Епіднагляд та моніторинг

Моніторинг і оцінка (МіО)

це невід’ємна частина будь-якої програми, що дозволяє оцінити вплив цієї програми, виявити її сильні та слабкі сторони, та надати інформацію для прийняття подальших управлінських рішень, посилення впливу інтервенцій програми та розрахунку оптимального фінансування програмних заходів.

В сфері охорони здоров’я, розглядаючи складні епідеміологічні процеси, зокрема епідемію туберкульозу, при плануванні програмних заходів, спрямованих на боротьбу із епідемією, особливу увагу варто приділяти визначенню як програмної, так і економічної ефективності цих заходів. При цьому моніторинг і оцінка мають бути основним інструментом збору, аналізу та застосування адекватної, точної та доступної інформації із різних джерел з метою прийняття виважених управлінських рішень.

Епідеміологічний нагляд 

це постійний збір епідеміологічних даних (результатів лікування) для відстеження динаміки змін захворюваності або поширеності за тривалий період часу. Дані епідеміологічного нагляду збираються та узагальнюються на всіх рівнях, від місцевого до національного. Вони є важливим джерелом інформації для МіО, проте не завжди є тотожними індикаторам моніторингу. Дані нагляду свідчать про перебіг епідемії на рівні результатів лікування, проте не завжди можуть свідчити про вплив тієї або іншої програми. Дані, отримані в ході епідеміологічного нагляду слід аналізувати поряд із іншими джерелами програмних даних в системі моніторингу.

В даному розділі сайту розміщено аналітичні огляди епідеміологічної ситуації з туберкульозу в світі, в Європейському регіоні та в Україні загалом, та в розрізі областей. Представлений аналіз базується на даних епіднагляду та державної статистики і відображає основні епідеміологічні процеси в розрізі ключових індикаторів, запропонованих ВООЗ для аналізу ефективності протитуберкульозних заходів.