункт можна трактувати як: лише заразні, лише деструктивні, заразні+деструктивні. Таке положення суперечить правам людини, адже завершивши лікування/вилікувавшись (при наявності деструкції, проте без бактеріовибілення) пацієнт не становить загрози оточуючим і має право займати будь-яку посаду, на яку міг претендувати до захворювання. Існує необхідність перегляду подібних суперечних пунктів закону України про протидію захворюванню на туберкульоз та наказу МОЗ від 23.07.2002 № 280, для того, щоб визнавчити чіткі критерії протипоказань роботи за певними спеціальностями у конкретно визначених випадках захворювання на ТБ, які б відповідали міжнародним рекомендаціям.

МОЗ

3. Необхідно посилити питання громадського здоров’я в усіх заходах із протидії ТБ, активніше й ефективніше залучаючи суспільство до реформування ТБ-послуг.

Не виконано

Наразі в Україні не проводиться робота з посилення питання громадського здоров'я у заходах із протидії ТБ.

МОЗ
УЦКЗ
Державна служба
На постійній основі
архів новин