Проект «Навчальний центр»

Для впровадження Програми необхідно навчити ключові цільові аудиторії (медичний персонал, керівники охорони здоров'я) основам сучасної стратегії надання медичної допомоги. Із цією метою в рамках Програми вдосконалиться післядипломне навчання медичних працівників із питань надання протитуберкульозної допомоги. 

Місія проекту - удосконалення післядипломного навчання лікарів і середніх медичних працівників із надання медичної допомоги хворим на туберкульоз

Цілі проекту:

 • Створити систему перепідготовки медичних працівників, керівників охорони здоров'я з питань туберкульозу
 • Навчити лікарів і середніх медичних працівників (не менше 80% фахівців фтизіатричної служби й не менше 60% у загальній лікувальній мережі в Донецькій області)
 • Навчити лікарів протитуберкульозної служби Донецької області 

Строки реалізації: 2008-2011 роки.
 
Партнери:

 • Американське представництво Міжнародної організації «РАТН»
 • Кафедра фтизіатрії ДНМУ
 • Кафедра фтизіатрії КМАПО
 • Інститут фтизіатрії й пульмонології ім. Яновського
 • НДО «Крок у майбутнє», м. Донецьк
 • Бюро ВООЗ в Україні
 • Управління охорони здоров΄я Донецької обласної державної адміністрації 

 
Завдання проекту:

 • Розробка тренінгових програми для медичних працівників із ключових тем в області туберкульозу
 • Формування команди майстер-тренерів для проведення навчання
 • Обладнання навчальних приміщень мультимедійним устаткуванням для поліпшення умов проведення навчання
 • Проведення тренінгів майстер-тренерами, згідно з затвердженними учбовими програмами  

 
Результати проекту:

 • Створено команду тренерів для навчання лікарів і середніх медпрацівників лабораторній діагностиці туберкульозу.
 • Проведена серія тренінгів з теми «Виявлення випадків туберкульозу методом мікроскопії мазка» для лабораторій першого рівня» 
 • Більш ніж двадцять фахівців пройшли навчання у Росії, Латвії,Естонії.
 • Розпочато навчання сорока спеціалістів фтизіатричної служби Донецької області з питань лікування мультирезистентних форм туберкульозу.
 • Розроблені стандартні учбові модулі й підходи до навчання лікарів проитуберкульозної та загальної лікувальної мережи.

 
Плани:

 • Продовжити навчання фахівців Донецької області за новими розробленими навчальними модулями
 • Організація навчання фахівців із пілотних регіонів України
 • Продовжити розробки учбових модулей та тренінгових програм
 • Створити учбовий центр на базі обласної клінічної туберкульозної лікарні (м. Донецьк)