Адвокація, комунікація, соціальна мобілізація

Статус виконання рекомендацій за розділом Адвокація, комунікація, соціальна мобілізація

Рекомендації Стан Виконання Установа відповідальна за виконання Строки виконання
Адвокація, комунікація, соціальна мобілізація
Загальні рекомендації        

1. Мають бути розроблені й затверджені всебічна національна стратегія з адвокацїї, комунікації та соціальної мобілізації (АКСМ) і план її впровадження. На основі цих документів слід розробити послідовні обласні/районні стратегії та плани реалізації, пов’язані із цілями та завданнями НППТ.

Частково

Національна стратегія АКСМ для підтримки Національної програми протидії туберкульозу в Україні на 2012-2016 роки розроблена та погоджена із ключовими стейкхолдерами ще у 2012 році, проте не прийнята на національному рівні. Елементи АКСМ стратегії (адвокація прийняття нормативно-правових актів, налагодження системи надання соціально-психологічної допомоги вразливим групам населення, залучення неурядових організацій до співпраці із протитуберкульозними закладами, проведення соціологічного дослідження, розробка та впровадження Національної стратегії інформаційної кампанії з питань протидії захворюванню на туберкульоз, регіональних планів АКСМ) внесені до Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки, затвердженої Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5451-VI. Регіональні стратегії з АКСМ були розроблені та затверджені на засіданнях координаційних рад у 26 регіонах України (окрім Житомирської області) у 2012 році в рамках діяльності АКСМ-координаторів Програми «Зупинимо туберкульоз в Україні» фонду Ріната Ахметова «Розвиток України».

УЦКЗ
31.12.14

2. На реалізацію специфічних для країни та певних областей заходів АКСМ необхідно виділити фінансові й кадрові ресурси. Потрібно підтримувати зусилля місцевих організацій із залучення маргіналізованих груп населення до активного виявлення та ведення випадків ТБ з метою запобігання перериванню лікування.

Частково

В рамках реалізації гранту Глобального фонду за компонентом соціальна мобілізація ВБФ "Коаліція ВІЛ-сервісних організацій" із 2011 року, спільно із місцевими неурядовими організаціями, втілюються такі проекти:

 • залучення до активного виявлення ТБ представників груп ризику (Протягом 2011-2013 рр. проекти діяли в АР Крим, містах Київ та Севастополь, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Харківській та Херсонській областях. З 2014 року проекти розпочались у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Полтавській, Рівненьській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях).
 • залучення до активного виявлення ТБ серед ромського населення (Медіатори громад від Міжнародної благодійної організації «Ромський жіночий фонд «Чіріклі», який виступає суб-субреципієнтом за даним поектом, працюють у АР Крим, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Львівській, Луганській, Одеській, Харківській та Херсонській областях).
 • соціальний супровід ув’язнених із ТБ-лікарень пенітенціарного сектору в цивільний з метою профілактики переривання лікування у 8 регіонах України (Запорізька, Миколаївська, Полтавська, Херсонська, Дніпропетровська, Луганська, Тернопільська та Харківська).
УЦКЗ
На постійній основі
Спеціальні рекомендації        

3. Для узгодження реалізації стратегії АКСМ повинні бути створені координаційні ради на всіх рівнях для нагляду за реалізацією цієї стратегії. Мають бути визначені також контактна особа та відповідальний відділ у рамках НППТ.

Виконано

В кожному регіоні України функціонують Координаційні ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу при облдержадміністраціях. До складу комісії входить особа, яка відповідає за втілення даного компоненту - АКСМ-координатор. Із березня 2012 року до квітня 2014 року БФ "Розвиток України" фінансував їх діяльнсть в усіх регіонах України (із 2012 до жовтня 2013 року із бюджету гранту Глобального фонду, із жовтня 2013 до квітня 2014 із бюджету проекту "Інформаційна кампанія" БФ "Розвиток України").

4. Заходи АКСМ необхідно інтегрувати до ширших стратегій з метою контролю за ТБ, МР ТБ і ТБ/ВІЛ, запровадження на базі громади орієнтованого на пацієнта амбулаторного підходу та охоплення найуразливіших груп населення.

Частково

Елементи АКСМ стратегії (адвокація прийняття нормативно-правових актів, налагодження системи надання соціально-психологічної допомоги вразливим групам населення, залучення неурядових організацій до співпраці із протитуберкульозними закладами, проведення соціологічного дослідження, розробка та впровадження Національної стратегії інформаційної кампанії з питань протидії захворюванню на туберкульоз, регіональних планів АКСМ) внесені до Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки, затвердженої Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5451-VI.

УЦКЗ
31.12.14

5. Необхідно значно підвищити ступінь залучення та кількість громадських організацій з догляду й підтримки в разі ТБ, спираючись на досвід НУО, які надають допомогу ВІЛ-інфікованим, а також організацій, котрі працюють з ув’язненими та колишніми в’язнями, підтримують безпритульних людей тощо.

Виконано

В Загальнодержавній цільовий соціальній програмі протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки передбачено виконання показника "Кількість регіонів, у яких неурядові громадські організації співпрацюють із протитуберкульозними закладами", метою якого є поліпшення доступу до груп населення, з якими складно встановити контакт, і вразливих груп населення за участю громадських організацій. В рамках гранту Глобально фонду активне виявлення ТБ серед груп ризику, соціальний супровід та вироблення прихильності до лікування у осіб із ризиком його переривання (зокрема і у колишніх ув'язнених) здійснюють суб-реципієнти гранту, такі як ВБФ "Коаліція ВІЛ-сервісних організацій", Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні», Товариство Червоного Хреста України та інші регіональні неурядові організації.

6. Необхідно підтримувати навчання надавачів послуг у сфері охорони здоров’я та соціальних послуг, у тому числі персоналу НУО, спираючись на досвід успішних проектів з АКСМ, за такими напрямами:
а) оцінювання потреб шляхом кількісного та якісного дослідження;
б) зміцнення міжособистісної комунікації та консультування надавачів задля поліпшення взаємодії клієнта і постачальника, зменшення стигматизації та дискримінації, підвищення прихильності до лікування ТБ;
в) збільшення доступу до добровільного діагностичного консультування й тестування на ВІЛ серед клієнтів із ТБ;
г) розробка інформаційних, освітніх, комунікаційних матеріалів за результатами досліджень;
д) робота зі ЗМІ.

Виконано

В рамках реалізації гранту Глобального фонду було проведено ряд тренінгів.
ВБФ "Коаліція ВІЛ-сервісних організацій" у 2012 році провів тренінги для керівників, психологів, соціальних працівників та іншого немедичного персоналу неурядових організацій за наступними темами:

 • Адвокація, Комунікація і Соціальна Мобілізація в програмах контролю туберкульозу (всього протреновано 23 особи).
 • Навчання лідерів спільнот соціальної мобілізації - для психологів, соціальних працівників та іншого немедичного персоналу неурядових організацій (всього протреновано 30 осіб).
 • Покращення доступу ромського населення до медичних послуг у сфері протидії захворюванню на туберкульоз силами ромських медичних посередників (всього протреновано 50 осіб).

БФ "Інтелектуальна перспектива" у 2012 році провів тренінги для лікарів, медичних сестер, представників духовенства, співробітників пенітенціарної служби, психологів, соціальних працівників та іншого немедичного персоналу неурядових організацій за наступними темами:

 • Актуалізація проблематики туберкульозу у пенітенціарній службі (всього протреновано 49 осіб).
 • Актуалізація проблематики туберкульозу. Взаємодія з неурядовими організаціями, посилення міжвідомчої взаємодії в районах і містах Одеської області (всього протреновано 99 осіб).
 • Актуальні питання діагностики та лікування туберкульозу та ко-інфекції для лікаря загальної практики - сімейної медицини в умовах реформування (всього протреновано 72 особи).
 • Посилення спроможності діяльності державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, відповідальних за соціальний патронаж звільнених, в тому числі, хворих на туберкульоз (всього протреновано 88 осіб).
 • Посилення спроможності діяльності державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, відповідальних за соціальний патронаж звільнених, в тому числі, хворих на туберкульоз (всього протреновано 26 осіб).
 • Специфіка соціального супроводу клієнтів з діагнозом туберкульоз, консультування, соціальна підтримка (всього протреновано 558 осіб).

МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я» (LHSI) у 2011-2012 рр провела тренінги для представників засобів масової інформації з протидії туберкульозу. Всього дані тренінги пройшло 50 учасників.

7. Роботу зі ЗМІ включно з навчанням журналістів необхідно належним чином планувати й відстежувати.

Частково

В рамках реалізації гранту Глобального фонду протягом 2011-2012 рр. суб-реципієнтом за напрямком "комунікація" - МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я» (LHSI) було проведено тренінги для представників засобів масової інформації з протидії туберкульозу. Всього тренінг пройшло 50 учасників. Також у 2012 році відбувся Національний конкурс для засобів масової інформації та журналістів "Зупинимо туберкульоз в Україні", який мав на меті популяризувати тему боротьби із ТБ та стигмою на національному та регіональному рівнях через телебачення, радіомовлення та електронні/друковані видання. В конкурсі взяли участь 82 учасники. За його результатами було відзначено три роботи, які найбільш якісно та творчо висвітлили проблематику ТБ в Україні. Детальніше з результатами конкурсу можна ознайомитися тут. Крім того, БФ "Розвиток України" в рамках Програми "Зупинимо туберкульоз в Україні" щорічно проводить прес-конференції, прес-тури та інші інформаційні заходи для журналістів до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом, розповсюджує брошюри для журналістів за тематикою туберкульозу.

8. Необхідно активно пропагувати міжнародні стандарти допомоги при туберкульозі та Хартію пацієнтів, хворих на ТБ. Хартія пацієнтів, хворих на ТБ, має використовуватися для підвищення залучення людей, уражених ТБ.

Не виконано

Чинні нормативно-правові документи в сфері боротьби з туберкульозом не повністю відповідають стандартам допомоги при туберкульозі та Хартії пацієнтів, дані документи не не пропагуються.

УЦКЗ
На постійній основі
архів новин