6. Безперебійне постачання протитуберкульозних препаратів другого ряду має бути забезпечене в кількості, достатній для лікування всіх пацієнтів з резистентним ТБ (у тому числі для випадків полі- та мультирезистентності). Закупівля препаратів другого ряду

Українська
Не виконано
МОЗ
УОЗ

Через відсутність уніфікованої державної процедури закупки препаратів ІІ ряду схемами лікування, відбувається закупка окремих препаратів, а також через часті затримки строків поставки препаратів постачальниками, виникають порушення прийому повноцінних схем лікування пацієнтами. Таким чином у 2012 та 2013 роках спостерігалися періодичні затримки постачання ПТП ІІ ряду в регіонах України. В межах реалізації 9 раунду гранту Глобального фонду із 2012 року відбувається закупка препаратів ІІ ряду повними схемами, що із 2013 року забезпечує повне охоплення лікуванням МР ТБ пацієнтів, залучених до проекту, по всій Україні (близько 12% від всіх МР ТБ пацієнтів в країні). В уніфікованому клінічному протоколі первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз» прописано моніторинг лікування хворих 4 категорії (ст.72), який також передбачає моніторинг та лікування побічних реакцій. Препарати, які мають попереджувати та усувати побічні реакції повинні закуповуватися за місцевий бюджет та видаватися пацієнтам безкоштовно. Наразі таке забезпечення відсутнє у повному обсязі. УЦКС проводить моніторинг виконання зазначеного питання під час моніторингових візитів на постійній основі.

Раздел рекомендации: 
Спеціальні рекомендації

6. Безперебійне постачання протитуберкульозних препаратів другого ряду має бути забезпечене в кількості, достатній для лікування всіх пацієнтів з резистентним ТБ (у тому числі для випадків полі- та мультирезистентності). Закупівля препаратів другого ряду повинна охоплювати також медикаменти, які застосовуються упродовж амбулаторної фази, та засоби, призначені для лікування побічних реакцій. Усі ці препарати мають надаватися пацієнтам безкоштовно.

На постоянной основе: 
архів новин